UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Angina

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Smerter fra brystet kan ha mange årsaker, denne quizen tar for seg noen av de vanligste.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 20.06.2014
 • Sist endret: 20.06.2014
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken kan du finne utdypende kunnskap om svaret på spørsmålet.

En person opplever brystsmerter, hva er den vanligste årsaken?

 • Smerter i muskler og skjelett
 • Hjerte-karsykdom
 • Sykdom i lunger eller luftveier
 • Sykdom i magetarm kanalen
Hos omtrent havparten av de som søker allmennlegen med brystsmerter, er psykiske årsaker, stress og derav følgende smerter i muskler eller skjelett bakgrunnen for problemet. Bare 15% av henvendelsene som gjelder brystsmerter i allmennpraksis, skyldes problemer i hjerte-/kar-systemet. Ved tilsvarende undersøkelser i sykehus har ca. 75% av pasientene som innlegges for brystsmerter, hjertesykdom.

Hva er interkostalmyalgi?

 • Lungebetennelse
 • Smerter i brystveggen
 • Smerter fra spiserøret
 • Kramper i mellomgulvet
Interkostalmyalgi betegner en tilstand med smerter i muskulaturen mellom ribbena. Smertene kan oppleves skremmende fordi en kan frykte at smertene skriver seg fra hjerte eller lunger. Plagene fører ofte til konsultasjoner i allmennpraksis. Tilstanden er ufarlig, men det kan være nyttig med undersøkelse for å få avkreftet mistanken om annen sykdom.

Hvor vanlig er sjenerende brystbrann (GØRS), hvilken andel av befolkningen plages av dette?

 • 2-5%
 • 5-10%
 • 10-15%
 • 15-20%
Tilbakestrømming av saltsyre fra magesekken til spiserøret kan gi halsbrann/brystbrann og/eller smerter i øvre del av magen eller brystet. Nesten alle har opplevd halsbrann. Når man bruker betegnelsen sykdom om tilstanden, innebærer det at reflukssymptomene er så plagsomme at de gir redusert livskvalitet og behov for behandling.

Hjertekrampe (angina pectoris) er en årsak til brystsmerter, hva er mekanismen her?

 • Uregelmessig hjerterytme
 • For sterke sammentrekninger i hjertemuskelen
 • Blødninger i hjertemuskelen
 • Hjertemuskelen får for lite oksygen
Oksygenmangel i muskulatur gir smerter, og er årsaken til angina/hjertekramper. Alle de tre første svaralternativene kan indirekte forårsake blodmangel til hjertemuskelen og dermed for lite oksygen. Som regel er trange blodårer til hjertet årsaken bak angina pectoris. Blodårene som forsyner hjertet (koronararterier/kransårer) kan med tiden bli trangere på grunn av avleiringer på innsiden av blodkarene (åreforkalkning/arteriosklerose). Det betyr at mindre blodmengder kan strømme gjennom arteriene. I hvile eller når vi ikke anstrenger oss noe særlig, er ikke dette noe problem. Ved anstrengelse kan blodstrømmen bli for liten til at hjertet får nok oksygen og næring, og hjertekrampe (angina) oppstår.

Hva er IKKE en vanlig årsak til åreforkalkning?

 • Høyt kolesterol
 • Røyking
 • P-piller
 • Høyt blodtrykk
P-piller gir ikke økt risiko for åreforkalkning, men medfører en liten økning av risiko for blodpropp i vener (ikke i pulsårer). Kvinner er generelt mindre utsatt for åreforkalkning enn menn fram til overgangsalderen. Deretter jevnes kjønnsforskjellene noe ut. De viktigste risikofaktorene for utvikling av arteriosklerose (åreforkalkning) hos begge kjønne er forhøyet kolesterol, røyking, diabetes eller høyt blodtrykk. Graden av arteriosklerose øker med alderen.

Hvor mange tilfeller er det av hjerteinfarkt årlig i Norge?

 • Ca 5000 tilfeller
 • Ca. 15000 tilfeller
 • Ca. 25000 tilfeller
 • Mer enn 35000 tilfeller
Angina forårsakes av en midlertidig orsygenmangel i vev. Et hjerteinfarkt oppstår når oksygenmangelen blir så langvarig at celler i hjertemuskulaturen dør. Med størrelsen på et hjerteinfarkt menes hvor mye vev som er ødelagt. Som regel er det tette blodårer, forårsaket av blodpropp eller åreforkalkning, som forårsaker hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt er en fryktet og alvorlig årsak til brystsmerter. Symptomene kommer brått og beskrives som klemmende eller snørende smerter midt i brystet, ofte med strålinger ut mot venstre arm, hals eller underkjeve. De med hjerteinfarkt blir ofte tungpustet, kvalm og kaldsvette. Smertene lindres ikke med inntak av nitroglycerin. Årlig registreres 10.000-15.000 tilfeller av hjerteinfarkt i Norge.

Ved hjertestans er umiddelbar hjertelungeredning viktig. Hvilken fordeling av kompresjoner og innblåsninger anbefales for en voksen pasient?

 • 5:1
 • 15:2
 • 30:2
 • 30:4
Ved hjertestans vil pasienten være bevissløs og ikke puste. Puster pasienten må hjertet slå, men dette kan være vanskelig å påvise. Bruk 10 sekunder til å se, lytte og føle om pasienten puster eller ikke. Trenger pasienten hjerte-lunge-redning må du også sørge for raskest mulig tilkalling av hjelp (ring 113). Selve redningen innebærer en kombinasjon av munn-til-munn pusting og brystkompresjoner (trykk mot brystbeinet). Det anbefales sykluser med 30 brystkompresjoner, deretter 2 innblåsninger (30:2) inntil mer omfattende medisinsk behandling er tilgjengelig. Selv kun hjertekompresjon, uten innblåsninger, har en gunstig effekt (noe luft suges inn i lungene som følge av hjertekompresjonen). Hjertelungeredning sørger for at oksygenholdig blod flyter til hjernen og andre livsviktige organer. Kontinuerlig tilførsel av oksygen forebygger av disse organene. Dette er livreddende behandling som alle bør kunne.