UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

En vanlig lungebetennelse vil gjøre deg raskere syk enn det den atypiske lungebetennelsen gjør, men den sistnevnte er mer gjenstridig å avdekke og å behandle.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 19.01.2017
 • Sist endret: 19.01.2017

Når man snakker om en "atypisk lungebetennelse" er det særlig to bakterie-familier man snakker om, hvilke?

 • Klamydia og mykoplasma
 • E. coli og klamydia
 • E. coli og pneumokokker
 • Streptokokker og stafylokokker
Både klamydia og mykoplasma er små bakterier som kan forårsake lungebetennelser som ikke arter seg helt som den vanlige lungebetennelsen. En infeksjon er ofte mer langtrukken, og man blir heller ikke så akutt syk som man blir med tradisjonell lungebetennelse. Langvarig hoste og forholdsvis god allmenntilstand er mer typisk. Selv om det er bakterier av familien klamydia, er det ikke samme bakterie som ved kjønnsykdommen. Bakterien "chlamydia pneumoniae" gir lungebetennelse, bakterien som forårsaker kjønnssykdommen kalles "chlamydia trachomatis".

Du har kanskje hørt om TWAR, hva er egentlig det?

 • Atypisk lungebetennelse forårsaket av Bacillus twar
 • Atypisk lungebetennelse forårsaket av Mycoplasma
 • Atypisk lungebetennelse forårsaket av Klamydia
 • Alle alternativ over klassifiseres som TWAR
TWAR er et annet navn på atypisk lungebetennelse forårsaket av klamydia bakterien. TWAR har vært nevnt en del i media i forbindelse med at orienteringsløpere på mystisk vis døde under konkurranser. I ettertid har man funnet ut at dette skyldtes infeksjon med Klamydia pneumonia, bakterier som kan gi atypisk lungebetennelse. Det er viktig å unngå harde treningsøkter eller konkurranser under en pågående infeksjon. Dilemmaet med atypiske lungebetennelser er at det ofte rammer unger mennesker, og kan gi så milde plager at man ikke oppsøker lege og får diagnosen stilt. Dersom man hadde vært klar over lungebetennelsen hadde man ikke blitt fristet til å drive kroppen like hardt.

No title
Hvor lang tid tar det fra man smittes med atypisk lungebetennelse til symptomene begynner å gjøre seg gjeldende?

 • 8-12 timer
 • 2-4 dager
 • 2-3 uker
 • 2-4 månder
Mycoplasma pneumoniae er den hyppigste årsaken til det som betegnes atypisk lungebetennelse. Det tar 2-3 uker fra en smittes til sykdommen bryter ut. Sykdommen kan overføres til andre, derfor forekommer små epidemier av mykoplasma lungebetennelse med jevne mellomrom. Også ved atypisk lungebetennelse med klamydia-bakterien tar det flere uker fra smitte til sykdommen melder seg.

Hvordan stilles diagnosen atypisk lungebetennelse?

 • Ved hjelp av prøver tatt fra nesen
 • Ved hjelp av røntgen av lungene
 • Ved hjelp av blodprøver
 • Alle prøvene over kan sannsynliggjøre diagnosen
Den typiske sykehistorien for atypisk lungebetennelse innebærer tørrhoste, langsom sykdomsutviklling og langtrukket forløp, gjerne hodepine, sår hals og som regel bare beskjeden feber. Noen får samtidig øreplager, noen får utslett, mens snue er mindre vanlig. Noen ganger stilles diagnosen kun ut fra dette sykdomsbildet og samtidig funn av unormale lyder ved lytting på lungene. Sikrere diagnose kan man få ved påvisning av bakteriene i prøve fra nese-/svelgrommet eller ved antistoffpåvisning i blodprøve. Atypiske lungebetennelser kan også gi karakteristiske funn på røntgen-bilder av lungene.

Hvilke av følgende sykdommer krever antibiotika-behandling?

 • Virus-lungebetennelse
 • Akutt bronkitt
 • Atypiske lungebetennelser
 • Forverring av astma eller KOLS
Diagnosen atypisk lungebetennelse kan være krevende å stille. Alle disse sykdommene kan i stor grad forårsake de samme symptomene. Atypiske lungebetennelser behøver ofte behandling med antibiotika. Alle de tre øvrige alternativene er først og fremst forårsaket av virus, og virus-infeksjoner har ingen nytte av antibiotikabehandling. KOLS pasienter har ofte en svekket helse, og derfor er terskelen for å gi antibiotikabehandlling "for sikkerhetsskyld" litt lavere. Det er derfor ikke helt uvanlig at KOLS-pasienter får antibiotika for å sikre at de ikke utvikler en bakteriell lungebetennelse.

Penicillin benyttes til å behandle vanlig lungebetennelse, hvorfor anbefales ikke denne behandlingen ved atypisk pneumoni?

 • Penicillin virker på strukturer som disse bakteriene mangler
 • Penicillin kan ikke gis i store nok doser
 • Klamydia og Mycoplasma har utviklet resistens mot penicillin
 • Disse bakteriene kan uskadeliggjøre penicillin-molekylet
Våre menneskeceller og bakterieceller er ikke så ulike som vi kunne ønsket. For at antibiotika skal ha en legende effekt på oss mennesker, må medisinen ramme bakteriene hardere enn den rammer våre egne celler. Mange bakterier, blant annet pneumokokkene - de som forårsaker den tradisjonelle lungebetennelsen, har en cellevegg. Menneskeceller har ingen cellevegg, vi har en cellemembran i steden for. Mycoplasma er små bakterier som mangler cellevegg, de har bare en cellemembran som ligner på vår. Penicillin er en form for antibiotika som angriper celler med cellevegg. Av denne grunn vil ikke pencillin lege en atypisk lungebetennelse forårsaket av mycoplasma.

Hvorfor da ikke kun bruke den andre typen antibiotika (makrolider eller tetracykliner) ved alle lungebetennelser?

 • Denne typen antibiotika er for kostbar
 • Denne typen antibiotika er forbeholdt alvorlig sykdom
 • Denne typen antibiotika gir utslett ved vanlig lungebetennelse
 • Denne typen antibiotika virker dårlig mot vanlig lungebetennelse
Det er særlig antibiotika av typene makrolider eller tetracykliner som virker mot atypisk lungebetennelse. Disse medisinene er ikke like effektive mot bakterien som forårsaker vanlig lungebetennelse. Det er tross alt vanlig lungebetennelse som er mest alvorlig og hyppigst forekommende. En annen faktor som også spiller inn er at makrolider virker mot de fleste bakterier, også de som ikke gjør skade, og derfor medfører større fare for bivirkninger og resistensutvikling blant bakteriene i kroppen.