UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Bruk av anabole-androgene steroider (AAS) er først og fremst motivert av ønsker om økt fysisk prestasjon eller av forbedret utseende. Bruken av slike midler er ikke ufarlig, og kan medføre betydelige helseproblemer.

 • Publisert: 23.08.2016

Hvor stor andel unge menn i Norge bruker eller har brukt anabole steroider?

 • 1 av 1000
 • 1 av 100
 • 2-3 av 100
 • 12 av 100
Undersøkelser viser at mellom to og tre prosent av unge menn i Norge bruker eller har brukt Anabole-Androgene Steroider (AAS). Dette er syntetiske stoff som har effekter tilsvarende kroppens mannlige kjønnshormoner. Ved misbruk er virkegraden eller størrelsen på dosen langt over det en frisk kropp selv produserer. AAS brukes også i medisinsk sammenheng, først og fremst i tilfeller der kroppen har sluttet å produsere hormonet. I medisinsk sammenheng vil dosen være på nivå med hva kroppen selv anser som trygt. Ved doping er dette nivået mangedoblet, og har skadelige effekter som overskygger de positive effektene.

Fleece er et syntetisk stoff, men hva vil det si?

Androgene-anabole steroider er syntetiske stoff, men hva innebærer det?

 • At stoffet er kunstig framstilt
 • At stoffet er framstilt av andre arter enn mennesket (f.eks. hentet fra kyr)
 • Stoff som har sterkere funksjon enn orginalen
 • Stoff som har svakere funksjon enn orginalen
Anabole-androgene steroider har de samme virkningene på kroppen som kroppens egne mannlige kjønnshormoner. Syntetiske stoffer er stoffer som ikke finnes i naturen, og som derfor må lages i laboratorier. Kunstige framstilte stoffer som AAS kan ha både større og mindre "potens" enn det opprinnelige hormonet, dvs. at det kan ha både større og mindre effekt enn det som egentlig er tiltenkt. For å få en doping-effekt må hormonnivået til kroppen mangedobles.

Hva heter det hormonet anabole-androgene steroider særlig forsøker å etterligne?

 • Østrogen
 • Insulin
 • Adrenalin
 • Testosteron
Anabole steroider er først og fremst testosteronlignende forbindelser som kan brukes av mannlige og kvinnelige idrettsutøvere til prestasjonsfremming - doping. Det er testiklene som normalt skal produsere testosteron, og kommer det en tilførsel utenfra vil dette svekke funksjonen til testiklene. Kroppen vil prøve å opprettholde et normalt hormonnivå, og når den får alt for mye testosteron vil den redusere egenproduksjonen - "fabrikken" (testiklene) vil bli midlertidig nedlagt. Når testikkelproduksjonen opphører, kan dette også påvirke reguleringen av andre hormoner. Dette svekker produksjonen av sædceller i betydelig grad, og kan gi sterilitet (infertilitet) som i enkelte tilfeller kan bli langvarig (år), og noen ganger permanent. Effekten av tilført testosteron er altså at lysten øker, mens potensen og evnen krymper.

Hva betyr egentlig anabol?

 • Legemidlet kan kun tilføres rektalt
 • Anabol betyr fett-nedbrytende
 • Anabol betyr muskel-oppbyggende
 • Brukes om alt som samler og konsentrerer en effekt
Anabol betyr muskeloppbyggende. Anabole-androgene steroider stimulerer til økt muskeldannelse, og fører både til økt muskelmasse og økt styrke.

Hva med androgen?

 • Noe som øker oksygenopptaket
 • Mannlige kjønnstrekk
 • Kvinnlige kjønnstrekk
 • Det presentasjonen av muskelbyggende gener
Androgen effekt betyr at de mannlige kjønnssærtrekkene forsterkes, det vil si mannlig hårtap på hodet, økt skjeggvekst og kroppsbehåring, økt tendens til kviser. Noe av de androgene steroidene vil også bli omdannet til kvinnelig kjønnshormon (østrogen), og fører derfor til vekst av brystene (gynekomasti) hos menn.

Fasong som en typisk kvinne? Ved bruk av anabole-androgene steroider må ofte de kvinnlige formene gjenskapes i silikon.

Hva skjer om en kvinne får i seg for store doser mannlig kjønnshormon, f.eks. i form av anabole steroider?

