UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

De senere årene har finurlige måter å unngå lovgivningen på åpnet for "designer drugs", livsfarlige narkotiske midler som selges lovlig i en rekke land.

 • Publisert: 02.01.2015
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenken i spørsmålsteksten kan du som regel finne svaret på spørsmålet.

Hva er "designer drugs"?

 • Narkotika som øker kreativiteten
 • Narkotiske midler som er fremstilt for å unngå deteksjon og lovgivning
 • Narkotiske stoffer som midlertidig bedrer utseende til brukeren
 • Narkotiske stoffer i vakker og uskyldig innpakning
"Designer drugs" er syntetisk framstilte substanser som ligner eksisterende narkotika. Narkotikalovgivningen i mange land baserer seg på lister over registrerte narkotika. Designer drugs kan oversettes med noe slikt som "modellerte narkotika". Alle legemidler utøver sin effekt gjennom å aktivere prosesser i kroppen. Det de modelerte narkotikaene gjør, er å utøve mye den samme effekten som det opprinnelige narkotikumet gjennom et nytt, spesialdesignet molekyl. Dette molekylet er (midlertidig) ikke å finne på listene over narkotiske stoffer, og unngår derfor lovgivningen. Så lenge disse stoffene er ukjente vil de heller kunne avdekkes i de fleste narkotikatester (blodprøver, urinprøver). Sistnevnte er også et salgsargument for disse potensielt livsfarlige stoffene.

Hvorfor er det slik at designer drugs ofte blir stadig mer farlig?

 • Virkestoffet transporteres ikke like godt ut av kroppen, og hoper seg opp
 • De er mer avhengighetsskapende, og skaper et behov for stadig større doser
 • Hurtig utvikling av stadig nye stoff gjør at skadeeffekten blir dårlig vurdert
 • Stadig nye stoff gjør at kroppen ikke rekker å bygge forsvarssystemer mot disse
Myndighetene sørger for at avhengighetsskapende og skadelige substanser føres opp som narkotiske midler, og tester utvikles for å påvise disse i blod eller urin. Derfor må de som fremstiller designer drugs stadig komme med nye varianter. Problemet er at jo lenger de må bort fra orginalsammensetningen av det narkotiske stoffet, jo mindre kjent med stoffet vil både produsenten og brukeren være. Narkotiske stoffer har uheldige virkninger i sin "orginale" vartiant, substanser som har en mye sterkere virkning er både vanskeligere å dosere og kan gi effekter man ikke forventer. Uten erfaring og omfattende testing (slik det gjøres ved legemidler) er det ingen som vet med sikkerhet hvordan koppen vil reagere - i alle fall ikke på lang sikt. "Lovligheten" av slike stoffer er en kamp mot klokken. Selv ikke kyniske utviklere av illegale narkotika ønsker å ta livet av sin kundegruppe, med det er nettopp det som skjer i stadig større grad.

Når ble "Spice" først tilgjengelig?

 • 2004
 • 2007
 • 2010
 • 2012
Mye tyder på at Spice allerede var å få kjøpt i 2004. Dette er syntetisk fremstilt cannabis - altså en designer drug. Syntetiske cannabinoider er det korrekte navnet på dette rusmiddelet, men Spice var ett av de første produktnavnene på en urteblanding tilsatt syntetiske cannabinoider. Når de først kom på markedet var de blandet med tilsynelatende uskyldige urteblandinger, og den milde ruseffekten ble antatt å skyldes en kombinasjon av disse urtene (flere av urtene var kjent for å ha en mild ruseffekt, men ikke i så stor grad at de var underlagt lovgivning). Spice-navnet ble hengende ved etter dette. I ettertid har man sett at dette var syntetiske cannabinoider som forårsaket rusen. Det narkotiske stoffet var oppslemmet i væske og sprayet på urteblandingen. Både brukerne og myndighetene ble lurt.

Hva er forkortelsen på substansen i tradisjonell cannabis (hasj, marihuana) som gir det meste av ruseffekten?

 • Trihydrocannabinol
 • Tetrahydrocannabinol
 • Trihydracannabinol
 • Tetrahashiscannabis​
Det er stoffet tetrahydrocannabinol (THC) som først og fremst gir rusen ved bruk av tradisjonell cannabis. De fleste lands lovgivning har dette stoffet listet som ulovlig sammen med andre narkotiske midler. Syntetiske cannabinoider er et forsøk på å fremstille et kjemisk stoff med tilsvarende virkning som THC, men som ikke er oppført som et ulovlig rusmiddel. Gunstige effekter av cannabis, som smerte- og kvalmestillende effekter, gjorde at legemiddelindustrien i mange år prøvde å fremstille medisiner basert på cannabis. De klarte aldri å skille de gunstige effektene fra den ugunstige rusen, og prosjektet ble av den grunn lagt på is - eller mer presist: plukket opp av det illegale markedet. Etter noen år var de forholdsvis uskyldige variantene som var utviklet av legemiddelindustrien "brukt opp" (ført på listen over ulovlige substanser), og flere av de nye syntetiske cannabinoider gir langt fra uskyldige effekter.

