UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

COLOURBOX570124 kopi.jpg

Illustrasjonsfoto

Forgiftninger kan anta så mange former. Denne quizen tar for seg ulike former for forgiftning, men forgiftning med legemidler er et så stort tema at det fortjener en egen quiz.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 02.09.2016
 • Sist endret: 02.09.2016
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken i spørsmålsteksten kan du finne utdypende informasjon vedrørende spørsmålet.

Gartneren eller butleren?

Påført forgiftning
kan ha mange motiv, hvem står som regel bak?

 • Innbruddstyver ("gasser beboerene")
 • Fremmede lands ambassader
 • Deg selv
 • Seksuelle overgripere
Selvpåført forgiftning er det desidert vanligste. Selvpåført forgiftning kan være tilsiktet, men det vanligste er at den skyldes kontrollsvikt, og at alkohol er giftstoffet. Styrken (potensen til) giftstoffet og størrelsen på dosen vil avgjøre alvorlighetsgraden. Noen gifter dreper omtrent umiddelbart, andre forårsaker bare midlertidig skade og ubehag. Enkelte giftstoff gir hukommelsestap, andre gir et ubehag som huskes lenge. Alvorlige forgiftninger trenger sykehusbehandling, man blir overvåket og potensielle livstruende komplikasjoner blir håndtert - ofte før de oppstår. Analyser på sykehuset kan oftest avsløre forgiftningskilden om den er ukjent. Blod- og urinprøver kan påvise inntak av rusgift eller et legemiddel. Prøvene gi en mer pålitelig analyse jo tidligere de blir tatt. Her kan du lese mer om påførte forgiftninger.

Alkohol gir sløve reflekser og øker responstiden, men fører også til kritikkløshet. Derfor er det aldri en god ide å forsøke å regne seg fram til om det er trygt å kjøre. Er du i tvil, ikke kjør!

Hvor raskt forbrennes alkohol (etanol) i kroppen? Vi benytter vanlig øl (alkoholprosent 4-5) som referanse.

 • Ca. 1 dl øl i timen
 • Ca. 3 dl øl i timen
 • Ca 5 dl øl i timen
 • Ca 1 liter øl i timen
Det er store variasjoner her, og verdiene vi oppgir gjelder for en gjennomsnittsperson. Både kroppsvekt og andre forhold virker inn på alkoholomsetningen. Leveren står for 90% av nedbrytningen av alkohol, 5% skilles ut gjennom lungene og 5% i urinen. En gjennomsnittsperson forbrenner ca. en standarddrink (4 cl brennevin, 1 glass vin, 1 liten flaske øl - tilsvarer ca. 10 g alkohol) per time. Stordrikkere har en mer aktiv lever og kan klare å forbrenne opptil 3 drinker per time. Personer med leversykdom vil ikke klare å forbrenne så mye som 1 drink per time, og de vil derfor bli "fulle" selv etter å ha drukket små mengder alkohol. Mye kan påvirke denne forbrenningen, og det er sjelden en god idé å forsøke å regne ut egen alkohol-påvirkning - særlig i situasjoner hvor man kan sette seg selv eller andre i fare (f.eks bilkjøring).

Dersom noen har inntatt et etsende stoff, hvordan bør du hjelpe?

 • Dersom lut er inntatt, tilfør syre. Tilfør lut om syre er problemet
 • Kontakt hjelp og vent til hjelpen kommer
 • Gi rikelig med saltvann for å fremkalle brekninger
 • Gi drikke, melk eller vann, men IKKE fremkall brekninger
Husk at dette er råd som gjelder etsende stoff, ikke ved alle forgiftninger. Lenken over viser til ulike former for forgiftninger. Å forsøke å nøytralisere syren/luten med motsvarende stoff frarådes på det sterkeste. Det vil bare øke skadene - særlig om det er spiserøret som er rammet. Fremkalling av brekninger frarådes også ved etsende stoffer basert på samme prinsipp - da utsettes spiserøret for skadestoffet to ganger framfor én. Det du bør gjøre er: 1. Gi drikke - vann eller melk - raskt, men IKKE så raskt at du fremkaller brekninger 2. Tilkall lege. Overvåk pasienten, plasser denne i stabilt sideleie om nødvendig. Søl på hud eller øye bør behandles med skylling med mye vann, gjerne i 30 minutter eller mer. For å unngå ulykker med etsende husholdningskjemikalier er det viktig at disse oppbevares utilgjengelig for barn, for eksempel i låste skap. Flaskene har ofte barnesikring, men mange barn klarer likevel å åpne dem. Trenger du ha de farligste produktene hjemme?

