UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

lege,pasient,sykehus,syk.jpg

Illustrasjonsfoto

Guillain-Barré syndrom (GBS) blir rett som det er nevnt i media, for eksempel i forbindelse med Zikafeber-epidemien som sprer seg.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 19.05.2016
 • Sist endret: 19.05.2016

Hvor mange rammes av GBS hvert år i Norge?

 • 0-10
 • 50-100
 • 500-1000
 • Over 5000
I Norge rammes 50-100 mennesker pr år. Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men det er noe økt forekomst i aldersgruppen 15-35 år og blant eldre i alderen 50-75 år. Guillain-Barré er omtalt som et syndrom, ikke en sykdom. Syndrom er en benevnelse som brukes om en samling av symptomer eller tegn som sammen gir et typisk bilde av en tilstand.

Guillain-Barré syndrom er oftest utløst av en ytre faktor, hva utløser syndromet i de fleste tilfellene?

 • Vaksine
 • Infeksjon
 • Forstyrrelser i hormonbalansen
 • Utmattelse/fysisk krevende prestasjoner
Ca. 75% av alle GBS-tilfeller forutgås av en luftveis- eller tarminfeksjon 2-4 uker tidligere. Årsaken til Guillain-Barré syndrom er ukjent, men man tror at tilstanden forårsakes av at kroppens immunforsvar blir så krafig aktivert at det også går til angrep på kroppens egne celler. Immunreaksjonen angriper "hylsene" som omgir nerver ute i kroppen (ikke i hjerne/ryggmarg). Dermed svekkes funksjonen til nervene og det oppstår muskelsvakhet og forstyrrelser i følesansene.

Hva preger sykdomsbildet ved Guillain-Barré syndrom?

 • Hurtig innsettende tunnelsyn og påfølgende blindhet
 • Intens kløe og gulfarging av hud og annet kroppsvev
 • Akutt innsettende muskelsvakhet, særlig i beina
 • Muskelrykninger og en brennende følelse i armer og bein
Guillain-Barré er en tilstand med akutt innsettende svakhet i beina som kan utvikle seg til lammelser. Det typiske er at lammelsene kryper oppover i beina, de kan også ramme kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Kroppens immunreaksjon angriper hylsene som omgir nervene (myelinskjedene). Dermed svekkes funksjonen til nervene og det oppstår muskelsvakhet og forstyrrelser i følesansene. Den nedsatte nervefunksjonen kan også føre til problemer med å tømme urinblæren, forstyrre hjertet, gi synsproblemer, blodtrykksvingninger og forstoppelse. Omtrent halvparten opplever smerter som en del av symptombildet, og for enkelte kan smerten forutgå muskelsvakheten.

Hvor stor andel av pasienter med GBS utvikler svekkelse av pustemuskulaturen og får problemer med pusten?

 • 10%
 • 25%
 • 50%
 • 75%
Hos noen utvikler tilstanden seg raskt over timer og dager, hos andre er den mer snikende og kan bruke inntil en måned på å å utvikle seg. Hos mange begynner sykdommen med smerter i ben, armer og andre deler av kroppen. Noe senere følger muskelsvakhet og lammelser. Lammelsene starter lengst nede i begge beina (eller armene) og de kryper oppover. I alvorlige tilfeller kan lammelsene omfatte puste- og svelgemuskulaturen. Lammelser i pustemuskulaturen gir pustevansker, men også manglende kraft ved svelging og hoste. Dette kan være livstruende. Omtrent 1 av 4 vil utvikle problemer med pusten i forløpet av sykdommen, mange av disse i så stor grad at det blir nødvendig med pustehjelp.

Hvilken behandling synes å være mest effektiv?

 • Antistoff-behandling
 • Fysioterapi
 • Høye doser med antibiotika
 • Fjerning av milten
Det finnes ingen medisiner som virker direkte på årsaken til tilstanden. I dag er den viktigste behandlingen intravenøs tilførsel av høye doser med immunglobulin (IVIG). IVIG er en behandling bestående av immunglobuliner (antistoffer) fremstilt fra friske blodgivere som skal kunne påvirke kroppens immunforsvar overfor forskjellige sykdommer. IVIG påskynder tilfriskningen, reduserer risikoen for komplikasjoner og gir færre tilbakefall.

Hvor mange blir helt friske etter å ha gjennomgått Guillain-Barré syndrom?

 • 25%
 • 45%
 • 85%
 • 99%
Spesielt hos eldre pasienter kan Guillain-Barré være en dødelig tilstand. De fleste som lider av denne sykdommen vil oppleve en gradvis forbedring, og ca. 85% blir helt frisk og gjenvinner normal funksjon i bein og armer. Men ofte kan det gå 6-12 måneder før en er helt frisk. Mange opplever unormal muskeltretthet i flere år etter gjennomgått sykdom. 7-15% får varige nevrologiske skader som lammelse i ankel- og leggmuskler (dropfot), svekket muskulatur i hendene, redusert følesans og ustøhet. Hos barn er forløpet kortere og full tilfriskning oppnås oftere.

Gullain-Barré syndrom synes også å kunne utvikles etter zikafeber, men hvor ble Zika-viruset først påvist?
Zikafeber: ny utbredelse (januar 2016)

Bildet er hentet fra CDC og viser landene hvor det er påvist smitte under den pågående epidemien (januar 2016).

 • Brasil
 • Costa Rica
 • Uganda
 • Egypt
Zikafeber er en infeksjonssykdom forårsaket av zika-virus. Smitten overføres ved myggstikk. Viruset ble påvist i Uganda på 1940-tallet, og navnet er oppkalt etter Zika-skogen. De siste årene har det imidlertid vært en betydelig spredning av zikavirus i Sør- og Mellom-Amerika. Forløpet av zikavirus-infeksjon er mildt og ufarlig for mer enn 99% av alle som smittes. I Brasil er det, parallelt med zika-feber epidemien registrert en betydelig økning av mikrocephali (underutviklet/liten hjerne) hos spedbarn, og man mistenker at dette skyldes zikainfeksjon som er overført fra mor til barn i fosterlivet. Det er rapportert noen få tilfeller av Guillain-Barré syndrom (lammelse i bena) etter zikafeber.