UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Med våren kommer gjerne et økt fokus på russ, og kyssesyke blir et yndet tema. Er mye kyssing en vanlig årsak til kyssesyken?

 • Publisert:
 • Sist revidert: 16.04.2015
 • Sist endret: 16.04.2015
7 spørsmål

Hva forårsaker kyssesyke?

 • Overdreven kyssing
 • Bakterier
 • Norovirus
 • En type Herpes-virus
Kyssesyke er en infeksjon med et virus som heter Epstein-Barr virus (EBV), et virus som tilhører herpesvirus-familien. Infeksjonen arter seg som regel som en kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Infeksjonen smitter via såkalt dråpesmitte, og kan derfor også smitte via kyss. Kyss er imidlertid på ingen måte den vanligste smittemåten, og det folkelige navnet på sykdommen er derfor litt misvisende. Det er aldersgruppen 10-19 år som oftest rammes, og av den grunn har russ økt risiko for sykdommen.

Hva kalles kyssesyke på det medisinske fagspråket?

 • Herpes simplex infeksjon (HSV-I)
 • Cøliaki
 • Mononukleose
 • Hepatitt
På det medisinske fagspråket kalles kyssesyke for mononukleose. Det er særlig lymfevevet i halsen ("mandlene") og lymfeknutene på halsen som forstørres og gir plager ved kyssesyke. Men også leveren og milten kan bli betent. Det samme kan gjelde lymfeknuter i magen, i armhulene og i lysken. HSV-I forårsaker normalt forkjølelsessår på leppen. Cøliaki er en tilstand i tynntarmen hvor man ikke tåler gluten. Hepatitt betyr at det er en betennelse i leveren. En lettgradig hepatitt er noe man ofte ser som en komplikasjon ved kyssesyke.

Kun en liten andel av den voksne befolkningen har vært syk med kyssesyke, men hvor stor andel har gjennomgått infeksjonen?

 • Ca. 5%
 • Ca. 30%
 • Ca. 50%
 • Ca. 75%
Vi antar at halvparten av den voksne befolkningen har hatt kyssesyke, men kun få har vært syke. Kyssesyke som gir symptomer, er mest vanlig hos ungdommer (10-19 år), men sykdommen kan også forekomme ned i småbarnsalder og hos voksne. Hos barn og ungdom er ofte sår hals og hovne lymfeknuter de dominerende symptomene ved kyssesyke. Hos eldre voksne er det vanligere at sykdommen er preget av forstørret lever og gulsott.

Hvor lenge etter en infeksjon med kyssesyke kan man være smittefarlig?

 • Smittefaren forsvinner med feberen
 • Ca 14 dager etter sykdomsdebut
 • Ca 3 månder etter sykdomsdebut
 • 1-2 år etter sykdomsdebut
Etter akutt infeksjon kan viruset forbli i halsen i opptil 18 måneder etter at pasienten er blitt frisk, noe som kan være en del av forklaringen på at bare et fåtall pasienter med mononukleose kan huske at de har vært i kontakt med andre personer med kyssesyken. Som tidligere nevnt, har ca. halvparten av den voksne befolkning allerede beskyttelse mot kyssesyke. Har du først gjennomgått infeksjonen én gang, kan du ikke bli smittet på nytt. Det spiller liten rolle om du ble syk av smitten, eller om du gjennomgikk infeksjonen uten å være oppmerksom på noen symptomer.

Hva er viktig å være oppmerksom på ved antibiotika-behandling og kyssesyke?

 • Antibiotika forsterker plagene fra virus-sykdom
 • Visse antibiotika kan gi utslett ved kyssesyken
 • Antibiotika forkorter kyssesyke-forløpet, men de helbreder ikke
 • Antibiotika kan forårsake at milten sprekker
Det finnes ikke medisin mot kyssesykeviruset. Penicillin eller andre antibiotika har ingen virkning. Tvert imot kan du få et meslinge-liknende utslett dersom du har fått antibiotika av typen amoxicillin eller ampicillin. Denne mekanismen har forårsaket at mange - feilaktig - har fått merkelappen "penicillin-allergiker". I noen få tilfeller hender det at den syke kan ha mononukleose og streptokokkhalsbetennelse samtidig. Hvis det er tilfelle, får du behandling med vanlig penicillin mot bakteriebetennelsen.

Det er litt større risiko for å få Hodgkins lymfom etter kyssesyke. Hvor stor er denne risikoen?

 • En av 100 vil få lymfom
 • Én av 500 vil få lymfom
 • Én av 1000 vil få lymfom
 • Én av 5000 vil få lymfom.
Dersom du ikke har gjennomgått kyssesyken, er risikoen for å utvikle Hodgkins lymfom ca. 1 av 5000. Blant de som har gjennomgått sykdommen, er risikoen 1 av 1000. Det vil si at 1 person blant 1000 pasienter med kyssesyke vil kunne utvikle Hodgkins lymfom på sikt. Dette er et eksempel på hvordan statistikk kan brukes til å skremme oss. Det høres tross alt mer skummelt ut om man sier at risikoen for lymfom er femdoblet etter å ha hatt kyssesyken, men det er like riktig å si at sjansen er økt til at 1 av 1000 vil utvikle lymfom. Dette virker ikke på langt nær like skummelt. Risikoøkningen er med andre ord så minimal at det ikke er grunnlag verken for bekymring eller for å sette i verk kontrolltiltak.

Hvordan bør du forholde deg til fysisk trening ved kyssesyke?

 • Unngå all trening i minst 3 månder
 • Unngå all trening inntil dine prøvesvar er normale
 • Moderat trening med liten risiko for fysiske støt er greit
 • Alle former for trening kan foregå som normalt når du igjen orker
Behandlingen ved mononukleose er som regel bare å avlaste ubehaget. Avlastning/hvile og rikelig med væske er viktigste behandling, men det kan gå både 1 og 2 måneder før man føler seg helt frisk. Det er stor variasjon i hvilken grad idrettsutøvere blir svekket av infeksjon med mononukleose. En amerikansk studie tyder på at de med kyssesyke kan gjenoppta moderat fysisk trening straks de er feberfrie (1-2 uker). Idrett som innebærer fare for støt mot mageregionen, bør unngås så lenge blodprøver indikerer at lever eller milt fortsatt er risikoutsatt. Særlig sprukket milt er en fryktet komplikasjon ved kyssesyke. De fleste sprekker i milten skyldes likevel ikke direkte skader eller idrettsaktiviteter, men hverdagslige hendelser som løfting, bøying og det å trykke på når du er på do.