UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Av alle som søker lege, så vil omtrent én av 100 gjøre det som følge av skulderplager. Frossen skulder er ikke blant de hyppigste skulderlidelsene, men den er blant de som er mest gjenstridig å bli kvitt.

 • Publisert: 06.02.2015

"Frossen skulder" er et beskrivende og mye brukt navn, men det er mer presist å kalle tilstanden ...?

 • Statisk patella
 • Impingementsyndrom (svømmerskulder)
 • Glenoidal-artrose
 • Skulderkapsulitt
”Frossen skulder” kalles også kapsulitt, og er en kronisk betennelse i leddkapselen i skulderen og omgivende bløtvev. Tilstanden kan skyldes en skade, særlig om denne fører til smerte og nedsatt bruk av armen. Kapsulitt i skulderen kjennetegnes ved smerte som kommer både ved aktiv (muskelstyrt) og passiv bevegelse (bevegelse uten muskelbruk) i skulderen. Kapsulitten kan også oppstå uten noen opplagt årsak. Uavhengig av årsak er første fase av sykdommen preget av skuldersmerter som hindrer bevegelse. Smerten vil etterhvert avta, og tilstanden går over i en fase preget av stivhet og nedsatt bevegelighet i skulderen. Dette er et resultat av både betennelsesreaksjonen i leddet, men er også et resultat av den nedsatte bruken av leddet gjennom smertefasen. Selv enkle bevegelser som det å heve armen blir vanskelig. Heldigvis får nesten alle full bevegelse tilbake, men det tar tid.

Ved en kapsulitt vil de aller fleste ha fått tilbake normal funksjon i skulderen etter ...?

 • 6 uker
 • Et halvt år
 • 2 år
 • 10 år
De aller fleste som utvikler kapsulitt i skulderen vil ha tilbake helt normal funksjon i skulderen etter to år. Forløpet av sykdommen er ofte vesentlig kortere (ett år) dersom kapsulitten ble utløst av en nyoppstått skade i skulderen. På den andre siden vil personer med diabetes og eldre oftere ha et lengre forløp. Det er sjelden mennesker under 40 år rammes, og de fleste er i 50-årene. Kvinner er mer utsatt enn menn. Tilstanden deles i tre faser. Smertefasen kommer først, da er det vanlig med smerter også i hvile. Stivhetsfasen utgjør den største delen av sykdommen, i denne fasen vil hvilesmertene være borte (det kan fortsatt være smerter ved aktivitet). Den siste fasen er tilhelingsfasen, en fase som gjerne varer i 3-6 måneder. Etter denne fasen vil de aller fleste ha full funksjon i skulderen.

Hvordan behandles kapsulitt best?

 • Smertestillende medikamenter
 • Fysioterapi
 • Injeksjon av steroider i skulderleddet
 • Kirurgi
Alle alternativene er prøvd som behandling av kapsulitt. Aktiv fysioterapi med tøyningsøvelser og bevegelsestrening er man i stor grad gått bort i fra. Kirurgi er et alternativ ved spesielt gjenstridige plager, og slik behandling har en gunstig effekt på denne gruppen. Smertestillende og NSAIDs kan ha en liten gunstig effekt ved kapsulitt, men det virker som om sprøytebehandling med steroider gir den beste effekten. Mange ulike behandlingsformer er forsøkt, og det er først og fremst et tegn på at ingen behandling utmerker seg som veldig god.

Fysioterapi ved frossen skulder anbefales...

 • ikke
 • til å tvinge fram leddutslag i smertefasen
 • til å tvinge fram ekstra leddutslag i stivhetsfasen
 • til å gi tøyningsøvelser i alle faser av sykdommen
Fysioterapi anbefales ikke ved kapsulitt i skulderen. Aktive øvelser som framprovoserer smerte er verst, men også tøyningsøvelser virker å gjøre mer skade enn nytte ved denne sykdommen. Cochrane, de som er mest anerkjent for å summere opp medisinsk forskning, konkluderte i 2014 med at injeksjonsbehandling med kortison gav bedre effekt alene enn om det ble gitt i kombinasjon med fysioterapi. Unngikk man fysioterapi ble det mindre smerte, bedre funksjon og mindre bivirkninger.

Foruten kortisonsprøyter, hvilket annet alternativ egner seg til behandling av frossen skulder?

 • Elektroterapi (LLLT)
 • NSAIDs
 • Massasje
 • Kostråd
Injeksjon med kortison i skulderen gir først og fremst en effekt ved å forkorte smertefasen. Pasienten er derfor ofte takknemlig for denne behandlingen, men den forkorter ikke forløpet av sykdommen nevneverdig, og gjør heller ikke pasientene vesentlig bedre på sikt. Massasje er ingen anbefalt behandling, og strekk av området virker å ha en ugunstig effekt. Vi kjenner heller ikke til kostråd som kan bedre en kapsulitt. NSAIDs er en type smertestillende som særlig demper smerter og betennelse i muskelvev. De synes å ha en positiv effekt på frossen skulder, om enn liten, og kan være et behandlingsalternativ.

Særlig gjenstridige tilfeller av kapsulitt kan ha nytte av kirurgi, hvilken operasjonsform egner seg best?

 • Åpen kirurgi
 • Perkutan kateterbehandling
 • Stentgraft implantasjon
 • Kikkehullskirurgi
Kirurgi spares til de aller vanskeligste tilfellene, og har en positiv effekt. Det store dilemmaet her er at kirurgi også kan gi negative bivirkninger. Frossen skulder vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv i løpet av to år. Siden kirurgisk behandling kan gi skader som varer livet ut, er man tilbakeholden med å gi slik behandling til alle. Det er særlig de med et uvanlig langt forløp som vurderes for et kirurgisk inngrep. Effekten av åpen kirurgi er vanskelig å vurdere, inngrep gir bivirkninger hos noen og gevinster hos andre. Gjøres det kirurgiske inngrepet artroskopisk (kikkehullsoperasjon) er bivirkningene betydelig mindre, og en kapselløsning/fjerning av arrvev i skulderen synes å kunne forkorte forløpet av frossen skulder. Det er likevel lite som tyder på at kirurgi bør bli den behandlingen man først tyr til ved frossen skulder.

Hva bør egentrening ved frossen skulder bestå av?

 • Styrkeøvelser for skulder
 • Tøyningsøvelser for skulder
 • Brystsvømming
 • All bevegelse er bra forutsatt at den utføres uten smerte
Det viktigste å være klar over når det gjelder frossen skulder er at det er en tilstand som går over, og at behandling først og fremst har en effekt på smertefasen av sykdommen. Dersom kapsulitten kom som en følge av en skade er som regel varigheten kortere, da vil kanskje sykdommen være over i løpet av ett år. Om skulderplagene oppstår uten noen opplagt grunn, og særlig om man samtidig har diabetes, tar det ofte mer enn to år før plagene forsvinner. Det viktigste man kan gjøre selv er å unngå å provosere frem smerte fra skulderen, men alt av smertefrie bevegelser er gunstig.