UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

De fleste vet hva allergi er, men hva er egentlig atopisk sykdom? Temaet er komplekst, og derfor er det også uvanlig mange spørsmål i denne quizen (10).

 • Publisert:
 • Sist revidert: 07.08.2015
 • Sist endret: 07.08.2015

Hva er et allergen?

 • Et gen som disponerer for atopisk sykdom
 • En samling av gener som er knyttet til allergi
 • Et allergifremkallende stoff
Ordet allergen kommer til å bli gjentatt en rekke ganger gjennom denne quizen, og det er like greit å lære seg hva dette er først som sist. Allergen er en fellesbetegnelse brukt om stoffer som kan fremkalle allergi. Allergen oppleves av kroppen som fremmed, og den vil forsøke å kvitte seg med dem - skylle dem ut. Immunsystemet starter en betennelsesprosess tilsvarende det vi ser ved forkjølelse (virus) eller bakteriesykdom. Reaksjonen gir mange av symptomene ved infeksjonssykdommer, men ved allergi er disse reaksjonene unødvendige. Bakterier og virus kan gjøre alvorlig skade, men det må usedvanlig mye til om allergener skal forårsake skade. Allergenene er vanligvis proteiner, f.eks. komponenter vi finner i pollen, husstøv eller dyrehår.

Atopi - hva er det?

 • Noe som er hinsides all fornuft, et luftslott
 • En medfødt tilbøyelighet for kroppslige overreaksjoner
 • En medfødt evne til overreagere på tørr luft
 • En ikke-medfødt (ervervet) evne til å overreagere på tørr luft
Atopi er en medfødt (arvelig) tilbøyelighet til å reagere allergisk. Atopikere har lettere for å utvikle såkalt atopisk sykdom, dette omfatter tilstander hvor kroppen overreagerer - for eksempel eksem, høysnue eller astma. Alle kan få en allergisk reaksjon. Allergikere og ikke-allergikere reagerer på to forskjellige måter, men mekanismene som fører til allergi-reaksjonene har vi alle. Allergikere reagerer med en feilreaksjon på allergener de ikke trenger utvikle denne typen reaksjon mot.

Hvilket av disse molekylene er forbundet med allergi?

 • Insulin
 • Histamin
 • Thiamin
 • Dopamin
Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor stoffer som vi kommer i kontakt med (spiser, puster inn, får på øynene, får sprøytet inn eller som kommer i kontakt med huden). Dette får kroppens forsvarssystem (immunsystemet) til å reagere. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier og virus, og lager "motgift" - såkalte antisstoffer - mot mikroorganismene. Antistoff nøytraliserer bakterier og virus de er laget for å knekke, og sørger for at disse blir fjernet. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt harmløse stoffer som f.eks bjørkepollen. Histamin frigjøres når antistoff forsøker å nøytralisere allergen. Histamin forårsaker lekkasje av væske fra blodårene, tett nese og rennende øyne er følger av dette. Sterk kløe er en annen effekt av histamin. De vanligst brukte legemidlene ved allergi blokkerer histamin, og heter antihistaminer.

Hvor stor andel av skolebarn plages med eksem?

 • 5%
 • 15%
 • 25%
 • 35%
Atopisk eksem har blitt vanligere de siste 30-40 år, sannsynligvis som følge av miljø- og livsstilsendringer. Man regner med at opp mot ett av fem (15-20%) skolebarn har atopisk eksem, men de aller fleste har vokst det av seg når de er voksen. Atopisk eksem innebærer at det er arvelighet involvert, men det trenger ikke være andre slektninger med eksem - de andre atopiske tilstandene som allergi og astma veier like tungt. Intens kløe, tørr hud og utslett kjennetegner eksem, og utslettet er som regel lokalisert til ansiktet, på halsen, på øvre del av kroppen, i albuebøyere eller i knehasene.

Hvilket av disse rådene kan hjelpe mot kløe?

 • Bad ofte
 • Bruk flere forskjellige såper, gjerne samtidig
 • Bruk fuktighetskrem flere ganger daglig
 • Buk undertøy av ull
Kløe følger både allergi og eksem, og disse tilstandene kan bli uutholdelige om ikke dette symptomet blir behandlet. Forhold som forverrer kløen er overdreven bading, hyppig bruk av såpe, tørre omgivelser, lokalirriterende stoffer (syntetiske eller ullklær) og karutvidende stoffer (koffein, alkohol, varmt vann). Ved tørr hud kan fuktighetsbehandling hjelpe mot kløen. En ikke parfymert fuktighetskrem, helst feit, påføres gjerne flere ganger daglig - og er særlig viktig like etter bading. Steroider, kløestillende medikamenter (antihistaminer) og andre legemidler som demper kroppens betennelsesprosesser tilhører behandlingsarsenalet mot denne tilstanden.

Hva er elveblest?

