UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kristendommen, som har sitt utspring ved Middelhavet, omtaler Helvete som et svært varmt sted. Norrøn mytologi har en variant av helvete, Hel. Der er det kaldt. Vi kan i alle fall være enig om at det å fryse ikke er spesielt behagelig.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 18.02.2016
 • Sist endret: 18.02.2016
7 spørsmål

Hva kan utløse elveblest?

 • Trykk
 • Kulde
 • En allergisk reaksjon
 • Alle alternativene over
Man kan ofte se en klar sammenheng mellom elveblest (urtikariautbrudd) og en bestemt utløsende faktor. Andre ganger finner man ingen sikker årsak, til tross for iherdige forsøk. Den vanligste formen for urtikaria er den som skyldes en allergisk reaksjon mot et eller annet. Personer kan møte på slike stoffer på en lang rekke måter, Det kan være noe man har berørt direkte, eller det kan være at man puster inn for eksempel pollen. Det er sjelden at den utløsende årsaken er å finne i kosten, men det forekommer der også. Sammen med varme, trykk, risp, sol eller kulde ("kuldeallergi") blant de vanligste årsakere til utvikling av elveblest.

Hva brukes som regel begrepet "likfinger" om?

 • Homodigiti: At alle fingre er like lange
 • Transplantasjon av fingre fra en død kropp
 • Raynauds syndrom
 • Alberts syndrom
Raynauds syndrom er en tilstand som også omtales som likfinger. Tilstanden kjennetegnes med anfallsvis dårlig blodforsyning til fingre, tær eller sjeldnere nesetipp eller tungespiss. Anfallene (Raynauds fenomen) utløses ofte av kulde eller sterke følelser. Fingrene er mest utsatte og blir bleke og stive. Tilstanden gir ofte smerter, og i noen tilfeller også prikking og nummenhet. Mellom anfallene er fingrene som regel helt normale. Varme lindrer og normaliserer, men det aller beste er å være forberedt slik at man kan unngå å bli kald - særlig på fingre og tær. Om man er plaget med Raynauds syndrom er det ekstra lurt å kutte ut røyken, enkelte legemidler er også fornuftig å unngå om man kan. Selv kaffe kan være med på å utløse anfall av denne tilstanden.

Hva er frostbitt?

 • En førstegrads forfrysning
 • En andregrads forfrysning
 • Et gjennomfrosset hudområde
 • Et bitt som gir frysninger (stivkrampe)
Frostbitt begynner med kløe og smerter. Hudoverflaten blir hvit fordi den mister sin blodforsyning. Til slutt taper huden sin følesans og det hele føles numment. Frostbitt gir ingen synlig skade fordi bare overflatelaget av huden er rammet, men langvarig redusert toleranse for kulde forekommer. En frostskade utvikler seg over flere stadier. Når bare hudoverflaten er frossen, foreligger frostbitt, dette regnes som en førstegrads frostskade. Om forfrysningen fortsetter og hele huden blir frossen og hard foreligger en 2. grads frostskade. Dype frostskader, som ikke bare omfatter huden, regnes som 3. eller 4. grads frostskader.

Hva kjennetegner en 4. grads forfrysning?

 • Blemmer
 • Blodfylte blemmer
 • Følelsesløshet
 • Muskel-, sene- og beinskade
Muskel-, sene- og beinskade tilsier at det er snakk om en 4. grads forfrysning. Andre tegn som kjennetegner en fjerdegrads forfrysning er leddsmerter, at det forfrosne hudpartiet ikke kan beveges i forhold til underlaget og at det er lite hevelse. 4. grads forfrysninger vil gi koldbrann (nekrose - vevsdød), og de forfrosne partiene blir tilslutt tørre, sorte og mumifiserte. Varig vevsskade og funksjonstap er derfor vanlig etter slike forfrysninger. Det er viktig å være klar over at opptining av større frostskader bør vente til medisinsk behandling er tilgjengelig. Opptining av større frostskader er svært smertefullt, og smertestillende behandling er vanligvis påkrevd. Det kan også være nødvendig å forebygge infeksjon med antibiotikabehandling, og å gi stivkrampevaksine. God sårrens reduserer vevsskaden, men kirurgiske inngrep kan være nødvendig ved alvorlige frostskader.

Ved nedkjøling, hvor på kroppen skal du helst måle kroppstemperaturen?

 • I armhulen
 • I munnen
 • I endetarmen
 • I øret
Temperaturmålinger i armhulen eller lignende er utilstrekkelige dersom du er ute etter kjernetemperaturen i kroppen. I den senere tid er det utviklet øretermometer som er rimelig nøyaktige, men målinger i endetarmen er fortsatt den mest presise måte å måle kroppstemperatur på. Dette gjelder både ved feber og lav kroppstemperatur. Dette er fordi de andre målene lettere blir påvirket av utvendige faktorer.Temperaturmålingen skjer ved at man fører et termometer 2 cm inn gjennom analåpningen. Etter ca 5 minutter tas termometeret ut for avlesning av temperaturen. Mange termometer rundt om i hjemmene går ikke lenger ned enn til 34,4°C. Målinger ved lavere temperaturer enn det krever tilpasset medisinsk utstyr og spesialkompetanse, og alvorlige forfrysninger bør behandles hvor dette er tilgjengelig.

Om kjernetemperaturen i kroppen synker under 32 grader, øker særlig risikoen for...

 • Koldbrann
 • Blødninger i lungevevet
 • Blodpropp
 • Hjerneblødning
Dersom kjernetemperaturen til kroppen synker under 32 grader, vil normale kroppsfunksjoner være nedreguleret, dette skjer gradvis. Stoffskiftet reduseres, du forbruker mindre oksygen og produserer mindre kulldioksyd (CO2). Skjelvingen avtar, hjertets arbeid reduseres og pulsen går ned. Blodet sirkulerer saktere, risikoen for blodpropp øker. Ved alvorlige nedkjølninger vil selv åndedrettet stoppe, men vi kan overleve lenge til tross pustestopp fordi alle prosesser i kroppen går så sakte.

Hvor lav kroppstemperatur er målt hos mennesker som er reddet?

 • 6-7 grader
 • 13-14 grader
 • 19-20 gader
 • 25-26 grader
Det er viktig å prøve gjenoppliving på en pasient som tilsynelatende virker død av nedkjøling. Den alvorlige nedkjølingen gjør nemlig at en "død" person kan gjenopplives uten at det behøver å ha tilkommet hjerneskade eller annen alvorlig skade på livsviktige organer. Dessuten er det slik at den nedkjølte reagerer dårlig på behandlingen så lenge temperaturen er lav. Man forsøker derfor å holde pasienten kunstig i live mens man driver med ulike former for oppvarming. Først når temperaturen har nådd 30-32°C, kan legene avgjøre om vedkommende virkelig er død. I Tromsø har en voksen person overlevd nedkjøling til en kroppstemperatur på 13,7°C!