UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Sommer

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sommer og sol betyr badetid. Trygg og god bading krever litt forsiktighet. Om du tar denne quizen og får alt rett, har du nok godt badevett!

 • Publisert:
 • Sist revidert: 21.05.2015
 • Sist endret: 21.05.2015

Hvilket av alternativene er IKKE en badevettsregel?

 • Vent én time med bading etter du har spist
 • Lær å svømme
 • Bad aldri alene
 • Rop om hjelp bare hvis du er i fare - aldri ellers
Det er en gammel regel som sier at man bør vente minst én time etter man har spist før man legger på svøm. Denne regelen er nok litt for bombastisk, men man bør ikke bade når man er stinn etter matinntak. Regel nummer 3 i badevettsreglene er "Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist, eller når du er påvirket av rusmidler". Det er også en regel som sier at du bør forlate vannet om du føler deg kald eller uvel. Her finner du alle 10 badevettsreglene.

Her er 3 gode råd til gravide i forbindelse med bad, men 4 alternativ. Hvilket råd bør du ikke lytte til?

 • Unngå boblebad
 • Unngå badstu
 • Ikke bad i siste tredjedel av svangerskapet
 • Ikke bad i veldig varmt eller veldig kaldt vann
Svømming er en såkalt ikke-vektbærende treningsform. Du bruker musklene dine uten at det belaster leddene på samme måte som løping og en del andre idretter gjør. Følgelig er svømming en trygg og flott trening for gravide, men som med annen trening vil gravide merke at det blir tyngre og at man blir raskere sliten jo større magen blir. Senk da farten noe, gravide blir anbefalt å trene med 60-70 prosent av den intensiteten de vanligvis trener med. Er du gravid bør du unngå å bade i boblebad, ta badstue og å bade i enten veldig kaldt eller varmt vann.

Hvilke skader er vanligst ved svømming og vannsport?

 • Nakkeskader
 • Hodeskader
 • Bruddskader og brist i bein
 • Sår og leddskader
Nakkeskader som følge av stuping på for grunt vann er en fryktet skade ved bading og vannlek. Kontroller derfor alltid dybden før du stuper ut i vannet. De vanligste måtene å skade seg på er derimot fall og kollisjoner med folk eller gjenstander. 60% av skadene oppstår slik. Sjekk derfor alltid at det er ledig landingsplass når du stuper eller hopper i vannet. De fleste sammenstøt inntreffer i forbindelse med svømming. Fallene er hovedsakelig uhell i svømmehall på glatt underlag. Når det gjelder skadetype er det sårskader og leddskader som dominerer. Det er hovedsakelig ankelledd og håndledd som skades. 13% av skadene er brudd, fortrinnsvis i ankel, hånd, underarm og kragebein. En av tjue skader er indre hodeskader, og denne andelen er stigende, noe som settes i sammenheng med økt vannski-aktivitet og motorbåtsport.

Hvor ofte er alkohol involvert ved drukning?

 • I 1/4 av tilfellene
 • I 1/2 av tilfellene
 • I 2/3 av tilfellene
 • I 3/4 av tilfellene
Drukning er død som følge av luftmangel etter opphold under vann. Betegnelsen nesten-drukning brukes om en person som overlever surstoffmangel som følge av opphold under vann. Rus gjør at vi blir mer kritikkløse og foretar flere dumme valg, og det gir også nedsatt koordinasjon og svekket reaksjonsevne. To av tre tilfeller av drukning oppstår under påvirkning av alkohol. Drukningsulykker som rammer barn skiller seg fra de som rammer voksne. Det viktigste å være klar over er at barn ofte tåler en lengre tid uten oksygen. Gjenopplivningsforsøk har derfor større sjanse for å lykkes hos barn - selv etter flere titalls minutter under vann. Les mer om drukning og nesten-drukning.

Ved drukningsulykker, hva er fordelen med å løfte skadde ut av vannet i horisontalt leie?

 • Da unngås forverring av potensielle nakkeskader
 • På denne måten kan kanskje sirkulasjonssvikt unngås
 • Slik trekkes mer oksygen ned i lungene
 • Nedsvelget vann fordeles da gunstigere i kroppen
Det viktigste ved en ulykke er å få den rammede raskest mulig opp på trygg grunn. Sirkulasjonen kan bryte sammen når den skadde løftes ut av vannet pga. endrede trykkforhold, dette kan muligens forebygges ved at personen løftes opp liggende. Dette gjelder særlig om om den rammede har oppholdt seg i vannet noe tid, for eksempel ved dykking. I praksis er dette vanskelig å få til, og må bare prioriteres om det ikke forsinker redningen. En annen mulig mekanisme som kan forebygges, er at oppkast svelges. Ved nesten-drukning er det vanlig at den skadde har svelget vann. Når den forulykkede er brakt på land bør hodet legges litt lavere enn kroppen. Dette forhindrer at væske kommer ned i lungene dersom den nesten-druknede kaster opp. Den nesten-druknede bør innlegges i sykehus til observasjon etter en slik ulykke.

Hva forårsaker svømmerkløe?

 • Uttørket hud
 • En amøbe-art
 • En type alger
 • Larver
Svømmerkløe er et kløende utslett som skyldes en allergisk reaksjon når larver av blodikter borer seg inn i huden (larvene klarer ikke trenge seg gjennom huden). De voksne iktene er schistosoma-mark som har vannfugler som hovedvert og snegler som mellomvert. Iktenes egg kommer ut i vannet med fuglenes ekskrementer. Larvene kalles cerkarier og kan finnes i ferskvann mange steder i Norge. Problemet ses hyppigst på Sør-Østlandet. Det er størst risiko for å få svømmerkløe ved bading på varme, solrike dager, når badevannet har mer enn 20°C. På fagspråket kalles svømmerkløe cerkariedermatitt. Svømmerkløe er helt ufarlig og går som regel over av seg selv innen en uke. Tilstanden smitter ikke mellom mennesker.

Hva gjør du om du oppdager en brennmanet i vannet nær deg?

 • Kommer deg raskest mulig bort fra maneten
 • Svømmer rolig bort fra maneten
 • Ligger rolig i vannet inntil maneten driver unna
 • Svømmer under vann bort fra maneten
Det er trådene under brennmaneten som brenner, disse kan bli fem meter lange, og er nesten umulig å oppdage. En bør unngå å svømme i farvann hvor det er mange brennmaneter. Særlig etter en storm kan det flyte opp mange døde maneter og avrevne tråder som fortsatt er i stand til å "brenne". Det at brenntrådene nærmest er usynlige i vannet gjør det vanskelig å unngå å bli brent. Brennmanetrester som ligger på stranden kan være en indikasjon på at det er tråder i vannet. Dersom du kommer nær en brennmanet er det lurt å svømme med rolige tak bort fra brennmaneten. Kaver du for mye, kan det skape strøm som suger maneten mot deg. Dersom du bader i områder hvor det er sjanser for at du blir brent, gir også vannfast solkrem påført kroppen før bading noe beskyttelse. Det finnes minst én krem på markedet (SunCare) som gir god beskyttelse mot brennmaneter. Her kan du lære mer om hvordan du kan unngå å bli brent, og hva du bør gjøre dersom du er så uheldig at du har blitt brent.