Hvor mange varianter av syntetiske cannabinoider er nå kjent (2014)?

 • 4
 • 39
 • Omtrent 130
 • Nær 300
Man tror syntetiske cannabinoider kom på markedet i 2004. Det gikk flere år før man ble klar over at det var kunstig fremstilte stoff som gav ruseffekten, og ikke urtene i blandingen. De første kunstig framstilte cannabinoidene gav en ganske mild effekt. Etterhvert kom skadevirkningene, og myndighetene ble oppmerksom på at problemet skyltes fremstilte rusmidler som ble sprayet på urteblandingene. Tester for å påvise disse ble utviklet, og stoffene ble registrert som ulovlige rusmidler. Det er først de siste årene at utviklingen av nye substanser virkelig har skutt fart, og det fremstilles nå 1-2 nye syntetiske cannabinoider hver uke. I 2012 var det registert 240 slike rusmidler, og dette tallet har nok passert 300 i 2014. De første syntetiske cannabinoidene hadde liten skadevirkning i forhold til de som utvikles i dag.

Hvilke aministrasjonsform er den mest brukte for syntetiske cannabinoider?

 • "Krydder" til mat
 • Piller
 • Væske
 • Røyk
Som regel blir syntetiske cannabinoider røykt for å oppnå en rus, men alle de andre alternativene er også mulig. Et annet helseproblem knyttet til syntetiske cannabinoider er at de er i fast form når de fremstilles, og må omgjøres til en flytende variant for å kunne sprayes på f.eks. en urteblanding. Aceton brukes ofte til å løse opp narkotikumet, og aceton er giftig. Det kan blant annet føre til nyresvikt.

Markedføringen av syntetiske cannabinoider forsøker ofte å unngå regelverket, hvordan?

 • De fremstilles som mindre potente enn de virkelig er
 • De selges gjerne som produkter som ikke er ment for menneskelig konsum
 • Det er innpakningen, og ikke innholdet, som gir ruseffekten
 • De fremstilles som legemidler
Distributørene merker ofte pakkene med syntetiske cannabinoider med «ikke ment for menneskelig konsum», og de selges gjerne som «plantegjødsel» eller «luftfriskere» for å unngå regelverk. Dette står i kontrast til finurlig markedsføring og promotering som et alternativt rusmiddel. Uklare og feilaktige innholdsfortegnelser øker risikoen for feildosering, og nye varianter utøver effekt inntil 800 ganger sterkere enn tradisjonell cannabis. Det er rusen, ikke forgiftningen, som er problemet med vanlig cannabis. Det virker ikke å være tilfellet med syntetiske cannabinoider: i Sverige har man i løpet av 2014 sett minst 15 dødsfall blant ungdom som hadde syntetiske cannabinoider i blodet. Sverige har en annen lovgivning enn her i Norge, og er derfor hardere rammet av problemet. Her er det effekten av stoffet som gjør det ulovlig, i Sverige (og de fleste andre land) baserer lovgivningen seg på lister over registrerte narkotiske stoffer. Problemet med "spice" er likevel raskt økende også her i Norge.

Foruten nyresvikt ser man også en annen uvanlig dødsårsak blant unge som knyttes til syntetiske cannabinoider, hvilken?

 • Hjerneslag
 • Blodpropp
 • Hjerteinfarkt
 • Lungebetennelse
Cannabis, særlig syntetiske varianter, gir høyt blodtrykk og høy puls. I noen tilfeller i så stor grad at det også kan forårsake brystsmerter og evt. hjerteinfarkt med døden som følge. De aller fleste dødsfall er likevel knyttet til rusen og den dårlige vurderingsevnen som følger med den. Kramper og nedsatt bevissthet, dårlig pust og forstyrrelser i kroppens saltbalanse er andre akutte effekter av disse rusmidlene. På lang sikt er nyresvikt, lungesykdom og psykiske plager blant registrerte effekter. Syntetiske cannabinoider kan sannsynligvis også forårsake hukommelse- og læringsproblemer, humørsvingninger, dårlig søvnkvalitet og dårlig aggresjonskontroll, men disse effektene er dårligere dokumentert.