UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Vi belaster leddene våre dagen lang, og etter et langt liv er det ikke rart man utvikler slitasjeforandringer. Sykdom og skade kan føre til at noen utvikler slike slitasjeforandringer tidligere i livet.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 06.01.2017
 • Sist endret: 06.01.2017

knesmerter
Hvor kan årsaken befinne seg ved smerter fra ledd?

 • I muskler og senefester rundt leddet
 • Inne i leddet - leddflater og leddvæske
 • Smerten stammer trolig fra leddbånd
 • Alle alternativene over er mulige forklaringer på smerten
Alle ledd består av ben og brusk og en omgivende leddkapsel. Inne i leddet finnes leddvæske. Rundt leddene er det leddbånd, sener og muskler. Alle disse strukturene kan ved sykdom eller skade føre til smerter. Ved smerte og samtidig hevelse, varmeøkning, rødhet og/eller bevegelsesinnskrenking foreligger det mest sannsynlig en betennelse i selve leddet. Særlig om passiv bevegelse (eksempelvis at noen andre beveger leddet mens du slapper av i den aktuelle muskulaturen) er like smertefull som når du beveger leddet aktivt. Dette kan være starten på en giktsykdom, eller det kan være en infeksjon som har utløst betennelsen. Dersom det er flere ledd som er rammet, øker dette sjansen for at det er en generell sykdom som forårsaker plagene.

Revmatisme plager, hva ligger i det?

 • Det er en upresis betegnelse på plager i bevegelsesapparatet
 • Det er en medisinsk betegnelse på slitasje i ledd
 • Det er en betegnelse som bare omfatter giktsykdom
 • Sykdom forårsaket av endringer i leddvæsken
Revmatologi er en medisinsk spesialitet om revmatiske sykdommer. Det er en uensartet gruppe av sykdommer som vanligvis rammer bevegelsesapparatet, og som fremkaller smerte og tap av bevegelsesfunksjon. Revmatisk sykdom omfatter både sykdommer som er lokalisert til ett eller noen få områder av kroppen, og sykdommer som skyldes en sykdom i hele organismen (en systemsykdom). Symptomene ved revmatisk sykdom domineres av smerte og ubehag fra muskel- og skjelettsystemet. Uttrykket revmatisme beskriver smerter i bevegelsesapparatet. Sykdomspanoramaet domineres av to hovedgrupper: Betennelsessykdommer og slitasjesykdommer. Det skjelnes også mellom sykdommer i ledd og utenom ledd.

revmatoid artritt hender
Hvordan er det med kjønnsfordelingen av leddgikt (RA - revmatoid artritt)?

 • Kun kvinner rammes av leddgikt
 • Kvinner rammes 3 ganger hyppigere enn menn
 • Kvinner og menn rammes like hyppig
 • Menn rammes hyppigst av RA, men de rapporterer ofte ikke plagene
Leddgikt eller revmatoid artritt er en kronisk leddsykdom av ukjent årsak. Den er karakterisert ved leddbetennelser som fører til ødeleggelse av ledd. Sykdommen kan også gi forandringer utenfor leddene. Revmatoid artritt debuterer hyppigst mellom 45 og 60 år. Kvinner rammes 3 ganger så ofte som menn. Ca 0,5-1% av den voksne befolkningen har leddgikt.

Barn kan også rammes av leddgikt (barneleddgikt). Det finnes tre hovedvarianter, hvilket alternativ er oppdiktet?

 • Polyartikulær type
 • Oligoartikulær type
 • Totalartikulær type
 • Systemisk type
Det finnes tre undergrupper av barneleddgikt. Polyartikulær betyr at fem eller flere ledd er rammet. Oligo- betyr få, oligoartritt innebærer at mindre enn fem ledd er rammet. Det finnes ingen variant av barneleddgikt som rammer alle ledd (total-). Den systemiske varianten av barneleddgikt angriper ikke bare ledd, men også andre organ som hjerte, lever, lunger og lymfeknuter. Barnleddgikt er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i ett eller flere ledd (artritt), og hvor sykdommen starter før fylte 16 år. Her i Norge oppdages sykdommen hos omtrent 140 barn hvert år, og omtrent en tredjedel av disse har fortsatt moderate til alvorlige plager i voksen alder.

Dette er et hint, så dette spørsmålet bør du klare!

En variant av urinsyregikt kalles også "Kaptein Vom's sykdom" eller podagra, hvilket ledd er da rammet?

 • Albue
 • Kne
 • Ankel
 • Stortåa
Anfall med urinsyregikt gir smerter, hevelse og rødhet i ett ledd. Noen får også feber. Vanligvis starter anfallet om natta og man våkner av smerten. I mer enn halvparten av anfallene er det stortåen som angripes (dette kalles podagra), men også andre ledd som ankelledd, kneledd og albuledd kan bli betente. Har du urinsyregikt er det mye du kan gjøre for å forebygge anfall, først og fremst gjennom å unngå mat som inneholder mye puriner (alkohol, ansjos, sardiner, reker, krabbe, kjøtt, fete sauser, jfr egen kostliste). Overvekt øker sjansen for anfall med urinsyregikt betydelig, og det er arvelig. Har du nære slekninger med urinsyregikt kan det være en ekstra gevinst i å holde vekten nede.

gammel og dårlig til beins
Etter et langt liv er det mange som plages av slitasjeforandringer i ledd. Hvor på kroppen er slike forandringer vanligst?

 • Skulder
 • Korsryggen
 • Hofte
 • Fingerledd
Slitasjegikt (artrose) i hoften er slitasjeforandringer i hofteleddet, vanligvis forårsaket av høy alder. Leger bruker av og til betegnelsen coxartrose. Sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen vil gi sterk mistanke om diagnosen, og den bekreftes ved en røntgenundersøkelse. Hofte- og kneleddene er de leddene i kroppen hvor slitasjegikt forekommer hyppigst. Hos eldre ser man ofte slitasjeforandringer på røntgen, men bare en liten andel av disse pasientene har symptomer. Så slitasjegikt påvist på røntgen, er ikke ensbetydende med store plager. 90% av pasientene over 65 år som klager over hoftesmerter, har artrose i hofteleddet. Har du nattesmerter eller plager som gir deg problemer med å fungere i dagliglivet kan en kunstig hofte være løsningen på problemet og Årlig settes det nå inn ca. 8 402 nye hofteproteser i Norge.

Ja, hva kan vi gjøre for å bremse tiden?

Hva er det viktigste du selv kan gjøre for å bremse utviklingen av slitasjegikt?

 • Spis mer fisk (omega-3)
 • Avlast ledd ved første tegn til slitasjeplager
 • Trosse smertene og trene
 • Starte med medisiner som hindrer videre utvikling av slitasjen
Slitasjegikt kan ikke helbredes, men mye kan gjøres for å bremse utviklingen av tilstanden, minske smertene og opprettholde og bedre funksjonen. Selv om trening er det siste du tenker på når leddene er stive og smertefulle, så er nettopp trening det som skal til for å lindre smerter og stivhet og bevare bevegeligheten i leddene. Trening styrker også musklene og bedrer bøyeevnen, balansen og den generelle helsen - og kan bidra til å holde vekten under kontroll. Overvekt er nemlig sterkt knyttet til slitasjegikt. Å øke andelen av fisk i kosten er sunt, men effekten av fisk på slitasjegikt er fortsatt noe usikker (men man tror omega-3 har en gunstig effekt på leddgikt).