UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Jernmangel er ikke bare noe som rammer gravide, i denne quizen tar vi for oss konsekvensene av for lite jern i kosten (og litt om for mye).

 • Publisert:
 • Sist revidert: 05.03.2015
 • Sist endret: 05.03.2015
Syv spørsmål

Jernmangel er den vanligste årsaken til blodfattighet i allmennpraksis i Norge, men hva er den vanligste ernæringssvikten på verdensbasis?

 • Kalorimangel
 • Jodmangel
 • Proteinmangel
 • Jernmangel
WHO skriver at jernmangel er den vanligste ernæringssvikten på verdensbasis, den forårsaker både sykdom, for tidlig død og redusert arbeidskapasitet. Jod-mangel er et annet stort ernæringsproblem. I motsetning til både kalorimangel og proteinmangel er jernmangel en tilstand som kan være vanskelig å avdekke. Jernmangel gir ofte blodfattighet (anemi), dette reduserer arbeidskapasiteten til de som mangler jern. Lands utvikling og økonomiske vekst blir også påvirket av denne mangeltilstanden. Som med mye annet er det særlig de fattigste og dårligst utdannede som oftest utvikler jernmangel.

Jern benyttes til mye i kroppen, men hvillken oppgave oppfattes som den viktigste?

 • Jern er viktig for en sterk vilje
 • Oppbygging av proteiner, særlig cytokrom
 • Styrker tenner og skjelett
 • Oksygenbæring i blod
Jernvilje er nok ikke avhengig av tilstrekkelig jerntilskudd. Samtidig er det mye som tyder på at jernmangel kan påvirke mange mentale evner som konsentrasjon, læreevne, skoleprestasjoner, humør og velbefinnende. Jern er også viktig i kroppen i andre sammenhenger. Den viktigste funksjonen må vi vel kunne si er jerns rolle i oppbyggingen av hemoglobin, et molekyl i de røde blodcellene. Røde blodceller har kort levetid sammenliknet med andre celler i kroppen, og vi må hele tiden bygge opp nye. Hemoglobin er det molekylet i disse cellene som sørger for at oksygen fra luft som trekkes ned i lungene fraktes rundt i kroppen. Jern har også en viktig rolle i flere av kroppens proteiner/enzymer, blant annet i cytokromer.

Hvor mye jern taper en frisk (ikke menstruerende) voksen daglig?

 • 1 mikrogram
 • 1 milligram
 • 1 gram
Jern er nødvendig for produksjon av hemoglobinmolekylene som frakter oksygen rundt i kroppen. Hele tiden taper kroppen jern. Et gjennomsnittlig tap er omkring 1 mg jern per døgn, noe som tilsvarer 2 ml blod. Menstruerende kvinner taper blod og følgelig mer jern enn menn. Vanlig norsk kosthold inneholder fra 5-15 mg jern per dag, hvorav 5-10% tas opp i tarmen. Så lenge kroppen tilføres fornuftige mengder jern kan den justere inntaket slik at man får et riktig opptak. Ved økt jerninnhold i kosten nedsettes opptaket dersom du er i god jernbalanse. Motsatt, dersom du har jernmangel, kan opptaket av jern fra kosten økes tre til fem ganger. Jernmangel oppstår når kroppens jernbehov overstiger jernopptaket fra kosten.

Det er mulig å få i seg for mye jern - en jernforgiftning. Hva er det mest typiske symptomet på en slik forgiftning?

 • Magesmerter og diaré
 • Svært sterk hodepine
 • Rødfarget urin, så opphør i urinproduksjonen
 • Store pupiller og nedsatt mental kapasitet
De fleste jernforgiftninger er utilsiktede og medfører ingen eller minimal skade, men jernforgiftning kan også være svært alvorlig - særlig for barn. Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring av jerntabletter. En overdose med jern vil skade tarmveggen, dette medfører magesmerter, kvalme, brekninger og diaré som kan bli blodig. Skadevirkningene av akutt jernforgiftning blir størst 4-8 timer etter inntak, avhengig av i hvilken form jernet ble inntatt. Hjertet og lever er også særlig utsatt ved jernforgiftning.

