UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

smerte,kvinne.jpg

Illustrasjonsfoto

Helvetesild er en infeksjon forårsaket av Varicella Zoster-Viruset (VZV). Herpes zoster er et annet navn på samme sykdom, navnet skyldes at VZV hører under gruppen "herpesvirus"

 • Publisert:
 • Sist revidert: 02.02.2017
 • Sist endret: 02.02.2017

Helvetesild er forårsaket av varicella-zoster viruset (VZV)
, hvilken annen sykdom forårsaker dette viruset?

 • Røde hunder
 • Vannkopper
 • Kusma
 • Brennkopper
Varicella-zoster viruset forårsaker både vannkopper og helvetesild, og for å utvikle sykdommen helvetesild må man ha gjennomgått infeksjonen vannkopper. Ved fylte 30 år er 98% av befolkningen immune mot vannkopper, ikke alle husker at de har hatt sykdommen. Noen har også vært så mildt rammet at de aldri har registrert at de har vært syke med vannkopper. Med andre ord kan nesten alle rammes av helvetesild.

Helvetesild

Hvor stor andel av befolkningen vil få helvetesild i løpet av livet?

 • Ca. 1-2% av befolkningen
 • Ca 10 % av befolkningen
 • Ca. 20% av befolkningen
 • Ca. 50% av befolkningen
Helvetesild rammer ca. 10-30% av befolkningen. Det er sjelden hos unge mennesker, og hyppigheten stiger raskt med alderen. Det er antydet at omtrent 50% blir rammet av helvetesild om man lever til man er 85 år. Det er også slik at man kan utvikle vedvarende plager etter helvetesild. Jo eldre man er når man rammes av sykdommen, jo større er risikoen for vedvarende plager. Etter vannkoppe-infeksjonen ligger viruset i dvale i én eller flere nerveknuter (nerve-ganglion). Får man svekket immunforsvar kan viruset våkne til live igjen. Denne gangen vil det ikke gi utslett over hele kroppen, kun i det området som den nerveknuten det "sov i" forsyner.

"Ikke en gang til..."

Vannkopper er en infeksjon man kan få én gang i løpet av livet. Helvetesild kan man kun få dersom man har hatt vannkopper. Hvor mange ganger får man vanligvis helvetesild?

 • 1 gang
 • 2-3 ganger
 • Sjelden mer enn 5 ganger
 • Ubegrenset
Det er litt uvanlig at man har utviklet immunitet mot en sykdom (vannkopper), men kan rammes av en annen tilstand forårsaket av det samme viruset (helvetesild) - det er jo egentlig viruset man har utviklet en immunitet for. Har man først hatt helvetesild vil man som regel ikke få det igjen. Eldre og de med svekket immunforsvar er mer utsatt for å rammes gjentatte ganger. Helvetesild er et rødt, vablete utslett som oftest er smertefullt. Ofte starter plagene med generelle symptomer som hodepine, feber, fotofobi eller slapphet i noen få dager før utslettet kommer. Plagene når sitt verste i løpet av en uke, for så å dabbe av.

Typisk utslett ved helvetesild.

Helvetesild
rammer bare kun høyre eller venstre halvdel av kroppen, hvorfor?

 • Viruset består av to undergrupper, VZV-høyre eller VZV-venstre
 • Det rammer kun området rundt den første vannkoppen
 • VZV følger nervebaner
 • Første hånd til å berøre smitten avgjør kroppshalvdel
Etter utbruddet med vannkopper i barndommen ble nerver som går ut til huden infisert av varicella zoster-viruset. Viruset transporteres langs nerven og slår seg ned i nerveknuter som ligger nær ryggmargen. Her kan viruset ligge i årevis, uten å gi noen symptomer. Viruset kan plutselig aktiveres. Da vil viruset øke i antall, og vandrer langs nerven ut mot huden igjen. Dette hudområdet er begrenset til enten venstre eller høyre kroppshalvdel. I og med at betennelsen foregår i en bestemt nerve blir det angrepne hudområdet nokså klart avgrenses, og krysser svært sjeldent midtlinjen mellom høyre og venstre side av kroppen.

Antiviral behandling er aktuelt for noen, hvilken av disse gruppene får normalt antiviral behandling?

 • Personer som er særlig sterkt rammet
 • Personer hvor utslettet rammer øret
 • Personer hvor utslettet rammer øyet
 • Personer med nedsatt immunsystem
Riktig svar på første forsøk! Gratulerer! Nå var riktignok alle svaralternativene situasjoner der man mener det er grunn til behandling med anti-virus medisin. Hos de fleste pasienter er dette en uskyldig sykdom, og medisinen gir ingen større gevinst - sykdommen går over omtrent like fort uten behandling. I slike tilfeller er rene, tørre bandasjer og smertestillende behandling nok. Personer med spesielt kraftige utbrudd, og utslett som angriper øye- eller øreregion, har større risiko for senskader. Disse pasientene skal vurderes av øyelege eller øre/nese/hals-lege. I slike tilfeller regner man også med at virusbehandling kan være til nytte. Personer med svekket immunforsvar klarer ikke nødvendigvis å bekjempe viruset av egen hjelp, og bør få den hjelp de kan få. Medisinen hemmer dannelsen av virus i kroppen, men er ikke kjent for å være like effektiv som f.eks. antibiotika mot bakterier.

Hva er postherpetisk nevralgi?

 • Vedvarende nervesmerter etter helvetesild
 • Herpes-blemmer på leppene etter helvetesild
 • Herpes på kjønnsorganene etter helvetesild
 • Fremvekst av nye nerveceller etter helvetesild
I de fleste tilfeller går helvetesild over av seg selv i løpet av noen uker. Men hos noen vedvarer smertene i måneder, ja enkelte ganger i flere år, selv om utslettet er forsvunnet. Denne tilstanden kalles postherpetisk nevralgi, som betyr nervesmerter etter helvetesild. Tilstanden opptrer hos ca. 10% av dem som har gjennomgått helvetesild. Men jo eldre du er, jo høyere er risikoen for postherpetisk nevralgi. Det vanlige er at smertene ved postherpetisk nevralgi avtar med tiden.

Vaksine mot postherpetisk nevralgi???

Kan postherpetisk nevralgi forebygges?

 • Ja
 • Ja, men bare i form av en vaksine
 • Nei
 • Kun hos unge
Forskerne og legene har de senere årene forsøkt å forebygge denne komplikasjonen til helvetesild. En rekke tiltak har vært prøvd ut og blir fortsatt prøvd ut. Men det er vanskelig, fordi man vet ikke sikkert hvem som er i risiko for å få postherpetisk nevralgi. Det virker som om de som ignorerer plagene i steden for å behandle dem, er mer utsatt for postherpetisk nevralgi. I dette tilfellet virker det som det er lurt å ikke være hardfør, men heller behandle bort ubehaget. Pasienter som man tror er særlig utsatt for postherpetisk nevralgi blir behandlet ekstra pågående. En vaksine kan hjelpe eldre mennesker og de med nedsatt immunforsvar gjennom å forebygge helvetesild. Dette er ikke den samme vaksinen som benyttes for å unngå vannkopper.