UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hvor godt kjenner du kroppen? Hva skjer hvor, og hvorfor? Her følger noen spørsmål om hvordan menneskekroppen fungerer.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 09.09.2016
 • Sist endret: 09.09.2016
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken kan du finne utdypende kunnskap om svaret på spørsmålet.

Fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet
er en lang kanal som strekker seg fra...

 • Svelget til magesekken
 • Magesekken til tykktarmen
 • Munnen til anus
 • Spiserøret til anus
Fordøyelsessystemet er en lang kanal som strekker seg fra munnen til endetarmsåpningen, anus. Andre organ som leveren, galleblæren og bukspyttkjertelen hører til fordøyelsessystemet. Fordøyelseskanalen og kjertlene arbeider sammen som et system og bryter ned føden slik at næringsstoffene kan absorberes og tas opp i blodstrømmen - og dermed blir tilgjengelig for hele kroppen.

Alveoler sett gjennom mikroskop, er det en alv?

Hva er en alveole?

 • Guttebarn med spisse ører
 • En del av leveren
 • Et annen navn på urinblæren
 • En type lungevev
Luftveiene går fra nesen, via svelget/halsen og gjennom luftrøret/bronkiene og er transportorgan for luften. Luftrøret deler seg i to hovedbronkier, en til hver lunge. I lungene deler bronkiene seg opp i stadig mindre luftrørsgrener, bronkioler. Ved enden av hver bronkiole er det en samling av ballongliknende strukturer som vi kaller alveoler. Det er ca. 300 millioner alveoler i hver lunge. I alveolene foregår en konstant utveksling av oksygen og karbondioksyd gjennom veggen til ørsmå blodårer som befinner seg i alveoleveggen.

I hvilket organ finner vi nefroner?

 • Nervesystemet
 • Urinblæren
 • Nyrene
 • Urinlederene
Nyrenes hovedoppgave er å filtrere blod og skille ut avfallsstoffene i urinen. Vi er født med to nyrer, men en frisk nyre kan klare jobben alene. Hver nyre inneholder mer enn 1 million ørsmå filterenheter som vi kaller nefroner. Disse holder tilbake de fleste proteiner og tillater at aminosyrer, glukose (sukker), mineralsalter og andre biprodukter passerer over i en tynn kanal (tubulus). Fra tubulus hentes disse essensielle næringsstoffene (aminosyrer, glukose, mineralsalter etc.) tilbake til blodet, mens avfallsstoffer skilles ut i urinen.

Bare begynn å tell, men husk å del på to.

Hvor mange bein består skjelettet av?

 • 52
 • 128
 • 206
 • 605
Skjelettet består av 206 bein som i hovedsak tjener som et støttesystem for de ulike delene av kroppen. Muskler er som regel festet i beinet på hver sin side av et ledd, dette tillater musklene å utføre våre bevegelser. I tillegg har vi noen bein som dekker og beskytter visse organ. Kraniet beskytter hjernen. Brystkassen og ryggsøylen skjermer hjerte, lunger og til en viss grad organene i øvre del av buken (magesekk, lever, milt og nyrer). 206 bein er det vanligste, men det er fullt mulig å fungere helt som man skal med noen flere eller færre.

Om et slikt utslett oppstår etter et flåttbitt bør du oppsøke lege og starte antibiotikabehandling.

Hva er et erytem?

 • En forstyrrelse i hjerterytmen som gjenspeiles i huden
 • Rødflammet utslett i huden
 • En rød blocelle
 • Et ringformet utslett
For å kunne skille mellom ulike forandringene i huden har leger bruk for flere ord som beskriver disse enn folk flest. Et erytem er et rødflammet utslett som gjerne kan dekke et større hudområde. Kulderoser i kinnene til barn kan være et eksempel på et erytem, men en bakterieinfeksjon i huden kan også forårsake erytem. Les mer om legenes "kodespråk" for huden her.

Dersom øretrompeten er tett kan det bli vondt.

Hvilken funksjon har øretrompeten?

 • Den lager "motlyd" ved for høye lydsignaler
 • Den forårsaker "tuting" (piping) i ørene
 • En "luftekanal" mellom mellomøret og nesen
 • Den formidler lyd frem til trommehinnen
Øret er hørselsorganet, men er også viktig for balansen. Det består av tre deler - det ytre, midtre og indre øret. Fra mellomøret går det også en kanal, øretrompeten, ned til bakre del av nesen. Denne luftekanalen gjør det mulig for oss å ha samme lufttrykk på utsiden og innsiden av trommehinnen. Dersom kanalen er tett vil endringer i lufttrykk forårsake spenn i trommehinnen, dette er smertefullt. Trykket rundt oss endres ved for eksempel dykking under vann eller ved avgang og landing med fly. Svelgebevegelsen, eller det å forsøke å blåse luft ut mot sperrede porter (klem for nesen og lukk munnen), vil forårsake et strekk som kanskje åpner en lukket øretrompet. Særlig i forbindelse med en forkjølelse kan øretrompeten midlertidig lukke seg. Når den åpner seg, kan vi merke det som et "plopp" i øret.

Hjernens lappeinndeling fargelagt, lillehjernen og hjernestammen i hvitt.

Hver hjernehalvdel er inndelt i fire "lapper", hvilket alternativ hører ikke hjemme her?

 • Frontallappen ("pannelappen")
 • Temporallappen ("tinningelappen")
 • Auricularlappen ("huskelappen")
 • Occipitallappen ("bakhodelappen")
 • Parietallappen ("isselappen")
Hver hjernehalvdel er inndelt i fire lapper. Hver lapp, eller lobus som de også kalles, opptrer i par, med et speilbilde av seg selv i motsatt hjernehalvdel. De fire er: Frontallappen ("pannelappen" - farget orange på bildet) som blant annet har ansvar for korttidshukommelsen, parietallappen ("isselappen" - grønn) er viktig i bearbeidelsen av sanseinntrykk, temporallappen ("tinningelappen" - blå) som sørger for bearbeiding av hørselsinntrykk og musikk, og til sist occipitallappen ("bakhodelappen" - rød) som er viktig for balansen og som inneholder et synssenter som sørger for at synsinntrykk blir vurdert opp mot minner. Huskelappen kan være en viktig påminnelse til hjernen, ikke en del av den.