 • Kalde vindgufs fra en elv
 • Det samme som urtikaria
 • En medfødt sykdom i huden
 • En allergisk reaksjon forbundet med laksefiske
Urtikaria eller elveblest er et kløende utslett som består av vabler som kommer og forsvinner før 24 timer har gått. Man vet fortsatt lite om mekanismene bak urtikaria. Immunsystemet og allergiske reaksjoner spiller en viktig rolle. Det er mye som kan utløse elveblest, og ofte er det vanskelig å se nøyaktig hva det er som har utløst reaksjonen. Påvirkninger som kulde, varme, trykk, risp, sol eller vann er årsak til 10-20% av tilfellene av urtikaria. Medikamenter, som for eksempel antibiotika eller NSAIDs, utgjør 5-10% av årsakene. Matvarer er en sjelden utløsende årsak til urtikaria, men pollenallergikere har lettere for å reagerer med elveblest på ulike typer mat. Skjulte virus- eller bakterieinfeksjoner er årsaken i 10-15% av tilfellene. Insektbitt kan gi urtikaria. Psykiske faktorer kan også spille inn, enkelte utvikler allergiske reaksjoner (utslett, snue) bare de tror at de utsettes for allergener. Elveblest kan være en reaksjon på sykdom i indre organer, men dette er svært sjeldent.

Hva er rhinocerotidae?

 • Neshorn
 • Et forkjølelsesvirus
 • Høysnue
 • Allergisk nesetetthet
Rhinocerotidae er en hovdyrslekt, også kalt neshorn. Høysnue er det samme som allergisk nesetetthet, tilstanden kalles også allergisk rhinitt (rhino- er en forstavelse som forteller oss at ordet har noe med nesen å gjøre). Rhino-virus er det vanligste forkjølelsesviruset, det gir som regel rennende nese. Rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen. Det skilles mellom sesongavhengig rhinitt, også kalt høysnue, og helårsrhinitt. Ved sesongavhengig rhinitt er det som regel bjørkepollen om våren, og gresspollen om sommeren, som er årsak til plagene. Ved helårsrhinitt er støv eller dyrehår mer vanlige årsaker, og her er i tillegg tobakksrøyk en viktig faktor. Vil du lese mer om neshorn må du slå opp en annen plass.

Hva er en vanlig årsak til astma hos barn?

 • Lite mosjon
 • Allergi
 • En kronisk bakterieinfeksjon i lungene
 • En underliggende angst/uro
Barn med astma kan være dårlig trent, dette er en mulig konsekvens av astmaen - ikke en årsak. Barn med astma strever med pusten. Det er få ting som gjør oss mer engstelig og urolig enn det å ikke få puste. Angst og uro er derfor naturlige konsekvenser av sykdommen, men disse symptomene er heller ikke årsak til astma. Årsakene til astma er ikke sikkert klarlagt, men mange faktorer er antakeligvis av betydning. Arvelighet spiller en rolle, det regnes som en atopisk sykdom. Det er ikke uvanlig å se at barn med astma har foreldre med sykdommen. Allergi er sannsynligvis en hyppig årsak hos barn, mens overstimulering av luftveiene gjennom røyk, støv, gasser og damper (enten som følge av livsstil eller som følge av yrke) er en viktig faktor for voksne som utvikler astma. Passiv røyking og virusinfeksjoner regnes som mulig medvirkende årsaker til utvikling av astma. Det virker som at et for rent miljø i barndommen øker risikoen for å utvikle atopisk sykdom, teorien bak dette er at kroppen ikke lærer seg hva den ikke trenger å reagere på - og opplever stoffer de fleste har vendt seg til som fremmede (og verd en reaksjon).

Hva er anafylaktisk sjokk?

 • Et stort blodtap
 • En sterk emosjonell reaksjon på noe uventet
 • En voldsom allergireaksjon
 • En uventet allergisk reaksjon
Anafylaktisk sjokk er den sterkeste allergireaksjonen kroppen kan levere. Reaksjonen oppstår som regel som følge av at man har blitt utsatt for noe man er allergisk mot. Det som skjer i kroppen ved anafylaktisk sjokk er at det lekker væske fra blodårene ut i omliggende vev og kraftige betennelsesreaksjoner startes. Dette ser en ved at hud og slimhinner hovner opp, det samler seg væske under huden, rundt øyne og andre steder. Etter hvert kan det bli så lite væske i blodårene at også blodsirkulasjonen svikter (i medisinsk betydning innebærer sjokk sirkulasjonskollaps - og blodet ikke pumpes rundt i kroppen som normalt). Anafylaktisk sjokk er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling. Med rask og riktig behandling vil de fleste, mer enn 99%, overleve et slikt anfall.

Hvilket alternativ kan hjelpe allergikere til å unngå allergiske reaksjoner?

 • Et høyt inntak av jern
 • Vaksine
 • Hypoallergiske kremer
 • Daglig mosjon
Om du reagerer allergisk på kosmetikk gjør du lurt i å bruke hypoallergiske produkter, da er sjansen for en allergisk reaksjon på produktet mindre. Dessverre finnes det ingen krem vi kan smøre på oss som beskytter oss mot andre allergier. Allergivaksiner kan derimot hjelpe, men kun de som vet nøyaktig hva de reagerer på. Behandlingen er særlig aktuell til allergikere som ikke er i stand til å få kontroll på sin allergi gjennom livsstilsendringer (unngå allergenet som utløser reaksjonen) og ved korrekt betennelsesdempende behandling. Spesielt de som har blitt utsatt for et anafylaktisk sjokk kan ha hjelp av denne behandlingen. Det tar tid å bygge opp en bedre tålegrense for det som utløser den allergiske reaksjonen, og behandlingen er omfattende og tidkrevende. Allergivaksiner gis vanligvis i form av regelmessige sprøyter, men tablettvaksine finnes mot gresspollen. Les mer om allergivaksine her.