Fluortabletter er tilgjengelige på mange bad, men hvor ofte blir inntaket alt for stort?

Omtrent hvor mange alvorlige forgiftninger med fluor behandles hvert år?

 • 0
 • Ca. 50
 • Ca. 500
 • Ca. 1000
Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig og forekommer oftest blant barn i 1-3 års alder. Vanligvis dreier det seg om et inntak av mellom 5-50 tabletter (barnefluortabletter). Dette er vanligvis ufarlig og forløper uproblematisk med få eller ingen symptomer. Kvalme i forbindelse med et stort fluortablett-inntak skyldes som regel en bivirkning fra bindestoffet i tabletten, ikke fluor i seg selv. I følge Giftinformasjonssentralen kjenner en ikke til at det har forekommet alvorlige forgiftninger etter fluorinntak i Norge. Giftinformasjonssentralen definerer at inntak på over 5 mg fluorid per kg kroppsvekt må til for at det skal kunne oppstå forgiftning. Dette tilsier at et barn på 15 kg må innta 75 mg fluorid, med andre ord en halv tube tannkrem med høyeste innhold av fluor. Dersom du er usikker med tanke på forgiftninger, kan du alltid kontakte Giftinformasjonssentralen på telefonnummer 22591300.

Spiss giftslørsopp er ganske vanlig i sur, fuktig granskog i sørlige halvdel av Norge. Som navnet antyder er dette en giftig sopp.

Hva er et viktig prinsipp ved soppforgiftning?

 • Oppsøk hjelp så raskt som mulig
 • Drikk mye vann
 • Dersom du ikke utvikler symptom i løpet av 2 timer etter inntak, er det greit
 • Soppforgiftning unngås om soppen fryses eller varmes over 65 grader
Dersom du mistenker at du eller noen andre har spist giftig sopp, er det viktig at du tar kontakt med Giftinformasjonen eller lege raskt. I følge Giftinformasjonen gir rask behandling større sjanse for å unngå meget alvorlige forgiftninger eller varig skade. I følge Botanisk museum i Oslo er de første symptomene på soppforgiftning brekninger, magesmerter og diarè. Noen tror at det ikke er så farlig dersom det tar lang tid før symptomene dukker opp, men det er ikke slik det er. Tar det mer enn noen timer (gjerne opptil flere dager) før symptomene inntrer, så kan det tyde på en alvorlig forgiftning. Selv en liten bit av soppen på bildet, spiss giftslørsopp, kan gi livstruende nyreskade - men det er som regel først 2-3 dager etter inntak at nyreskaden gir seg til kjenne. Ved å følge denne lenken kan du lese mer om soppforgiftninger.

Revebjelle er opphavet til viktig medisin, men bør du spise den?

Hvilken av disse plantene er IKKE giftig?

 • Rhododendron
 • Brennesle
 • Liljekonvall
 • Revebjelle
Mange av oss trives med å dekorere hjem og hage med vakre og velduftende blomster. Som småbarnsforeldre kan det være lurt å undersøke hvilke planter som er giftige, og utvise forsiktighet med tanke på disse så lenge barna er små. I lenken over kan du lese mer om giftige planter, både inne og ute. Dersom du ønsker en enda mer utdypende informasjon, finner du denne hos Giftinformasjonen. PS Blomster, sopp og liknende inneholder svært varierende mengde av ulike stoffer avhengig av vekstvilkår og tilgang til sporstoffer, og egner seg dårlig som medisin før de er blitt standardiset i et laboratorium.

https://helsenorge.no/Giftinformasjon

Hvilket alternativ er korrekt når det gjelder Giftinformasjonssentralen?

 • Det koster 10 kroner minuttet å ringe til dem
 • Kun leger og helsepersonell kan ringe dem
 • De har åpent i kontortiden, hver dag (også helger)
 • Ved spørsmål om forgiftninger kan alle ringe den døgnåpne vakttelefonen
Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. På sidene til Giftinformasjonen presenterer de generell informasjon angående en del temaer i forbindelse med forgiftning. Dersom du ikke finner det du leter etter, er du velkommen til å ringe deres døgnåpne vakttelefon på telefonnummer 22591300.