UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Stær? Er ikke det en fugl? Vanlig stær er lettest å få øye på, men både grå og grønn stær kan gjøre det vanskeligere.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 15.05.2014
 • Sist endret: 15.05.2014
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken i spørsmålsteksten kan du som regel finne svaret på spørsmålet.

Hva kjennetegner øyelidelsen grå stær?

 • Flygende grå "flekker" i synsfeltet som kommer og går
 • En fordunkling av øyets linse
 • En betennelse i øyets regnbuehinne
 • En flagrende delvis avrivning av øyets netthinne
Grå stær kalles også katarakt. Dette er en fordunkling av øyets linse som gir opphav til nedsatt syn, blendingsbesvær ved sterkt motlys og brytningsbesvær som kan gi dobbeltsyn selv når man kun benytter det ene øyet. Her kan du se en kort animasjon (Ca. 1 minutt) som forklarer diagnosen grå stær.

5% av alle 60 åringer har grå stær, hvor mange 75 åringer er plaget med det samme?

 • 8%
 • 15%
 • 33%
 • 50%
Fem prosent av 60 åringer og halvparten av alle 75 åringer har grå stær. Dette gjør at nå som befokningen lever stadig lenger, vil også flere rekke å utvikle grå stær. Høy alder er den vanligste årsaken til grå stær, men også andre forhold kan forårsake tilstanden. Infeksjoner, skader på øyet, andre sykdommer og tilstander som f.eks. Downs syndrom gjør at man risikerer å utvikle grå stær i tidlig alder. På verdensbasis er grå stær et stort problem. Tilstanden er lett å behandle, men i fattige og underutviklede områder er ikke behandling tilgjengelig. Grå stær er ansvarlig for omtrent halvparten av verdens blinde, og var årsaken til 20 millioner binde i 2010.

Hvordan kan vi best forebygge grå stær?

 • Kosthold rikt på A-vitamin
 • Ikke les i svakt lys
 • Mosjon og rikelig med søvn
 • Tilstanden kan verken forsinkes eller forhindres
Vi kjenner ingen måter vi kan forebygge aldersbetinget grå stær på. Symptomene kan komme gradvis og nesten umerkelig, eller forverres raskt og gi merkbare forandringer på få uker. Plagene starter gjerne på det ene øyet, men over tid vil som oftest begge øynene rammes. Grå stær gir ikke smerter, svie eller kløe i øynene. Grå stær behøver ikke gi plager i det hele tatt, dersom forandringene er beskjedne. Tilstanden påvises ved at legen undersøker øyet og linsens klarhet med spesielle instrumenter. Dersom det blir aktuelt å operere, vil du henvises til øyespesialist. Foruten en grundig øyeundersøkelse, vil legen også vurdere din generelle helsetilstand for å avklare at det ikke er forhold som kan skape problemer under inngrepet.

Hvor mange får tilnærmet normalt syn etter operasjon for grå stær?

 • Ca. 80%
 • Ca. 85%
 • Ca. 90%
 • Over 95%
Grå stær er i seg selv ikke noen farlig sykdom, men den kan være plagsom fordi synet blir dårligere. Her i Norge er grå stær en tilstand som vi er godt rustet til å behandle. Om pasienten opplever plagene som behandlingstrengende er et raskt og enkelt kirurgisk inngrep det som kreves for å bli bra. I hovedsak går teknikken ut på å fjerne linsen, mens man ofte bevarer kapselen som omslutter den. For å oppnå et godt syn må man erstatte den fjernede linsen. I våre dager blir det i de fleste tilfeller lagt inn en ny kunstig linse under operasjonen. Etter operasjon blir de aller fleste svært bra. Hvis øyet ellers er normalt, oppnår over 95% av pasientene normalt eller tilnærmet normalt syn.

Hva forårsaker øyesykdommen grønn stær?

 • Økt trykk inne i øyet
 • For mye natrium i blodet
 • Skader i øyebunnsgulvet
 • Bakterien glaukomatis starralsis
Grønn stær, eller glaukom, er en vanlig årsak til blindhet, men det er en tilstand som er mindre vanlig enn grå stær. Grønn stær skyldes forstyrrelser i dreneringen av øyevæsken, noe som fører til økt trykk inne i øyet. Det finnes flere typer og årsaker til grønn stær. Ofte oppstår grønn stær enten når det svampliknende nettverket som filtrerer øyevæsken blir tett og hindrer at væsken blir drenert, eller når regnbuehinnen i øyet dekker over dreneringskanalen. Denne animasjonen demonstrerer sykdomsprosessen ved grønn stær.

Hva er typiske symptomer ved grønn stær?

 • Grønne flekker i synsfeltet
 • Raskt innsettende nærsynthet
 • Raskt innsettende langsynthet
 • Ingen, i sjeldne tilfeller akutte smerter
En skiller særlig mellom to hovedtyper grønn stær. Den ene varianten kommer "snikende", og er ofte vanskelig å oppdage før betydelige skader allerede er skjedd (glaukoma simplex). Denne varianten oppdages som regel tilfeldig ved rutinemessig øyeundersøkelse. Pasienten merker verken smerter eller annet ubehag ved kronisk grønn stær. Det er ikke uvanlig at man utvikler tunnelsyn uten å merke det. Dette skyldes at de ytre delene av synsfeltet skades først. Det sentrale, skarpe synet som man bl.a. trenger til å lese og se på TV er lenge bevart. Når man først blir oppmerksom på de blinde områdene i synsfeltet kan det noen ganger være vanskelig å bevare det synet som er tilbake. Den andre varianten (akutt glaukom) er mye mer dramatisk og vanskelig å overse. Varianten rammer som regel ett øye og oppstår når avløpet for kammervann plutselig lukkes. Trykket stiger raskt, og dette fører til smerter i øyet, hodepine og eventuelt kvalme og oppkast. Synet blir tåket, og man kan se regnbuefargede ringer. Denne tilstanden er sjelden og må behandles av øyelege som øyeblikkelig hjelp om synet skal reddes .

Hvor lenge pågår behandlingen av grønn stær (glaukoma simplex)?

 • Når trykket først er senket, forblir det lavt
 • Ingen behandling er påkrevd etter kirurgi
 • Årlig kirurgisk drenering av øyet i 10 år
 • Livslang behandling
Det er viktig å være klar over at behandlingen for grønn stær som regel er livsvarig. Ingen form for behandling vil kunne gi bedre syn, og det kan være bivirkninger forbundet med all slags behandling. Behandlingen består i å senke øyetrykket til et nivå som synsnerven tåler. Dette kan gjøres på ulike måter. Medikamentell behandling består i å senke produksjonen av kammervann eller bedre avløpet ved hjelp av dråper eller tabletter. Laserbehandling sørger for et bedre avløp. Vanligvis gis laserbehandling hvis øyedråpene ikke senker trykket tilstrekkelig. Øyetrykket kan normalisere seg etter dette inngrepet, men som regel blir det igjen et behov for øyedråper etter noen år. Det er også mulig å operere for grønn stær. Målet med operasjonen er å redde det synet som er igjen. Vanligvis er kirurgi kun et alternativ dersom behandling med øyedråper og laser ikke fører fram. Noen kan oppleve at de blir "dråpefri" etter slik behandling, men det vanligste er at man igjen får behov for behandling etter noen år. Det er av den grunn nødvendig med regelmessige kontroller hos øyelege for å sikre at behandlingen er tilfredsstillende.