UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

I de aller fleste tilfeller er ryggsmerter et ufarlig tegn på overbelastning, men smerten kan være av invalidiserende styrke. Her følger noen spørmål angående ryggvondt og noen eksempler på hva det kan være.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 09.02.2017
 • Sist endret: 09.02.2017
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å åpne lenkesamlingen i bunnen av dokumentet kan du finne utdypende informasjon vedrørende spørsmålene, men du risikerer "spoilers" om du ser der for tidlig.

Rygglidelser
er en vanlig årsak til trygdeutbetalinger. Hvor stor andel av langtidssykmeldinger skyldes ryggplager?

 • Ca 1%
 • Ca. 5%
 • Ca. 10%
 • Ca 15%
Rygglidelser er skyld i nesten 15% av langtidssykmeldingene og mer enn 10% av uførepensjonene. Lave ryggsmerter er en av de vanligste kontaktårsaker i allmennpraksis. Vi regner at i løpet av livet vil 60-80% av oss oppleve plagsomme ryggsmerter, mens på årsbasis er tallet opptil 45%. I over 99% av tilfellene skyldes ryggsmertene ufarlig, men ofte midlertidig invalidiserende, muskulære plager (5-10% av disse har prolaps og isjias). Noe av det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli plaget med en dårlig rygg, er å være mye i bevegelse. Det viser seg også at det å være i bevegelse, særlig å gå i litt ulendt terreng, er den mest effektive måten å bli kvitt lave ryggsmerter på. Å trene mage- og ryggmuskler kan være en annen gunstig måte å avlaste ryggen på. Her finner du en rekke videoer som blant annet demonstrerer flere mageøvelser.

Hva er det vanligste røntgenfunnet ved korsryggsmerter?

 • Ingenting
 • Overbelastning av enkelte muskelgrupper
 • Prolaps
 • Strekk i bestemte leddbånd
Årsakene til korsryggsmerter antas å sitte i muskler og sener, eventuelt i små ledd. Det påvises i praksis aldri sykdom i selve ryggvirvlene. På et vanlig røntgenbilde er det bare ben som vises, derfor et det som regel bortkastet med røntgenundersøkelse av ryggen. Dersom det er tatt røntgenbilde én gang, er det nesten aldri nytte av å ta nye bilder, selv om smertene er sterkere enn før. I unntakstilfeller og spesielle situasjoner kan det være aktuelt med røntgen eller CT-røntgen, eventuelt MR-undersøkelse av ryggen. Det gjelder først og fremst tilfeller der det er holdepunkter for at det kan foreligge et prolaps i ryggen - en utbukning av en mellomvirvelskive som trykker på en nerverot. Som regel vil ikke vanlig røntgen være i stand til å avsløre et prolaps.

Hva kan være årsaken dersom en pasient med prolaps mister kontroll over vannlatning/avføring?

 • Piriformis syndrom
 • Epicondylitis lateralis acuta
 • Anal fissur
 • Cauda equina-syndrom
Den nederste delen av ryggmargen kalles cauda equina (dette betyr "hestehalen" - basert på det karakteristiske utseende denne delen av ryggmagen har). Dersom man mistenker at et prolaps klemmer på denne delen av ryggmargen, bør dette undersøkes raskt. Cauda equina-syndromet gir korsryggsmerter, ensidig eller tosidig isjiasplager, nedsatt kraft i bena og føleforstyrrelser (sensoriske) med opphevet følesans i og rundt endetarmsåpning og kjønnsorganer (ridebukseanestesi). Tap av kontroll over urinblæren og tarmfunksjonen på grunn av muskellammelser er en viktig del av syndromet. Dersom man tror at cauda equina-syndrom er årsaken til plagene, bør dette behandles så fort som mulig. Tidlig operasjon, helst innen 24 timer og ikke senere enn 48 timer, gir klart bedre prognose blant annet i forhold til varige problemer med urinlekkasje, muskelsvekkelser i bena, kronisk smerte og forstyrrelse av seksuell funksjon.

Hva er den vanligste forklaringen på at kompresjonsbrudd i ryggsøylen (sammentrykning av ryggvirvel) oppstår?

