UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hodelus har ingen sammenheng med dårlig hygiene, og kan ikke vaskes bort med vanlig sjampo. Quizen tar for seg hvordan du best håndterer denne plagen.

 • Publisert: 04.04.2014
7 sp

Det er kun tre typer lus som overlever på mennesker, hvilket alternativ hører ikke hjemme blant disse?

 • Hodelus (Pediculus capitis)
 • Kroppslus (Pediculus humanus corporis)
 • Hvallus (Cyamus boopis)
 • Flatlus (Phthirus pubis)
Hvallus trives på knølhval, ikke på mennesker. De øvrige trives på menneskekroppen, men det er kun hodelusa som er vanlig i Norge. Over halvparten av alle fjerdeklassinger har hatt hodelus, og cirka to prosent av norske skolebarn har til enhver tid hodelus.

Når er høysesongen for lusesmitte?

 • Vinter/vår
 • Vår/sommer
 • Sommer/høst
 • Høst/vinter
Det er sommer/høst som er høysesong for hodelus i Europa. En grundig lusesjekk bør utføres straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte. For å forebygge smitte bør foreldrene dessuten undersøke barna ved skolestart og etter ferier i utlandet hvis barna har vært i kontakt med lokalbefolkningen. Studier har vist at forekomsten av hodelus i flere land, også europeiske, er langt høyere enn i Norge. I USA er hodelus den nest vanligste smittsome tilstanden blant skolebarn (etter vanlig forkjølelse).

Kløe i hodebunnen er den vanligste grunnen til at man oppdager hodelus. Hva er årsaken til kløen?

 • Lusas bevegelse i hodebunnen
 • En allergisk reaksjon på luseekskrementer
 • En allergisk reaksjon på lusebitt
 • En allergisk reaksjon på luse-egg
Bildet i denne quizen viser typisk lokalisering (lusa er hyppigst å finne bak ørene og i nakken) og utseende av lusebitt, det er disse som er den viktigste grunnen til kløe i hodebunnen ved luseinfeksjon. Det kan ta mange uker fra man blir smittet med lus, til kløen starter.

Hvor stor er en voksen lus?

 • Under 1 mm
 • 1-2 mm
 • 2-3 mm
 • 3-5 mm
Hodelus er grå, brune eller svarte, ev. røde når de nylig har sugd blod. De er 2-3 mm lange, er uten vinger, har seks ben og krokliknende klør som de griper rundt hårene med. Menneskeblod er hodelusens eneste næring. Denne inntar de hver 3.-6. time, noe som kan utløse kløe (men de fleste merker ikke dette). Lus overlever ikke dersom de overføres til dyr, og lus fra dyr overlever ikke hos mennesker. Lusene legger 7-10 egg per dag som festes til hårskaftene. Luseeggene klekkes til larve på 6-8 dager, og den blir kjønnsmoden i løpet av 14 dager for så å kunne leve ytterligere 4 uker før den dør. Lusa forlater ikke hodet frivillig, og holder seg nær skalpen - det er der den finner mat, beskyttelse, varme og fuktighet. Utenfor en menneskevert kan hodelusa overleve maksimalt ett døgn.

Hva er den vanligste smitteveien for lusa?

 • Via plagg som henger for nær hverandre
 • Den hopper fra hode til hode
 • Den kryper fra hode til hode ved nærkontakt
 • Den spres i lufta rundt hodet, særlig ved brå rykk
Hodelus smitter ved direkte kontakt, hode mot hode. Alle som har hår på hodet kan få lus, men de fleste som smittes med lus er barn i barnehage-/skolealder. Barna kan selvfølgelig lett smitte sine foreldre, men smitte mellom voksne forekommer sjeldnere. Lusa kan verken hoppe eller fly. Smitte via tøy forekommer først og fremst når flere deler samme plagg, som for eksempel luer eller sengetøy. Det er svært usannsynlig at lusa flytter seg mellom klær i en garderobe. Uten en menneskevert kan lusa overleve maks ett døgn.

Hvordan er det lettest å finne lusa?

 • Speid etter bevegelse ved hårrøttene
 • Lusekam i vått hår
 • Lusekam i tørt hår
 • Rist håret over vasken
Det er nok mulig å avdekke lus ved hjelp av alle metodene over. Skal man kunne avdekke lus ved å riste håret over vasken, må man ha flaks - det er i alle fall ikke en måte man kan utelukke lus på. Det beste er nok å bruke en fintannet kam (lusekam - fås kjøpt på apoteket) i fuktig hår, sterkt lys, forstørrelsesglass og et hvitt håndkle over skuldrene. Se etter lus og egg både på kammen og på håndkledet. Egg sitter så fast i håret at hårstrået gjerne ryker ved kammingen og egget følger med. Finner du lus, må både kam og håndkle etterbehandles for å drepe alle lus og egg. Dette gjøres ved vasking på 60 grader eller nedfrysing i minst fire timer. Rens kammen mellom hver bruk.

Hvilken metode er hyppigst brukt for å kvitte seg med lusa?

 • Gre grundig med fin kam/lusekam
 • Lusesjampo
 • Barber bort alt hår fra hodet
 • Alternative lusemidler (eteriske oljer o.l.)
Grundig kamming er en metode som kan benyttes av alle, men den må utføres riktig. Bruk av lusekam ved hodelus fjerner ikke levende egg, men det reduserer bestanden av kjønnsmodne lus. Kammingen må utføres systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Vask helst håret først med vanlig sjampo (tilsett gjerne balsam for å lette greingen). Fuktig hår hindrer lusa i å bevege seg, men kamming av tørt hår er nok nesten like effektivt. Legg så et hvitt håndkle over skuldrene og kam håret mens det er vått. Lusene faller da ned på håndkleet og er lette å oppdage. Selv om kamming alene kan gjøre nytten, er lokaltvirkende lusemiddel, f.eks. malation, kombinert med grundig og systematisk kamming med fin kam som anbefales når man skal bli kvitt lusa. Følg bruksanvisningen på lusemiddelet, og gjennomfør en ny kur etter 8 dager. Dette er fordi noen av luseeggene vil kunne overleve første behandling. Ved bruk av medikamenter anbefales også kamming en time etter behandlingen, og deretter 1 gang daglig den første uken.

Barberer man hodet klarer ikke lusa å holde seg fast, men hvor langt kan håret være om denne behandlingen skal ha ønsket effekt?

 • Alt håret må bort
 • 2 mm hår kan gjenstå
 • 5 mm hår kan gjenstå
 • 10 mm hår kan gjenstå
Bare den som har lus skal behandles med lusemidler. Dette er fordi det alltid vil være en fare for bivirkninger, selv om denne faren er liten. For å hindre ny smitte skal også andre med lus i familien, eventuelt omgangskretsen, behandles samtidig. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandling. Risikoen for bivirkninger er størst for gravide, ammende og barn under to år. For disse gruppene kan kamming alene være riktig. Et annet alternativ er barbering av hodet. Om håret er under 5 mm klarer ikke lusa å klipe seg fast, og den vil ikke overleve. For små barn kan barbering være det beste alternativet. Særlig i andre land enn Norge er det sett lus som har utviklet resistens mot lusemiddelene malation eller prioderm, men det finnes også andre lusemidler med dokumentert effekt. Dimetikon eller planteoljer (alene eller i kombinasjon) er eksempler på slike. Følger du anvisningene på lusemiddelet skal du være i stand til å bli kvitt plagen.
Barna med hodelus kan fortsette å møte som normalt på skole eller barnehage, men behandling skal iverksettes så raskt som mulig