UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

meslinger

Foto: CDC (Center for Disease Control and Prevention)

Verdens helseorganisasjon har som mål å utrydde meslinger fra Europa innen 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjør det vanskelig.

 • Publisert:
 • Sist endret: 23.09.2015
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken kan du som regel finne svaret på spørsmålet. Du finner svar på de fleste spørsmålene i denne quizen i vår artikkel om meslinger

Om en uvaksinert person møter en person med meslingesmitte, hvor stor er risikoen for å pådra seg sykdommen?

 • Ca 10%
 • Ca 30%
 • Ca 55%
 • Over 99%
Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. I 1951 kom smitten til en liten plass på Grønland (Qaqortoq), ingen der hadde "møtt" meslinger før. Av 4262 innbyggere ble 4257 syke. At det er vaksinen som holder denne infeksjonen fra livet her i Norge, er det ingen tvil om. Vi har svært god vaksinedekning, men flere utbrudd i USA den senere tiden viser konsekvensene man risikerer ved manglende vaksinering. Meslinger er vanlig i flere av de fattige områdene av verden, og dagens reisevaner tilsier at infeksjonen raskt kan bli med hjem fra en reise, treffer så smitten et uvaksinert miljø vil sykdommen spres raskt i dette miljøet.

Omtrent hvor mange fikk meslinger i Norge i 2011?

 • 2
 • 17
 • 39
 • 432
Etter innføring av MMR-vaksinen i Norden i løpet av 80-årene er sykdommen nå relativt sjelden hos oss, og ses kun hos uvaksinerte. I 2011 var det utbrudd av meslinger i 36 av de 53 landene i Verdens Helseorganisasjons Europa-region. Det året ble det meldt om 39 tilfeller i Norge. Det største utbruddet startet med et barn som ble smittet av en slektning på besøk fra Etiopia. Det er hovedsakelig uvaksinerte innvandrere som blir syke i Norge. Meslinger er blant de mest smittsomme sykdommer vi kjenner, og sykdommen kan ramme hardt. Noen blir svært syke og kan f.eks. utvikle hjernebetennelse i det akutte sykdomsforløpet. Hos andre kan meslinger gi svært alvorlige handicap (særlig knyttet til syn/hørsel og hjerneskader) på sikt. Se gjerne denne opplysende videoen (engelsk språk) om konsekvensene av manglende vaksinering.

Man sier gjerne at meslinger har et to-puklet forløp, hva innebærer det?

 • Vevet rundt ryggsøylen hovner opp, særlig over første og siste rygghvirvel
 • Sykdomsforløpet har to feber-faser
 • Utslettet er i tidlig fase særlig utbredt rundt brystvortene
 • At utslettet flytter seg fra mage til rygg
Et vanlig sykdomsforløp med meslinger starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, og varer i 3-4 dager. Etter første stadium følger en kortvarig bedring. Feberen faller og det syke barnet kvikner litt til. Den andre fasen fører igjen til en stigning av temperaturen, og det typiske meslingutslettet viser seg. Utslettet er først småflekket og lyserødt, men det flyter etter hvert sammen til større områder med litt mørkere farge. Denne fasen varer vanligvis 2-5 dager. De er de to febertoppene som ligger bak at forløpet omtales som to-puklet. Ved meslinger er det ikke uvanlig at feberen (særlig i utslettsfasen) kan nå over 40 grader.

Det er følgetilstandene av meslingene som virkelig gjør skade. Hvilken komplikasjon er IKKE assosiert med meslinger?

 • Sterilitet/barnløshet (særlig hos menn)
 • Lungebetennelse og andre bakterielle superinfeksjoner
 • Hjernebetennelse
 • Hørselstap
Blant robuste barn fra vår del av verden rammes så mange som 10-15% av bakterieinfeksjoner etter meslinger, men 30% av alle med meslinger utvikler en eller annen form for følgetilstand. Særlig bakterielle infeksjonssykdommer kan etterlate betydelige skadevirkninger. I utvilingsland er tilgangen på gode helsetjenester mye dårligere, og 1 av 10 barn som rammes av meslinger vil dø som følge av sykdommen. I vår del av verden vil mindre enn 1 av 100 barn rammes av et fatalt forløp som følge av sykdommen.

Kopliske flekker sier vi er patognomoniske for meslinger, hva vil det si?