 • Fall
 • Osteoporose
 • Kreftspredning til ryggsøylen
 • Stoffskiftesykdom
Sammenfall av en eller flere ryggvirvler (kompresjonsbrudd) skyldes nesten alltid beinskjørhet. Eldre kvinner er mest utsatt for dette. Beinskjørheten (osteoporose) gjør at ryggvirvlene har lett for å sprekke og klemmes sammen. Har du uttalt beinskjørhet, skal det lite til før du pådrar deg et kompresjonsbrudd. Selv om bruddet ofte skyldes en skade, kan skademekanismen være helt bagatellmessig, f.eks. å trå ut av et badekar, kraftig nysing, løft av en mindre gjenstand eller at muskulaturen i ryggen er blitt strammet for kraftig. Dersom beinskjørheten er mindre uttalt, kreves det større kraft for at det skal oppstå et brudd. Slike kompresjonsbrudd i ryggsøylen er som regel smertefulle, men heldigvis er de som regel ufarlige. Det viktigste en selv kan gjøre, er å komme tilbake i aktivitet. Dersom en blir liggende inaktiv, kan dette føre til en rekke ugunstige (og farlige) komplikasjoner.

Hvilken av disse undersøkelsene brukes dersom man mistenker kreftspredning til ryggsøylen?

 • ERCP
 • Koloskopi
 • Scintigrafi
 • SPECT
Beinmetastaser (metastase = spredning) er en alvorlig komplikasjon til kreftsykdom. Funn av beinmetastaser forteller at sykdommen har spredd seg, og den er i de fleste tilfeller uhelbredelig. Ved utredning av en pasient for mulig spredning fra en kreftsvulst til beinvev, er scintigrafi ofte den foretrukne undersøkelsen. En sprøyte med et radioaktivt merket stoff blir sprøytet inn i pasienten og i løpet av noen timer ser man at stoffet konsentreres i den syke delen av beinet (spredningsstedet). Undersøkelsen er ufarlig. Dersom det påvises mistenkelige forandringer vil ytterligere utredning med CT og/eller MR ofte være til nytte.

Denne sykdommen heter "ankyloserende spondylitt" på fagspråket, hva heter den i dagligtale?

 • Spondylose
 • Lumbago
 • Bekhterevs sykdom
 • Isjas
Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk betennelse. Ryggen, bekkenet og brystkassen blir først og fremst angrepet. Kjeveledd, skuldre, hofter og knær kan også angripes. Mange får betennelser i senefester. De vanligste plagene er smerte og stivhet i ryggen, ofte i korsryggen og opp mellom skulderbladene. Korsryggssmerter finnes hos 80% av pasientene. Ryggstivhet er vanligst etter at en har vært i ro, særlig om morgenen eller etter hvile. Det viktigste du selv kan gjøre for å opprettholde en god livskvalitet med denne sykdommen, er også her å være mest mulig i bevegelse. Daglige øvelser er avgjørende for å hindre stivhet og feilstilling. Varm dusj om morgenen før ryggøvelser kan hjelpe. Svømmetrening i oppvarmet basseng er også nyttig. Et fysisk aktivt yrke med varierte arbeidsstillinger er å foretrekke.

Barn med skjev rygg (skoliose) bør tilses av lege. Hva er den vanligste behandlingen?

 • Ingen behandling
 • Et omfattende og tilpasset treningsprogram
 • Korsett
 • Operasjon
De fleste barn og ungdommer med skoliose behøver ingen behandling. Normal fysisk aktivitet kombinert med jevnlige kontroller hos lege er tilstrekkelig (oppfølging er nødvendig slik at man kan gripe inn dersom skoliosen ikke utvikler seg normalt). Unntaksvis er likevel ytterligere behandling nødvendig, men egentrening er uansett fornuftig for å motvirke plager. Behandlingen ut over enkle treningsøvelser er en spesialistoppgave. Det er ikke vist at fysioterapi, kiropraktikk, biofeedback eller elektrisk stimulasjon hjelper mot skoliose. Korsett og operasjon er ofte de behandlingsformene som velges, dersom ytterligere behandling er nødvendig.