UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Mange strever med å holde blodtrykket nede, andre beholder et godt blodtrykk livet gjennom uten å ta noen hensyn. Hvordan henger det sammen, og hva er egentlig høyt blodtrykk?

 • Publisert: 16.10.2015

Et høyt blodtrykk kan forårsake avleiringer i pulsårer. Hvilken fryktet komplikasjon risikerer vi om fragmenter av slike avleiringer løsner fra halskar?

 • Hjerteinfarkt
 • Lungeemboli
 • Dyp venetrombose
 • Hjerneslag
Høyt blodtrykk innebærer at trykket inne i våre pulsårer er for høyt, men for høyt i forhold til hva? Det er ingen magisk grense der trykk over er farlig, og trykk under er greit. Blir trykket for høyt oppstår skader i karsystemet, blir trykket for lavt slutter vi å fungere. Risikoen for skader i blodkarene eller hjertet øker jo høyere trykket er (jo høyere trykket er, jo større er slitasjen). Skadene som oppstår kan gi ringvirkninger som rammer en rekke andre organ, f.eks. hjernen. Høyt blodtrykk kan forårsake avleiringer i karveggene inne i pulsårene. Løsner fragmenter av slike avleiringer, for eksempel fra pulsårer på halsen, vil fragmentenen følge blodstrømmen. De setter seg fast i trangere blodårer inne i hjernen. Et fragment som setter seg fast blir det vi kaller en blodpropp, og konsekvensen i vårt tilfelle vil bli at tilstrømningen av blod til en del av hjernen stoppes. De fleste hjerneslag oppstår på denne måten.

Hva kaller man den oppblåsbare delen av et blodtrykksapparat, den delen som normalt surres rundt overarmen?

 • Asjett
 • Bansjett
 • Mansjett
 • Tensjett
Vanlig blodtrykksmåling skrives som en brøk. Det høyeste tallet er overtrykket, tallet under brøkstreken er undertrykket. Overtrykket er når trykket i pulsåren er på det høyeste, dette er akkurat i det hjertet klemmer blodet ut i kroppen. Trykket målt i pulsåren i hjertets hvilefase, er undertrykket. Blodtrykket måles ved at man tilfører et press mot blodåren. Når det utvendige trykket er større enn trykket inne i blodåren, klapper den sammen under mansjetten. Ved en typisk blodtrykksmåling surres en mansjett rundt overarmen, for så å pumpe den opp slik at den gir et trykk mot blodåren. Trykket rundt armen blir så stort at blodet slutter å gå gjennom pulsåren. Lytter man til blodåren hører man ingen lyd. Når luften slippes ut av mansjetten og blodåren begynner å åpne seg vil man høre et sus fra turbulent blod. Overtrykket, eller systolisk blodtrykk, er det trykket man måler i det blodåren åpner seg. Ettersom mer luft går ut av mansjetten vil blodåren få tilbake stadig mer av sin form, men så lenge den er litt sammenklemt vil man høre sus av turbulens. Undertrykket, eller diastolisk blodtrykk, er trykket man måler i det karsuset forsvinner. Jo høyere trykk blodet har, jo større trykk må mansjetten blåses opp til for at blodåren skal kollapse.

Kontrollspørsmål fra forrige svar: Hva er et annet ord for overtrykk?

 • Topptrykk
 • Systolisk trykk
 • Diastolisk trykk
 • Diabolsk trykk
Svarteksten til spørsmål 2 var lang og omstendelig. Leste du svaret økte du sjansen for ett ekstra poeng her! Systolisk trykk og overtrykk er det samme. Undertrykk kalles diastolisk trykk. Diabolsk trykk må være djevelsk høyt!

Over 90% av de med forhøyet blodtrykk har essensielt forhøyet blodtrykk, hvilket alternativ er et eksempel på det?

 • Høyt blodtrykk som følge av en forsnevring på pulsåren
 • Høyt blodtrykk som følge av nyresykdom
 • Høyt blodtrykk som følge av hormonelle forhold
 • Høyt blodtrykk som følge av livets krumspring
Rett alternativ var litt merkelig, hva menes her med "livets krumspring"? I likhet med dette alternativet, har vi heller ikke noe godt svar på hva som gjør at noen utvikler et høyt blodtrykk mens andre går fri. En kombinasjon av arv og miljø, i svaralternativet forkortet til "livet", blir holdt ansvarlig. I det ligger at arvelige forhold ikke er hele forklaringen, også hva man er blitt usatt for og hvordan man oppfører seg påvirker blodtrykket. Vi vet hvordan vi må leve for at blodtrykket skal holde seg best mulig. Ingen medisin kan senke blodtrykket i like stor grad som det riktig kost og livsstil kan gjøre - og gevinstene av tiltakene påvirker også mange andre sykdommer positivt. Medisiner gir en tilleggseffekt når det gjelder å senke blodtrykket, og brukes dersom man ikke kommer til målet med livsstilstiltak.

Noen ganger vet man hva som forårsaker et høyt blodtrykk, hvor er det vanligst å finne forklaringen?

