UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kusma er ikke like fryktet hos små gutter som hos de som har vært gjennom puberteten, vet du hvorfor?

 • Publisert: 27.05.2016

Kusma er en betennelse som først og fremst rammer...?

Med kusma ville ikke denne karen klart å uttrykke seg like tydelig.

 • Mandlene (tonsillene)
 • Tannkjøttet rundt visdomsjekslene
 • Spyttkjertler
 • Skjoldkjertelen
Kusma er en betennelse i spyttkjertler forårsaket av kusmavirus. Symptomer oppstår to til tre uker etter smitte og består av feber og hevelse av ørespyttkjertlene. Infeksjonen gir ikke alltid symptomer, særlig de minste barna kan vise lite tegn til sykdom. Oftest er det ørespyttkjertelen (glandula parotis) som er angrepet, men også andre spyttkjertler i munnen, bukspyttkjertelen og testiklene kan være betente. Symptomer på hjernehinnebetennelse (meningitt) opptrer hos opptil 15 % av de syke. Hjernehinnebetennelsen det er snakk om er en mild variant (virusbetinget), og den må ikke forveksles med smittsom hjernehinnebetennelse (den "alle" kjenner til - som er forårsaket av bakterier, kan være dødlig og som ofte innebærer permanente skader). Også hjernehinnebetennelsen etter kusma kan gi permanente skader, men i mye mindre grad, først og fremst i form av døvhet.

Det er en risiko for testikkelbetennelse hos gutter som får kusma. Hvor mange gutter som får kusma etter puberteten utvikler en slik betennelse?
kusma

 • Ca. 1 av 20
 • Ca. 1 av 10
 • Ca. 1 av 5
 • Ca. halvparten
Kusmavirus fører som regel til en ufarlig sykdom. Kusmavaksine er i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Dette er blant annet fordi 15-20% av guttene som får kusma etter puberteten, får samtidig testikkelbetennelse (orkitt) og risikerer redusert forplantningsevne. Sykdommen kan også gi andre komplikasjoner som døvhet og spontanabort. Testikkelbetennelse gir smerter og hevelse i pungen, men hos tre av fire er kun den ene testikkelen rammet. I de resterende tilfellene hvor begge sider er angrepet, fører dette til sterilitet hos vel 10%.

MMR vaksinen beskytter godt mot kusma, men hva er det engelske navnet på kusma?
vaksine

MMR-vaksinen gis ved 15 måneder og gjentas i 12-årsalderen.

 • Rumps
 • Measles
 • Mumps
 • Rubella
Kusmavaksinen inngår i en kombinasjonsvaksine som beskytter mot flere sykdommer, og den har fått navn ut fra de engelske navnene på sykdommene. MMR-vaksinen beskytter mot kusma (mumps), meslinger (measles) og røde hunder (rubella). Vi vaksineres første gang når vi er 15 måneder gamle, og omtrent 90% er godt beskyttet mot kusma etter første vaksinering. Effekten av de fleste vaksiner blekner med årene. For å være helt sikker på at alle er best mulig beskyttet, også over tid, gjentas vaksinen i 12 års alder. Dette sikrer også de 10% som ikke har fått like god beskyttelse av den første dosen. Vaksiner har uansett en bedre og mer varig effekt dersom de gjentas en tid etter første vaksinering. Gjennomgått sykdom gir livslang beskyttelse mot å få sykdommen på nytt.

MMR-vaksinen er en levende svekket vaksine, og det ikke helt uvanlig med en mild sykdomsreaksjon etter vaksinering. Hvor hyppig forekommer en slik reaksjon?
Vaksineutløst morbilliformt utslett

Vaksineutløst meslingelignende utslett.

 • Hos omtrent halvparten
 • Hos omtrent en tredjedel
 • Hos omtrent en tiendel
 • Hos mindre enn 1 av 20
Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer hos de fleste, men en mindre enn 1 av 20 får lette symptomer på de sykdommene det er vaksinert mot. De vanligste symptomene er feber og utslett. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. Komplikasjonene som forekommer etter sykdommene (og som er den viktigste årsaken til at vi vaksinerer mot sykdommene), forekommer sjelden eller aldri etter en vaksinasjonssykdom. Barn som har immunsviktsykdom, eller som står på medisiner som begrenser immunsystemet, må vurderes særskilt i forhold til vaksinasjon.

I hvilken norsk by var det et utbrudd av kusma blant studenter i 2015?

Gløshaugen

 • Olso
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
I 2015 var det en epidemi blant studenter i Trondheim. Mange var uvaksinerte, men det var også en del sikre sykdomstilfeller hos tidligere vaksinerte. Dette viser at vaksinen ikke gir 100% beskyttelse. I 1997 ble det framsatt en hypotese om at MMR-vaksinen kunne føre til autisme. Påstanden ble grundig etterprøvd gjennom flere store studier, og alle taler sterkt i mot at MMR-vaksine er årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade. Artikkelen som fremsatte påstanden er i ettertid trukket, da det er sterke mistanker om forskningsfusk.

Hvordan behandles kusma?

 • Med hvile
 • Med massasje som drenerer og stimulerer spyttkjertelen
 • Antibiotika
 • Spyttstimulerende medisin (pilocarpin)
Det finnes ingen effektiv behandling som dreper eller nøytraliserer kusmaviruset. Det viktigste blir derfor å lindre symptomene best mulig ved sykdom. Smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen kan være nødvendig. I perioden med feber bør man hvile. Pilocarpin brukes ikke i behandlingen av kusma, men fremmer spyttproduksjon. Legemiddelet brukes bl.a. for å unngå redusert spyttproduksjon ved sykdom eller etter stråling mot hode og hals. Redusert spyttproduksjon øker bl.a. risikoen for skade på tennene.

Dersom det er uvaksinerte barn i en barnehage, når kan et barn med kusma igjen gå i barnehagen?

 • Når hevelsen i spyttkjertelen er forsvunnet
 • 3 dager etter hevelsen oppstod
 • 6 dager etter hevelsen oppstod
 • 9 dager etter hevelsen oppstod
Man er smittsom i inntil 9 dager etter at hevelsen oppstod og sykdommen ble åpenbar. Barnet bør holdes borte fra skole / barnehage i denne perioden. Dersom barna som risikerer å bli smittet er vaksinert er beskyttelsen så god at det er svært liten fare for smitte. Dersom det er tilfellet er det allmenntilstanden til det syke barnet som avgjør når barnet kan gå tilbake til barnehagen. Kusma, i likhet med det meste av smittsomme sykdommer, smitter også før symptomene oppstår (kusma kan smitte allerede én uke før hevelsen oppstår). Derfor er vaksine det eneste som kan gi en god beskyttelse mot kusma.