 • At flekkene er innfallsporten for infeksjonen
 • Tilstedeværelse tilsier en dårligere prognose
 • Denne type flekker er spesifikk for meslinger
 • At meslinger forårsakes av pato-gnomer
Meslinger er en infeksjon som skyldes morbilli-virus. Patognomonisk er et ord som benyttes når et spesifikt symptom bare forekommer ved én bestemt sykdom, slik at sykdommen kan diagnostiseres på grunnlag av dette ene symptomet alene. Kopliske flekker er noen spesielle hvite flekker på innsiden av kinnene (i munnhulen) som kun forekommer ved meslinger. Denne lenken fører til et bilde som viser kopliske flekker

Vaksinen mot meslinger er svært effektiv, desverre får ikke alle den. Hvor mange døde som følge av meslinger i 2011 (på verdensbasis)?

 • 10 000
 • 90 000
 • 150 000
 • 500 000
De aller fleste som blir syke med meslinger blir ikke alvorlig syke. Meslinger er fremdeles en vanlig sykdom, særlig i de fattigere delene av verden. Siden en betydelig andel av de syke utvikler alvorlig sykdom er meslinger fortsatt en av de vanligste årsakene til død blant barn. Dette til tross for at det finnes rimelige vaksine-alternativ. I 2011 døde 158 000 mennesker som følge av meslinger. Så godt som alle dødsfallene er blant barn under 5 år. Det er særlig dårlig ernærte barn fra fattige kår som dør av meslinger, ikke robuste og velernærte barn fra vår del av verden. Verdens helseorganisasjon jobber hardt for å fjerne trusselen fra meslinger. I år 2000 var 72% av verdens ettåringer vaksinert mot meslinger. I 2011 har dette tallet nådd 84%. Klarer vi nå 95% er det en stor sjanse for at vi kan klare å utrydde sykdommen.

Når vaksineres norske barn mot meslinger?

 • Ved 6 månders alder
 • Ved skolestart
 • Ved 15 månders alder og igjen ved 12-13 år
 • Ved 2 års kontroll, skolestart og i militæret
Meslinge-vaksine inngår i MMR-vaksinen. Denne gis ved 15 månder og igjen ved 12-13 års alder. Omtrent 15% oppnår ikke immunitet mot meslinger ved første vaksine, derfor er det nødvendig med to vaksinasjoner. Meslinger er et virus som trolig kun kan bæres av mennesker, derfor er det en mulighet å bli kvitt dette viruset for godt. Om man skal klare å utrydde sykdommen forutsetter det at så mange som mulig lar seg vaksinere. Så lenge minst 95% lar seg vaksinere i et samfunn vil de som ikke får vaksinen være beskyttet av de rundt seg - de vaksinerte bærer ikke smitten og sprer ikke sykdommen. Og noen få får en vaksinasjonsgevinst uten å være vaksinert. Denne gevinsten har de bare så lenge de oppholder seg i områder hvor vaksinegraden er stor. Reiser de til områder av verden hvor ikke like mange er vaksinert, vil de være svært utsatt. Meslinger er blant de aller mest smittsomme sykdommer vi kjenner!

Innebærer MMR-vaksinen noen risiko?

 • Nei
 • Den kan gi en mild og ufarlig reaksjon
 • Den gir økt forekomst av autisme
 • 2% utvikler meslinger
All medisinsk behandling av mennesker innebærer en viss form for risiko. For eksempel kan allergiske reaksjoner forekomme ved alle former for vaksiner. MMR-vaksinen ble foreslått som en årsak til en økt forekomst av autisme. Dette førte til en rekke undersøkelser. Utfallet av disse undersøkelsene er helt entydige og overbevisende, og konklusjonen er at det ikke finnes noen form for sammenheng mellom MMR og autisme. Mild og ufarlig sykdom med feber og utslett må forventes etter MMR-vaksinen. Dette gir bare et ubehag, og har ingen behov for behandling ut over lindring av eventuelle ubehag som kløe. En utfordring meslinge-vaksinen møter i dag, er at få innser hvor alvorlig sykdommen kan være. Da vaksinen kom visste alle av noen som hadde blitt alvorlig rammet av meslinger, og innså derfor hvor viktig det var å la seg vaksinere. Vaksinens gode effekt har fått oss til å glemme dette. Det er nå for mange som glemmer vaksinen eller velger å ikke gi vaksine til sine barn. Bivirkninger og ubehag av vaksinen er bagateller i forhold til skadene sykdommen kan gi!
Se gjerne videoen denne quizen lenker til, den belyser både sykdommen og understreker nødvendigheten av vaksine.