 • I hjernen
 • I hovedpulsåren
 • I nyrene
 • I leveren
Kjenner man årsaken til et høyt blodtrykk kalles det sekundær hypertensjon (hypertensjon betyr høyt trykk, i medisinen brukes det om høyt blodtrykk). Nyrer og binyrer er viktige i regulering av kroppens blodtrykk, særlig gjennom å produsere og påvirke hormoner som styrer blodtrykket. Skader i nyrene, f.eks. som følge av medfødte misdannelser i nyrenes blodforsyning, er den vanligste forklaringen på sekundær hypertensjon. Andre årsaker til sekundær hypertensjon er enkelte legemidler eller sykdom i andre organ som bukspyttkjertel eller hovedpulsåren.

Noen ganger måles et blodtrykk som er kunstig lavt, hva er den vanligste forklaringen på det?

 • Pasienten har nylig inntatt store mengder te
 • Det er mindre enn 1 time siden pasienten stod opp
 • Målefeil eller utstyrsfeil
 • Pasienten er gravid
Det er vanlig at gravide får et litt lavere blodtrykk, men dette er naturlig, og ikke en feilmåling (kunstig). Det å måle et kunstig lavt blodtrykk skjer sjelden, men om det skjer er ofte forklaringen at legen bruker en for stor blodtrykksmasjett (bruker han/hun en mansjett som er for trang blir blodtrykket kunstig høyt). Enkelte medisiner og sykdommer kan forårsake et unaturlig lavt blodtrykk. Måles blodtrykket på legekontoret er det som regel for å avdekke et høyt blodtrykk som trenger behandling. På sykehus har måling av blodtrykk ofte en litt annen funksjon, der gjøres det særlig for å følge med på pasientens reaksjon på underliggende sykdom og behandling.

Tre av alternativene under kan gi falskt høye avlesninger. Hvilket alternativ påvirker IKKE blodtrykket?

 • Anspenthet
 • Fysisk aktivitet de siste 10-15 minutter
 • Nylig inntak av kaffe eller røyk
 • Dårlig søvn natten før måling
Det å måle riktig blodtrykk er på ingen måte en enkel oppgave. Av alternativene over er det søvnkvaliteten natten før undersøkelse som gir minst utslag. Sitter man og halvsover under målingen er man ikke stresset, og stress er kanskje den faktoren som i flest tilfeller forårsaker et kunstig høyt blodtrykk. Vi er avhengig av at blodtrykket stiger ved aktivitet, men mer fysisk aktivitet reduserer sjansen for økt blodtrykk under hvile. Det er høyt blodtrykk i hvile som er usunt. Derfor er det viktig å roe ned før blodtrykket måles. Er du sent ute til en legetime vil det være en naturlig årsak til høye blodtrykksmålinger. Andre blir stresset av selve blodtrykksundersøkelsen, selv uten tidspress, og den stressede situasjonen vil gjøre blodtrykksmålingen kunstig høy. En riktig utført blodtrykksmåling måles på en avslappet og rolig pasient, selv snakking under målingen kan påvirke blodtrykket. Ideelt skal blodtrykket måles først etter 10-15 minutters hvile (tiden på venterommet teller som regel). For å stadfeste et behandlingstrengende blodtrykk skal målingen utføres minst tre ganger, og det skal gå minutter mellom hver måling. Skal man feste lit til målingene bør det kontrolleres på legekontoret med måneders mellomrom, aller helst døgnmåling eller egenmåling hjemme.

Blodtrykksbehandling er særlig aktuelt om summen av risikofaktorer for skade på blodkar blir for høy. Hvilket alternativ gir minst risiko for skade kombinert med et høyt blodtrykk?

 • Røyking
 • Overvekt/ugunstig fettprofil i blod
 • Diabetes
 • Alkoholisme
 • Opphopning av hjertesykdom i nær familie
 • Alder
Alkoholisme øker risikoen for sykdom og død, men det er sjelden som følge av høyt blodtrykk. For mye alkohol gir skader på både hjertet og hjerne, men dette er skadelige virkninger av alkoholen i seg selv, ikke som følge av skader på karsystemet. Mer enn 3 enheter alkohol gir en umiddelbar, men midlertidig, blodtrykksstigende effekt. Et langvarig overforbruk av alkohol vil som regel føre til en alvorligere og varig økning i blodtrykket. Det er så mange skadelige effekter av et overforbruk av alkohol at konsekvensene av et høyt blodtrykk sjelden rammer de med et alkoholproblem. Alkohol tilhører gruppen hvor også røyking, ugunstig fettprofil og diabetes type 2 inngår - faktorer som (som regel) kan påvirkes av endringer i livsstil. Alder og arv kan ha skyld i et ugunstig høyt blodtrykk, og der kan ikke årsaksfaktorene endres til det bedre. Det som er mulig for alle, uansett årsak, er å senke terskelen for tiltak og behandling når summen av ugunstige forhold blir for stor. Blodtrykk blir derfor vurdert sammen med eventuelle sykdommer og andre faktorer når legen overveier blodtrykkssenkende tiltak - det er risikoen for skader av et forhøyet blodtrykk vi ønsker å redusere, ikke å behandle blodtrykk som en sykdom.