UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

rus.jpg

Illustrasjonsfoto

Det kan være mange grunner til rusmisbruk. Effekten av misbruk er stort sett den samme, uavhengig av hvem misbrukeren er. Denne quizen tar for seg nettopp dette.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 08.01.2016
 • Sist endret: 08.01.2016
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenkene kan du finne utfyllende informasjon om temaet.

Hva karakteriserer den gruppen brukere som er mest utsatt for utvikle narkotikaavhengighet

 • De har penger nok
 • De er glade i å utforske nye ting
 • De tilhører kriminelle miljø
 • De er usikre på seg selv og har kontaktproblemer
Det er vist at enkelte mennesker er mer utsatt for å havne i en misbrukstilværelse. Disse er ofte personer som sliter med problemer med seg selv, som er usikre på seg selv, som har kontaktproblemer eller som har følelse av at omgivelsenes krav til dem blir større enn det de makter å takle. I denne sammenhengen ser det ut til at personlighet, tidligere erfaringer i livet og dermed oppvekstvilkår kan spille en avgjørende rolle. Likevel kan vi ikke trekke noen vidtgående slutninger på bakgrunn av dette, da stoffmisbruk og avhengighet kan utvikles hos mennesker som tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsynelatende kommer fra velfungerende familier.

Cannabis kan ha mange skadelige effekter, men ett av alternativene under skal rusmiddelet slippe å få skylden for. Hvilket?

 • Luftveissykdommer som kronisk bronkitt og emfysem
 • Sinnsykdom (utvikling av psykose)
 • Øyesykdommen "grønn stær"
 • Svekket oppmerksomhet og hukommelse
Alle alternativene, med unntak av grønn stær, er skader som kan oppstå etter bruk av cannabis. Skadene oppstår særlig ved bruk over lengre tid. Risikoen for å utvikle slike skader er også knyttet opp mot mengde og styrke på stoffet som brukes. Akutte depresjoner, akutte angstanfall eller forfølgelsesforestillinger kan forekomme. Virkelighetsoppfatningen kan forstyrres og utløse akutte anfall av psykose hos disponerte personer, slike anfall kan vare i flere uker. Grønn stær er en øyesykdom hvor cannabis kan ha en gunstig effekt, men dette er ikke anbefalt som behandling i Norge. I enkelte andre land benyttes også cannabis i behandling av kvalme ved cellegiftbehandling, som appetittstimulerende middel hos pasienter med aids og langtkommen kreftsykdom og som smertelindring hos pasienter med kreft og MS.

Hvilken effekt er IKKE vanlig ved bruk av amfetamin?

 • Man blir mer våken og energisk
 • Økt pratsomhet, rastløshet og opphisselse
 • Økt muskelstyrke
 • Økt blodtrykk, puls og kroppstemperatur/svetting
Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som har vært brukt som legemiddel siden 1927, blant annet i behandling av astma og forkjølelse. Lave doser amfetamin brukes den dag i dag i behandlingen av hyperaktivitet hos barn og søvnsykdommen narkolepsi. Amfetaminet gjør at man ikke kjenner kroppens normale tretthetssignaler. Man får altså ikke mer krefter av stoffet, det bare føles sånn. Mange opplever derfor å slite seg helt ut i amfetaminrus, for så å bli utslått når virkningen av stoffet dabber av. Denne effekten kan i verste fall føre til en kollaps med dødelig utgang.

Ett av de følgende stoffer tilhører IKKE opioid-gruppen. Hvliket?

 • Morfin
 • Kokain
 • Heroin
 • Metadon
Råopium utvinnes fra opiumsvalmuen og inneholder bl.a. de aktive stoffene morfin og kodein. Morfin brukes ofte i sykehusbehandling mot sterke smerter. Heroin framstilles av morfin gjennom en kjemisk prosess. Heroin er mest kjent som misbruksstoff. Metadon er et syntetisk opioid som har lenger virkningstid og gir noe mindre tilvenningsfare når det tas gjennom munnen. Metadon brukes i medisinsk behandling av langtkomne narkomane. Kokain tilhører ikke opioidene. Det er et kraftig sentralstimulerende stoff i likhet med for eksempel amfetamin. Kokain er et sterkt avhengighetsskapende, og mange utvikler en bisarr og voldelig atferd som følge av stoffet. De kroppslige virkningene omfatter kramper, økt kroppstemperatur, høy puls og høyt blodtrykk. Kokainmisbrukere risikerer også akutte og dødelige komplikasjoner som hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Hvor stor andel av verdens kokainhandel er kontrollert av mafia i latinamerikanske land?

 • 40 %
 • 60 %
 • 80 %
 • 100 %
Kokain regnes i dag som det sterkeste narkotiske stoffet som finnes, og er også det stoffet som har den sterkeste avhengighetsskapende egenskapen. Kokain er et alkaloid som stammer fra den Sør-Amerikanske buskplanten Erythroxylon cocae. Denne buskplanten dyrkes spesielt i de østlige områdene av Andesfjellene, særlig i Bolivia og Peru. Store deler av kokainframstillingen skjer i Colombia. Mer enn 80 prosent av kokainhandelen i verden er i dag kontrollert av mafiaen i latinamerikanske land.

Hvor dyrkes khat hovedsakelig?

 • I Nederland
 • I Nord-Afrika og Arabia
 • I Sør-Amerika
 • I Nepal
Khat er en plante som inneholder stoffer med en ruslignende virkning som ligner på amfetamin, men i svakere grad. Det virksomme stoffet finnes i blader fra khat-treet (Chatua edulis). Slike trær dyrkes i store mengder i Nordøst-Afrika og Sørvest-Arabia, blant annet i Somalia, og i disse områdene er (mis)bruk av khat utbredt. I enkelte land markedsføres stoffet som slankemiddel. I Norge regnes khat som et narkotikum.

Fleinsopp gir en rekke effekter. Hvilket alternativ er MINST vanlig ved fleinsopp?

 • Fysiske skadevirkninger
 • Syns- og hørselshallusinasjoner
 • "Flashbacks" og angst
 • Forverring av andre lidelser som epilepsi
Det er ikke påvist fysiske skadevirkninger av fleinsopp, men brukere kan få en rekke uheldige psykiske effekter av stoffet. Bruk må derfor regnes som farlig, og det at styrken på soppen varierer med voksested, gir en stor risiko for overdosering. Rusen under bruk av fleinsopp kan være svært skremmende, i og med at en kan erfare truende synsinntrykk samtidig som oppfattelsen av virkeligheten endres. Dette kan utløse angstreaksjoner og til og med sinnsykdom. Selv om soppen ikke gir fysiske skadevirkninger direkte, er det lett å tenke seg at man kan pådra seg alvorlige skader i fleinsopp-rus. Rustelefonen er en gratis opplysningstjeneste om rus. De kan kontaktes på telefon og SMS (08588). De har også en anonyme spørretjeneste.