UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Barns utvikling kan variere mye uten at det er tegn til sykdom, men dersom avvikene blir store bør barnet kontrolleres. Som regel får ikke slike avvik noen betydning for funksjonen ved voksen alder.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 17.09.2015
 • Sist endret: 17.09.2015

Når kan du regne med at barnet ser på deg og smiler for første gang?

 • Straks etter fødselen
 • Når barnet er tre dager gammelt
 • Når barnet er seks uker gammelt
 • Når barnet er tre måneder gammelt
Barn er svært forskjellige, og hvor raskt eller tregt de lærer seg nye ferdigheter som spedbarn har ikke nødvendigvis noen sammenheng med hvor godt de klarer seg som voksne. Barnets første smil får du som regel når barnet er ca. seks uker. Når det er mellom to og tre måneder gammelt vil det kanskje kunne snu seg over til å ligge på ryggen. Ved ett halvt års alder har mange barn lært seg å sitte med støtte, og etter ytterligere ett år etter det har de fleste barn lært seg å gå uten støtte. Følger du lenken i spørsmålsteksten kan du lese mer om de typiske milepælene for barns utvikling.

Hva er sannsynligvis den hyppigste årsaken til for tidlig fødsel som utsatte kan gjøre noe med?

 • Røyking under svangerskapet
 • For mye trening under svangerskapet
 • Samleie i siste trimester
 • Ubehandlet soppinfeksjon i underlivet under graviditeten
Røyking under svangerskapet bør du unngå, det er den hyppigste årsak til for tidlig fødsel. Omtrent fem prosent av alle svangerskap ender med en for tidlig fødsel. Siden andre verdenskrig har overlevelsestallene for for tidlig fødte barn steget raskt. Grensen for laveste fødselsvekt forenlig med overlevelse er siden den gang blitt senket fra 1.500 g til 400-500 g. De viktigste årsakene til høyere overlevelsestall skyldes hovedsakelig to forhold: Økt bruk av kortison ved truende for tidlig fødsel og innføring av behandling med et middel (surfaktant) som bedrer lungefunksjonen (fosterets egenproduksjon av surfaktant starter først omkring uke 28-32).

Hva er den viktigste årsaken til at det blir anbefalt å gi barn vitamin D tilskudd fra fire ukers alder?

 • Vitamin D er viktig i oppbyggingen av hjerneceller, og gir mer intelligente barn
 • For å forebygge mangelsykdommen skjørbuk
 • For å forebygge rakitt - engelsk syke
 • D-vitamin mangel gjør barn lysskye (blir svært lett solbrent)
Uttalt og langvarig mangel på vitamin D kan føre til mangelsykdommen rakitt. Mangelen på D-vitamin gjør seg særlig gjeldende rundt vekstsonene i de lange knoklene, noe som fører til veksthemming og forsinket skjelettutvikling. Knoklene til barna blir myke og svekkede. Når barnet begynner å gå, vil vektbelastningen føre til at leggene buer utover - og forårsaker uttalt hjulbenthet. Tidligere var rakitt ganske vanlig i Norge, men forekomsten har falt veldig de siste hundre år. Nå ser vi igjen en økning i forekomsten i Norge. Det skyldes først og fremst økt forekomst hos innvandrere med mørk hud. Sol en viktig kilde til D-vitamin, og solstrålene er svake i Norge sammenlignet med det meste av verden. Mørk hud gjør at mindre sollys trenger gjennom huden, den er tilpasset solmengden der den mørkhudede har sitt opphav. Muslimske kvinner som dekker det aller meste av kroppen sin når de er ute, er ekstra utsatte for å kunne få rakitt.

Alle alternativene med unntak av ett kan være en årsak til kortvoksthet. Finn unntaket!

 • At resten av familien er kortvokste
 • Tarmsykdommen cøliaki
 • Dårlig ernæring og omsorgssvikt
 • For høyt sukkerinntak
Hos barn er det viktig å følge med at de vokser som de skal, særlig i helsestasjonsårene. Noen barn har normal veksthastighet, men kommer litt sent i pubertet. Disse barna bruker lengre tid på å vokse til sin fulle høyde, og lav høyde i barneårene får ingen følger for størrelsen i voksen alder. Andre ganger er det sykdom som forårsaker en ernæringssvikt. Små barn er ikke like flinke som voksne til å si fra om at ikke alt er som det skal. Plutselig og uventet stopp i veksten i barneårene er derfor et symptom som må tas på alvor. De vanligste årsakene til kortvoksthet er familiær kortvoksthet, cøliaki, dårlig ernæring og omsorgssvikt.

Hvilket av alternativene under kan føre til at puberteten blir utsatt?

 • At barnet er overvektig
 • Dårlig ernæring og sykdom i barneårene
 • Hvor tidlig klassekameratene kommer i puberteten
 • Tidlig seksuell debut
Puberteten markerer en overgang mellom barn og voksen, og den skyldes hormonelle endringer i kroppen. Denne perioden varer som regel 4-8 år. Dårlig ernæring og sykdom i barneårene vil utsette starten av puberteten. Dessuten vil et barn som er mindre og tynnere enn gjennomsnittet, utvikle seg senere. En annen viktig faktor er arv: F.eks. vil en jente hvis mor fikk menstruasjonen sent, i mange tilfeller selv oppleve få menstruasjonen sent. På samme måte er en gutts utvikling tilbøyelig til å likne sin fars.

Her er tre utsagn om dysleksi, finn det som er korrekt!

 • Dyslektikere er som regel under gjennomsnittlig intelligente
 • Dysleksi skyldes skader på synsnerven
 • Dysleksi gjenspeiler ikke barnets faglige evner
 • Tilstanden rammer sannsynligvis 30-40 % av befolkningen.
Dysleksi, ordblindhet eller lese- og skrivevansker er begrep som brukes om hverandre. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til skrift. Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn, og rammer mellom 10 og 20 %. En lærevanske er et fenomen som forårsaker et sprik mellom barnets evner og dets prestasjoner. Det virker ikke å være noen sammenheng mellom dysleksi og intelligens, det er leseferdighetene til denne gruppen som er under forventet nivå.

Hva bør du gjøre dersom barnet ditt har blitt overvektig?

 • Fokusere på å bremse vektøkningen og la barnet "vokse fedmen av seg".
 • Sette barnet på en diett der energiinntaket ligger på 900-1300 kalorier om dagen
 • Sørg for flere kondisjonsøkter i uken. Jevnlig intervalltrening er spesielt gunstig.
 • Gjør barnet oppmerksom på at det kommer til å få det mye bedre om det mister noen kilo.
Overvekt hos barn er et økende problem i vår del av verden. Ikke bare fører overvekt med seg sosiale og følelsesmessige problemer hos barna, men det øker også sjansen for at barna skal bli overvektige som voksne, med økt risiko for alvorlige tilstander som slag og hjerteinfarkt. Vanligvis tar man ikke sikte på å slanke et barn. Det er mer fornuftig å bremse og stanse vektøkningen, og så la barnet "vokse seg inn i" vekten sin. Dette kan ofte ta lang tid, men det er en god måte å redusere barns vekt på. Foreldre og foresatte bør oppmuntre til sunne matvaner og begrense tilgangen på godterier. Vi kan oppmuntre til fysisk aktivitet og begrense TV-titting og data-spilling. Den beste måten å få til dette på, er naturligvis selv å gå foran som et godt eksempel og delta i aktiviteter sammen med barnet!