UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

beinbrudd, lege,rullestol.jpg

Illustrasjonsfoto

Med alderen blir bein svekket og balansen dårligere. Dette er en dårlig kombinasjon - særlig om man også tar med nattlige toalettbesøk og svimmelhetsskapende sovemedisin. Yngre kan også brekke bein, men da kreves en helt annen kraft.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 13.06.2014
 • Sist endret: 13.06.2014
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken i spørsmålsteksten kan du finne utdypende informasjon vedrørende spørsmålet.

Hva er det vanligst forekommende beinbruddet?

 • Ankelbrudd
 • Brudd i hofta (lårhals)
 • Håndleddsbrudd
 • Ribbensbrudd
Brudd i håndleddet er den vanligste bruddskaden. Bruddtypen er vanligst hos eldre kvinner, fordi skjelettet blir mer skjørt etter overgangsalderen. Ca. 90% av bruddene innebærer at det ytterste bruddstykket er skjøvet opp mot håndryggssiden. Denne bruddtypen betegnes også Colles brudd(illustrasjon).

Omtrent hvor mange hoftebrudd finner sted hvert år i Norge?

 • 5000
 • 10 000
 • 15 000
 • 20 000
Hoftebrudd og lårhalsbrudd blir ofte brukt om hverandre, men det er ikke helt presist. Det forekommer omtrent 10 000 hoftebrudd hvert år i Norge, og av disse utgjør brudd i lårhalsen litt over 50%. Lårhalsbrudd rammer først og fremst eldre mennesker. Gjennomsnittsalder for de med lårhalsbrudd ligger mellom 70 og 80 år. Tilstanden forekommer dobbelt så hyppig blant kvinner som menn. Lårhalsbrudd ses sjelden før 50-årsalderen, og antall nye lårhalsbrudd fordobles for hvert 5-års alderstrinn etter fylte 50 år. Nesten 90 % av de som pådrar seg et lårhalsbrudd som er ute av stilling opereres med en såkalt hemiprotese - dette innebærer at de får satt inn en kunstig lårhals, og at man beholder egen hofteskål. En totalprotese er en annen måte å behandle hoftebrudd på, da erstattes både hoftekule og hofteskål (i bekkenet) med en protese. Det er også en mulighet å bruke skruer for å styrke bruddstedet, men dette gjøres først og fremst om bruddstykkene ligger i riktig stilling i utgangspunktet og benkvaliteten er god.

Ribbensbrudd er ofte smertefulle, når er smerten sterkest?

 • Umiddelbart etter skaden
 • Dagen etter at skaden oppstod
 • 3 dager etter skadetidspunktet
 • 7-10 dager etter skadetidspunktet
Smertene ved ribbensbrudd/-brist vil ofte øke de første 7-10 dagene etter skaden, deretter blir det gradvis bedring. Ribbeinsbrudd gror godt av seg selv, men i noen dager kan det være nødvendig med smertestillende medisin. Alvorlige brudd og brudd i flere ribben gir stor sjanse for at pasienten må innlegges på sykehus. Slike brudd kan være så smertefulle at de påvirker pusten, og at tilstrekkelig smertelindring kun er tilgjengelig for inneliggende pasienter. Det er vanligvis ikke påkrevd med noen kontroll etter ribbensbrudd. Opplever du vedvarende plager etter et slikt brudd bør du ta kontakt med lege.

Ved ankelbrudd som må opereres, bør inngrepet skje raskt. Hvor raskt?

 • Innen 1-2 timer
 • Innen 2-4 timer
 • Innen 6-8 timer
 • Innen 10-12 timer
Ankelleddene er meget utsatte for skader fordi de er ganske bevegelige og belastes med hele kroppens tyngde. Ankelbrudd utgjør ca. 15% av alle ankelskader. Brudd i ankelkulene (malleolene) utgjør 30% av alle ankelbrudd, hyppigst opptrer brudd i ankelkulen på utsiden. Ankelbrudd (røntgenbilde) er vanligst blant yngre og eldre personer. Om uhellet først er ute, forsøker man (om mulig) å operere innen 6-8 timer. Dersom det har gått for lang tid og hevelsen er blitt for stor, settes bruddet på plass og man anlegger en gipsstøtte (se video). Operasjonen utsettes da til hevelsen har gått ned, som regel etter 4-6 dager.

Etter ankelskade er det viktig med øvelser, hva hjelper øvelsene MINST mot?

 • Lindrer smerter
 • Styrker ankelen
 • Sikrer god bevegelighet
 • Forebygger nye skader
Øvelsene gjør ankelen din sterkere, sikrer god bevegelighet og bidrar til å forebygge nye skader. Hvis legen din synes det er greitt, bør du forsøke disse øvelsene. Disse øvelsene utføres etter at den mest akutte fasen av ankelskaden er over. Det vil si at du starter opp etter 48-72 timer (eller etter gipsen er fjernet). Det kan være aktuelt å drive på med disse øvelsene i ca. 1 uke. Etter det kan du starte med noe mer belastende øvelser. Særlig ved større skader er det viktig at du lytter til legen, da enkelte øvelser kan være gunstig eller ugunstig for nettopp din fot. I lenken over kan du lese mer om øvelser etter ankelskade.

Hva er et åpent brudd?

 • Et brudd hvor bein stikker ut av huden
 • Et brudd hvor utfallet er åpent
 • Et brudd hvor det er hull inn i marghulen i beinet
 • Et brudd hvor bruddendene buler ut huden.
Ved åpne brudd er beinet synlig gjennom huden. Et lukket brudd er et brudd hvor huden er inntakt over bruddstedet. I de fleste tilfeller er røntgen nødvendig for å bekrefte eller avkrefte mistanken om brudd. Ved et åpent brudd vil det som regel også bli tatt røntgen. Hensikten er da å gi ytterligere informasjon om beinbruddet, ikke å bekrefte det åpenbare. Et stort problem ved åpne brudd er infeksjonsfaren. Hvis bakterier kommer inn i såret og inn til beinet, kan dette "tære opp" store deler av beinet. Er en veldig uheldig, kan en få en blodforgiftning (bakterier i blodet) fra et infisert brudd. Dette er en tilstand som kan være livstruende.

Dersom du går med gips, hvilket faresignal bør tilsi hurtig tilsyn av lege/legevakt?

 • Om gipsen blir alvorlig skadet
 • Blå/grå farge på fingre/tær utenfor gipsen
 • Om blødninger, væsking eller ille lukt kommer fra gipsen
 • Alle alternativene over
Det er viktig å passe godt på gipsen din. Mindre problemer kan kanskje vente noen dager, men dersom noen av disse problemene oppstår bør du kontakte lege/legevakt i løpet av de første timene:
* Om gipsen blir alvorlig fuktig, skadet eller brekker
* Dersom huden blir misfarget (blå eller grå) - dette kan skyldes en underhudsblødning, men det kan også skyldes sirkulasjonsforstyrrelser. Det samme gjelder om fingre/tær nedenfor gipsen blir numne, prikker eller blir kalde
* Hevelsen blir større enn før gipsen ble lagt på
* Blødninger, væsking eller ille lukt fra gipsen
* Om ny eller kraftig smerte oppstår fra bruddet.