Det er det motsatte av forgiftning som er vanligst - at man har en jernmangel. Hvilket alternativ beskriver best symptomene hos personer med jernmangel-anemi (blodfattige)?

 • Nærsynthet og redusert mental kapasitet
 • Nedsatt fysisk yteevne og svimmelhet
 • Øresus og nedsatt hørsel
 • Blekhet og muskelsvinn
Det anslås at det er 2,5 ganger flere som har jernmangel enn det er personer som utvikler jernmangelanemi. Jernmangel går gjennom tre faser. Det første er når jernlagrene er tomme, det andre er når jernmangelen gjør at nyproduserte røde blodceller ikke blir helt som de skal, det tredje er når man blir blodfattig med for få røde blodceller (jernmangel-anemi). Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Jernmangelanemi forårsaker tydelige symptomer som tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank, tungpust, hodepine og øresus. Noen opplever også sprø negler og eventuelt at tungen blir glatt og at man utvikler sår i munnvikene. Jernmangel skyldes enten at tilførselen av jern er for liten eller at tapet av jern blir for stort (som regel gjennom blødninger). Dersom man plutselig utvikler jernmangel-anemi uten noen opplagt grunn, skyldes det som regel en skjult blødning. Særlig blødninger i tarmen kan være vanskelig å oppdage. Som regel kreves en avføringsprøve for å avsløre slike blødninger.

Hva er spesielt viktig dersom man starter behandling av jernmangel?

 • At man først har forsøkt å korrigere jernmangelen med kostendringer
 • At man kutter røyken dersom man røyker
 • At man har en klar formening om hva som forårsaker jernmangelen
 • At pasienten er inneforstått med at de må unngå melk
Når man starter jernbehandling bør man ha en klar formening om hva som forårsaket jernmangelen i utgangspunktet. Både uskyldige mekanismer og alvorlig sykdom kan forårsake blødning og dermed jernmangel. Dersom det er en blødning i tarmen, må man finne ut hvorfor tarmen blør. Underlivsblødninger som skifter karakter uten noen opplagt grunn skal man også ta på alvor (enkelte prevensjonsmetoder gir unormalt store blødninger og kan være en årsak til jernmangel). Målet med behandlingen er å normalisere hemoglobin-verdien og å fjerne plagene forbundet med jernmangel. Hos menstruerende kvinner må behandling ofte gjentas. Du bør selv påse å få i deg nok jern gjennom et jernrikt kosthold og eventuelt ekstra tilskudd av jern, f.eks. jerntablett. Bivirkninger knyttet til tablettbehandling med jern er doseavhengige, og består som regel av forstoppelse/mageplager. Råd for å unngå redusere bivirkninger er å starte med lav dose og gradvis øke inntaket til den anbefalte dosen. Det kan også hjelpe å ta dosen samtidig med mat, eventuelt fordele dosen på flere doseringstidspunkt. Høy dose (f. eks. 200 mg jern/døgn) medfører bivirkninger hos de fleste, og er heller ikke nødvendig for å nå målet. De fleste vil også oppleve at bivirkningene reduseres ved behandling over tid. Det finnes også alternativer til tablettbehandling.

Hva bør du helst bruke for å skylle ned jerntilskudd?

 • Melk
 • Appelsinjuice
 • Te
 • Kaffe
En lett jernmangel kan korrigeres gjennom kosten, men har man først utviklet en symptomgivende jernmangel må som regel tablettbehandling til. Viktige kilder til jern i kosten er kornprodukter, kjøtt, blod og innmat, frukt, bær og enkelte grønnsaker. Vanlig brunost var tidligere en god jernkilde, men er ikke lenger tilsatt jern (bare Litago-brunost for barn). C-vitamin øker opptaket av jern fra kosten, mens melk, te og kaffe reduserer opptaket av jern. Man bør derfor ikke skylle ned jerntilskudd med melk eller te/kaffe. Appelsinjuice og annen c-vitaminrik drikke øker opptaket av jern, og er derfor spesielt godt egnet selskap for jerntilskudd på vei ned spiserøret.