UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Mordere på sykehus kan være vanskelig å identifisere, særlig de små. Både virus og bakterier er mindre enn selv de minste kirurger. I slutten av spørsmålet er det et bilde som kan gi hint til neste spørsmål.

 • Publisert:
 • Sist endret: 21.03.2016

Om dødsfallet skyldes en iatrogen skade, hvem har skylden?
Iatrogen

 • Presten
 • Legen
 • Gartneren
 • Hovmesteren
Iatro- betyr brukes om lege eller medisin. Iatrogen betyr "som skyldes legen", og iatrofobi brukes om legeskrekk. Iatrogen skade er med andre ord en skade som er forårsaket av lege.

Nosokomialt drap? Hvor bør du holde deg unna skal du unngå det?
narkose

 • Sykehuset
 • Øre-nese-halsavdelingen
 • Sykehjem
 • Legekontoret
Nosokomial brukes nok mest i forbindelse med infeksjoner som er oppstått på sykehus (nosokomial infeksjon - infeksjon der man ble smittet av sykdommen på sykehus). Selve ordet betyr bare at det har med sykehus å gjøre.

Blir du bitt av noen med denne tilstanden er det ofte dødelig, særlig om du ikke oppsøker umiddelbar hjelp. Utvikler du først symptomer på sykdommen lar livet seg som regel ikke redde.
Gal

 • Dracunculiasis
 • Ebola
 • Rabies
 • Røde hunder
Louis Pasteur og Émile Roux utviklet vaksine mot rabies i 1885 - dette er den aller første vaksinen utviklet for mennesker. Rabiesvaksine før turreiser er nesten aldri nødvendig, kun ekstra utsatte grupper vaksineres. Smittebæreren er ofte et større dyr som f.eks. vaskebjørn eller hund. Om et menneske blir smittet er det nesten alltid (99%) smitte fra hund. I utsatte strøk bør et bitt fra dyr som oppfører seg merkelig føre til mistanke. Fordi det er viktig å gi behandling umiddelbart må prøvene tas fra den potensielle smittekilden, og ved mistanke om smitte skal behandling startes så raskt som mulig. Symptomene kommer vanligvis etter 3-12 uker, og omfatter voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, økt spyttsekresjon og krampeanfall. En frykt for vann er også typisk.

Finnes smitte med rabies i Norge?
Flaggermus

 • Kun på Svalbard
 • Ja, både på fastlandet og på Svalbard
 • Kun på fastlandet, ikke på Svalbard
 • Nei
Vi har lenge trodd at fastlands-Norge har vært fri for rabies, men tilstanden har nok vært her i mange år. I 2015 ble smitte påvist hos en død flaggermus i Valdres, men sist et menneske fikk påvist rabies her i landet var for mer enn 200 år siden (1815). Bitt/skader som følge av flaggermus er ekstremt sjeldent, men uansett hvor du er i verden skal slike skader medføre umiddelbar forebyggende behandling mot rabies. WHO anslår at på verdensbasis dør ca. 60 000 personer årlig som følge av rabies, de fleste av tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) eller Afrika. I Europa ble det rapportert 10 tilfeller av rabies-smitte (ikke nødvendigvis dødsfall) blant mennesker i 2013.

En bulende boks med hjemme-hermetiserte grønnsaker gjør man lurt i å holde seg unna, innholdet kan ta liv. Om boksens innhold ble ens endelikt, hva er den mest sannsynlige årsaken?

 • En giftig muggsopp
 • Dødelige bakterier
 • Et giftstoff
 • Botulisme-virus
Botulinium-toksin er det kraftigste bakterie-produserte giftstoff vi kjenner til, og kan potensielt bli brukt som et biologiske våpen. Toksinet forårsaker paralyse, og i verste fall pustestans og død. Bakterien Clostridium botulinum finnes i jord, sjøsedimenter og tarmkanalen hos dyr, men det er giftstoffet den produserer som er dødelig. Dette giftstoffet (botulinium-toksin) produserer bakterien først og fremst dersom den ikke får tilstrekkelig med oksygen, derfor er hermetikk ekstra utsatt. Rakfisk og spekemat er matvarene som oftest gjør voksne syke som følge av giftstoffet, mens småbarn under ett år må være forsiktig med honning. Koking i mer enn 10 minutter vil ødelegge giftstoffene. Den giftstoff-produserende bakterien kan innta en såkalt "sporeform", og tåler da høy temperatur. Oppvarming til 120 grader vil inaktivere også sporene, noe som er viktig om man skal lage hjemme-hermetikk.

Bildet knyttet til dette spørsmålet viser en svært dødelig parasitt som tsetse fluen kan bære med seg. Hva heter sykdommen den fremkaller?
Trypanosoma brucei

Bilde gjengitt med tillatelse fra CDC (PHIL).

 • Malaria
 • Sigdcelle anemi
 • Afrikansk sovesyke
 • Gulfeber
Den lille krabaten du så på bildet som innledet dette spørsmålet heter Trypanosoma brucei og forårsaker afrikansk sovesyke (trypanosomiasis). Ubehandlet er sykdommen dødelig i nesten 100% av tilfellene, men kommer man tidlig i gang med behandling, kan sykdommen kureres. Spesielt ved besøk til nasjonalparker i Nord-Tanzania bør man tenke på sovesyke. Tsetsefluer (de som sprer sykdommen) holder som regel til i tett buskas, ofte bestående av akasie, hvor de søker skygge. De kommer ut av krattet i svermer og forfølger mål i bevegelse, slik som bøfler, antiloper, men også biler. Blir man smittet vil først malarialiknende symptomer oppstå, forblir man ubehandlet vil sykdommen ramme sentralnervesystemet og gi tretthet, sløvhet og etter hvert koma. Effekten av insektdrepende midler er minimal brukt mot tsetsefluer, og de kan lett stikke gjennom tynne klær. Tsetsefluenes akilleshæl er at de liker mørke farger, særlig blått. I utsatte områder settes feller for disse fluene med blåsvarte duker, impregnert med DDT eller annet insektmiddel.

Mer enn hundre mennesker ble drept i skiulykker i Alpene i 2015, omtrent hvor mange mennesker ble drept av hai samme år?
Hai

 • Ingen
 • 10
 • 100
 • 1000
Ingen mennesker ble drept av hai i Alpene akkurat det året, og antall dødfall som følge av hai på verdensbasis er stabilt på omtrent ti mennesker årlig. Det er omtrent like mange som blir drept i skredulykker i Norge. Rasulykker i forbindelse med friluftsaktiviteter er som regel utløst av ofrene selv. Snøskred krever tilstrekkelig helling, og unngår du å bevege deg inn områder med mer enn 30 grader helling er du som regel trygg (trange bekkedaler er dessuten særlig skredutsatt). Om det nylig har blåst og snødd kraftig øker skredfaren. Dersom man observerer ferske skred er dette et klart tegn på at det er skredfare. Hører man dessuten drønn i snødekket bør man være ekstra på vakt. I slike situasjoner bør man ikke gå inn i foten av bratte skråninger fordi bruddene kan forplante seg oppover i fjellsiden. Varsom.no (bl.a fra meterologisk institutt) gir generell skredvarsling, den finner du her. Lær mer om snøskred på siden snoskred.no.