UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 10.06.2014
  • