UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

I vår del av verden er hiv/aids et mye mindre helseproblem nå enn før. Riktig behandling kan kontrollere sykdommen i stor grad, og gjør samtidig faren for smittespredning liten.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 28.11.2014
 • Sist endret: 28.11.2014
Her er 8 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken i spørsmålsteksten kan du som regel finne svaret på spørsmålet.

Hvor mange nye tilfeller av hiv-smitte ble oppdaget i Norge i 2013?

 • 8
 • 42
 • 233
 • 1022
I 2013 ble det diagnostisert 233 nye hiv-smittede i Norge. Av disse ble 123 smittet heteroseksuelt - de aller fleste av disse ble smittet utenfor Norge. Omtrent dobbelt så mange menn som kvinner er blant de smittede. Vi ser en svak nedgang i antall tilfeller med hiv, men det diagnostiseres fortsatt flere hiv-smittede årlig i Norge enn ved begynnelsen av epidemien tidlig på 1980-tallet. Totalt er det registrert 5138 hiv-smittede i Norge per 31.12.2013, herav 3.460 menn og 1.678 kvinner.

Når ble hiv oppdaget?

 • Rundt år 1900
 • På begynnelsen av 1970-tallet
 • På begynnelsen av 1980-tallet
 • På slutten av 1980-tallet
Hiv ble oppdaget i 1981, og det har vært en skremmende utvikling i forekomsten, særlig i utviklingsland. På verdensbasis er aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne mennesker. Viruset ble oppdaget på begynnelsen av 1980-tallet, men det er mye som tyder på at det allerede var å finne i mennesker på begynnelsen av 1900-tallet.

Hiv er navnet på viruset som forårsaker aids, hva er egentlig aids?

 • Et modnet og farligere hiv-virus
 • En infeksjon de fleste hiv-smittede før eller senere utvikler
 • En tilstand karakterisert ved sviktende immunapparat som følge av hiv
 • En kreftsykdom forårsaket av hiv-viruset
Aids er en tilstand, mens hiv er viruset som forårsaker tilstanden. Aids, aquired immune deficiency syndrome (ervervet immunsvikt syndrom) har flere definisjoner. Diagnosen stilles delvis på grunnlag av laboratorieprøver, og delvis ved påvisning av uvanlige infeksjoner og svulster. Forenklet kan man si at når hiv-viruset har påvirket kroppen i tilstrekkelig grad, svekkes immunsystemet og blir mindre effektivt som beskyttelse mot smitte og sykdom. Når det skjer har man utviklet sykdommen aids.

Hva er det ved aids som gjør det til en dødelig sykdom?

 • Lungene kollapser, man mister oksygentilførselen
 • Aids fører til at man lettere blir smittet og syk av annen sykdom
 • Leveren skrumper og mister sin effekt
 • Milten sprekker og forårsaker indre blødning
Når hiv-infeksjonen har svekket kroppens immunsystem i tilstrekkelig grad har man utviklet sykdommen aids. Ved aids er men derved mye mer mottakelig for sykdom. Aids-pasienter rammes av sykdommer som immunsystemet ellers beskytter mot, og angripes hardere av sykdom friske raskt ville ristet av seg. Personer rammet av aids dør derfor oftere av infeksjoner og kreftsykdommer som sjelden rammer personer med friskt immunsystem.

Alle påstandene med unntak av én er sanne, hvilket utsagn er FEIL?

 • I Norge er omtrent dobbelt så mange menn som kvinner smittet
 • Ved utgangen av 2013 var det registrert 51380 hiv-smittede i Norge
 • Blant de som smittes heteroseksuelt smittes de aller fleste i utlandet
 • Heteroseksuell smitte er vanligere enn sprøytemisbruk/homofil smitte til sammen
Ved utgangen av 2013 levde det 5138 med hiv i Norge. Omtrent 50% av disse er smittet heteroseksuelt, mens 30% er smittet ved seksuell kontakt mellom menn. Knapt 15% er intravenøse stoffmisbrukere. Ca 35% er innvandrere med hiv-infeksjon. I afrikanske land sør for Sahara, hvor smitten er utbredt, forekommer først og fremst smitten mellom heterofile. I Norge er smitten overrepresentert blant menn som har sex med menn. Selve smitten kan skje via alle kroppsvæsker, men kun blod, blodprodukter, sæd og vaginalvæske regnes som smittsomme. Risikoen for å smitte andre er størst de første 3 månedene etter smitte, og når det er utviklet aids. Samleie i vagina har 0,1% smitterisiko, men risiko er høyere ved samtidig kjønnsykdom eller annen skade av slimhinnene.

Utvikling av noen uvanlige sykdommer er tegn på at hiv-smitten har blitt til aids. Hvilken sykdom er det hyppigste tegnet?

 • Karposis sarkom
 • Toxoplasmose
 • Tuberkulose
 • Soppinfeksjon i spiserøret
Infeksjonene hos pasienter med svekket immunforsvar kalles opportunistiske infeksjoner. Spesielle kreftsykdommer forekommer også ved et svekket immunsystem. Alle sykdommene over er opportunistiske infeksjoner, men den sykdommen som oftest fører til at man stiller diagnosen aids er nå tuberkulose. Hvis man er smittet med hiv, og får en av infeksjonene eller kreftsykdommen over, har man utviklet aids.

Uten behandling: Hvor lang tid tar det som regel fra man smittes med hiv til man utvikler aids?

 • 1 år
 • 3-5 år
 • 8-10 år
 • Men enn 15 år
Ubehandlet tar det gjennomsnittlig 8-10 år fra smitte til aids bryter ut. Ved behandling synes hiv-infeksjonen å kunne undertrykkes i lang tid. Leveutsiktene ved hiv-infeksjon kan sammenlignes med leveutsiktene ved kronisk sykdom forøvrig. Det kommer stadig nye medisiner mot hiv, og de nye medisinene gir som regel også mindre bivirkninger. Samtidig skjer også en videreutvikling av de eksisterende medisinene. I våre dager er den største utfordringen å kunne tilby god behanding til de fattige delene av verden. Men også i disse landene er behandlingen og smitteforebyggingen betydelig bedret de senere årene.

I dag finnes god behandling mot aids, hvor lenge må denne behandlingen pågå?

 • Intensiv behandling i 3 måneder
 • En hiv-kur varer i 1-3 år
 • En intensiv kur i 1 år, så vedlikeholdsdoser årlig i 10 år
 • Livet ut
Det er gjort store fremskritt i behandlingen av hiv. Medikamentell behandling gjør at hiv-smittede kan holde seg frisk fra aids lenge. Behandlingen er imidlertid komplisert, og man må ta forskjellige medikamenter over tid. Det finnes et stort utvalg av medikamenter som kan brukes ved hiv. Man starter med medikamentene først når hiv begynner å ødelegge immunsystemet, eller når smittefaren er økt (i parforhold, hos gravide). Behandlingen varer livet ut. Uten behandling dør 80% av de som har fullt utviklet aids etter 2 år, og 100% etter 5 år. Med dagens behandling har man tilnærmet normal livslengde.

Med god oppfølging og behandlingsopplegget vi nå har i Norge er smitterisikoen ved hiv liten, men hvor stor er risikoen for at en hiv-smittet gravid skal smitte sitt ufødte barn?

 • 100%, men barnet kan leve normalt med enkle medisiner
 • 50%, smitte forekommer særlig ved vaginal fødsel hos udiagnostiserte
 • 25% Små rifter i navlestrengen under fødsel er den viktigste årsaken til smitte
 • Under 1-2%, vaginal fødsel eller keisersnitt anbefales ut fra smitterisiko
Alle gravide testes for hiv-smitte under svangerskapet, så sjansen for å møte udiagnostiserte tilfeller i fødestua er ytterst liten. Behandling av gravide følger samme prinsipp som for alle andre, men man velger litt andre medikamenter for å være sikker på at fosteret ikke tar skade av behandlingen. Også kvinner som normalt ikke trenger behandling for sin hiv-smitte, vil bli behandlet under svangerskapet. Behandlingen vil senke smitterisikoen i så stor grad at fosteret kan bo i mors kropp, for så å gjennomgå en fødsel, og likevel vil risikoen for smitte være mindre enn 1-2%. Ser man at smitterisikoen er for høy ved fødselen, vil man velge forløsning med keisersnitt - noe som ytterligere senker risikoen for smitte. Amming kan smitte, og hivsmittede skal derfor ikke amme.