UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Varme kopper

Illustrasjonsfoto.

Brennkopper er ikke koppene som står i en nylig ferdig oppvaskmaskin. De er ikke engang særlig varme. Hva er det da?

 • Publisert:
 • Sist revidert: 19.06.2015
 • Sist endret: 19.06.2015

Hva er egentlig brennkopper?

 • En infeksjon med varicella-virus
 • En eksemvariant av kopper med sviende hudforandringer
 • En barnesykdom som det nå vaksineres mot
 • En bakterieinfeksjon i det ytterste hudlaget
Brennkopper kalles også impetigo. Det er en overflatisk betennelse i huden. Sykdommen forårsakes av at visse typer bakterier (stafylokokker eller streptokokker) trenger inn gjennom små sår i huden og gir en betennelse. Tilstanden forekommer særlig hos barn, men man kan bli smittet i alle aldre. Sykdommen har et typisk utseende med blemmer/sår med gulaktig skorpe som det kan renne gul væske fra. Utslettet gir en mild kløe.

Hvordan smitter brennkopper?

 • Luftsmitte (hoste o.l.)
 • Gjennom avføring
 • Smitten skjer gjennom sårvæske
 • Brennkopper smitter ikke
Brennkopper smitter lett, særlig mellom barn. God hygiene er det viktigste tiltaket for å hindre smitte. Smitten skjer ved at sårvæske (som inneholder store mengder bakterier) overføres til andre hudområder. Andre personer kan smittes ved tett hudkontakt, eller via gjenstander. Det er ikke uvanlig at man utvikler brennkopper flere steder på kroppen. Forklaringen på dette er at sårene klør litt. Man kan da ubevisst klø på såret for så å klø seg på et annet sted på kroppen. På denne måten får bakteriene en ny innfallsport, og kan danne nye sår.

Når på året forekommer brennkopper hyppigst?

 • Vinter/vår
 • Vår/sommer
 • Sommer/høst
 • Høst/vinter
Brennkopper forekommer helst om sommeren og tidlig på høsten, noe som har sammenheng med blant annet lettere bekledning, mer hudkontakt og at bakteriene som forårsaker tilstanden trives best ved høy fuktighet og varme. Sårene utvikler seg oftest på utildekkede hudområder som ansikt, hodebunn og hender.

Brennkopper oppdaget hos et barn i barnehage - hva gjør man?

 • Smitten er uproblematisk, ingen tiltak
 • Barnet bør holdes hjemme i minst 3 dager
 • Om sårene er under kontroll, kan barnet gå i barnehage
 • Barnet må holde seg borte fra barnehage inntil antibiotika er startet
Brennkopper smitter lett om sårvæsken kan spres. Så lenge sårene er tildekt er sjansen for smitte liten. Dersom brennkoppene kan tildekkes med plaster, vil de altså ikke smitte. Er brennkoppene mange og/eller store kan det være vanskelig å få dekket disse til. Sårene bør da være tørre før barna kan gå i barnehage. Generelt gjelder at smittefaren raskt blir ubetydelig når antibiotikabehandling er startet, og barna kan derfor gå i barnehage ett døgn etter at slik behandling er igangsatt.

Hva er det viktigste tiltaket ved utbrudd av brennkopper i f.eks. en barnehage?

 • God håndhygiene
 • Liberal bruk av antibiotika
 • Spritvask og avstengning av utbruddssted i minst 3 dager
Ved utbrudd i barnehager, skoler eller andre forsamlinger må god og systematisk håndhygiene innskjerpes. Det bør videre sørges for bruk av engangshåndklær/kluter, for daglig vask av leker og lignende, og vask (eventuelt desinfeksjon) av felles kontaktpunkter. Vask må i det minste foretas med såpe og vann. I tilfeller der det er viktig å få rask kontroll med situasjonen, kan bruk av klorin eller isopropylalkohol til desinfeksjon av felles kontaktpunkter, være nødvendig.

Hva er anbefalt behandling for brennkopper?

 • God sårrens flere ganger om dagen
 • Såret tildekkes med tett bandasje i minst 4 døgn
 • Antibiotika i tablettform bør gis straks brennkopper er påvist
 • Sårene bør tildekkes med kompress tilsatt antibiotika-salve
Dersom det ikke er spesielt mange eller spesielt store sår, vil lokalbehandling være beste behandling. Dette innebærer vask med såpe og vann 2-3 ganger om dagen, tildekking av sårene med plaster el.l. og god håndhygiene (håndvask!). Man kan også benytte desinfiserende midler. Bakteriedrepende salve er et alternativ, men bakteriene som forårsaker brennkopper er i noen tilfeller motstandsdyktige mot antibiotikumet slike salver kan være tilsatt.

God sårrens er altså viktig, hva gjør du med tykke sårskorper?

 • Behandler såret varsomt slik at skorpen ikke faller av
 • Pilker av skorpen før sårrens
 • Tykke skorper bør bløtes opp og fjernes forsiktig
 • Masser sårskorpen forsiktig inntil den faller av
Vanlig vis er rengjøring med såpe og mye/rennende vann tilstrekkelig behandling ved brannkopper. Tilstanden er riktignok smittsom, men som regel helt ufarlig. For at sårvasken skal blir så bra som mulig bør tykke skorper bløtes opp ved bad eller bruk av omslag, og deretter fjernes. Fastsittende skorper skal ikke fjernes. Dersom det er få og små brennkopper i et avgrensa område, anbefales å vaske med klorhexidin, og deretter legge på tørre bandasjer - 2-3 ganger daglig. Dersom det er flere - men ikke svært mange - brennkopper på ett område av kroppen, anbefales i tillegg å smøre antiseptisk salve (Brulidin eller Bacitracin) på sårene etter vask med klorhexidin. I noen få tilfeller vil det være mange brennkopper, evt. på flere områder av kroppen. I slike tilfeller anbefales (i tillegg til ovenstående behandling) også å bruke antibiotika tabletter eller mikstur. Dersom det er brennkopper med blemmer, anbefales også å bruke antibiotika.