 • Økt muskelmasse og økt appetitt
 • Økt utvikling av kviser
 • Dypere stemme og økt behåring (som en mann)
 • Bryst og hoftepartier flates ut
 • Økt seksualdrifter, vekst av clitoris
 • Frafall av menstruasjon, redusert sjanse for graviditet
 • Irritabilitet, økt aggresjon og søvnmangel
 • Alle alternativene over
Alternativene over viser noen av de vanligste effektene et økt inntak av AAS kan gi, både for gutter (med opplagte unntak) og jenter. Særlig langvarig misbruk kan gi andre alvorlige effekter som hjerteproblemer (bl.a. hjerteinfarkt og økt risiko for slag) og/eller skader på lever og nyrer. Kvinner produserer selv mannlige kjønnshormon, men i svært små doser. Effektene av anabole-androgene steroider vil derfor være mer påfallende hos kvinner enn hos menn, og for kvinner skal det svært små doser til før det blir for mye. Enkelte av effektene av bruk, slik som dypt stemmeleie, vil ikke nødvendigvis forsvinne om dopingen opphører.

I hvilken form inntas syntetiske anabole-androgene steroider?

 • Gel (hud-adsorpsjon)
 • Sprøyter
 • Tabletter
 • Alle variantene over er mulig
Illegale produkter etterprøves ikke av noen, og følgen av det er mange potensielle lunefulle effekter. Det er ingen som etterprøver om dosen er som angitt, heller ingen som kontrollerer om dosen er stabil fra f.eks. tablett til tablett, fra pilleboks til pilleboks eller fra sprøyte til sprøyte (anabole-androgene steroider finnes i flere varianter, både i sprøyteform og som tabletter). Kroppens eget mannlige kjønnshormon brytes ned av fordøyelsessystemet, og kan derfor ikke inntas i tablettform, kun som injeksjon eller gjennom hudabsorpsjon (gel). Kunstig fremstilte hormon kan finne veien rundt dette, og forekommer i alle varianter.

Størst mulig muskelmasse er om å gjøre i kjøttproduksjonen.
Både genetisk manipulasjon og anabole-androgene steroider benyttes i kjøttproduksjonen, hvorfor det?

 • Kjøtt er muskler
Akkurat som hos mennesker kan anabole steroider brukes til å få dyrs muskelmasse til å øke. Dyr som brukes i kjøttproduksjonen skal helst produsere så mye kjøtt som mulig. Vekstfremmende stoffer, blant dem anabole steroider, kan øke muskelmassen til dyr i matproduksjonen. Det er påvist uheldige effekter på mennesker som har spist kjøtt som har inneholdt rester av slike stoffer. I Norge (og Europa) er det forbudt å omsette melk fra dyr som er gitt vekstfremmende hormon, og det er forbud mot bearbeiding og salg av kjøtt fra dyr som hormonbehandlet.

Hvem har ansvar for at kosttilskudd som selges i Norge er trygge i bruk?

 • Legemiddelverket
 • Mattilsynet
 • De som produserer, importerer og selger produktet
 • Brukeren
Alt av legemidler i Norge, også plantebaserte legemidler, blir etterprøvd av legemiddelverket. De kontrollerer kvalitet og forsikrer seg om at disse ikke har bivirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Når det gjelder produkter som selges som helsekost eller kosttilskudd er det ingen slik forhåndskontroll. Da er det i utgangspunktet de som produserer, importerer og selger kosttilskuddet som har ansvar for at produktene er trygge. Mattilsynet kan gjøre stikkprøver. Få andre land har strengere kontroll enn i Norge, og man er ikke like trygg om man kjøper kosttilskudd i utlandet. Innholdsfortegnelsen på enkelte kosttilskudd inneholder ikke nødvendigvis den fulle sannheten, og kosttilskudd med overraskende god virkning kan skjule ulovlige tilsetningsstoffer. Dette er noe mange som er dopingtatt har brent seg på, og uvitenhet om hva man har i seg er ingen formildende omstendighet.

Dersom man ønsker å slutte med doping er mange av effektene forbigående, men hvilke har størst sjanse for å vedvare?

 • Muskelstyrke og -størrelse
 • Økt apetitt, og endringer i kjønnsdrift
 • Impotens, høyt blodtrykk og kolesterol-endringer
 • Redusert lengdevekst, hårtap, nedsatt befruktningsevne
De flest fysiske bivirkningene er forbigående og vil forsvinne i løpe av uker eller måneder etter at medikamentbruken avsluttes. Noen effekter av AAS-bruk blir ikke borte når man slutter. Dersom man bruker AAS før man er utvokst, kan dette føre til varig redusert lengdevekst. Hårtap og forstørra bryst hos menn forsvinner ikke. Kvinner vil kunne oppleve vedvarende stemmeendring, redusert bryststørrelse og forstørret klitoris. Befruktningsevnen kan bli varig svekket hos begge kjønn. Sjansen for varige bivirkninger øker med økende dose og varighet av AAS-bruken. Det er ikke alltid lett å slutte med doping, men hjelp kan man få hos fastlegen. Han/hun har taushetsplikt, og kan sørge for at evt. bivirkninger blir riktig behandlet.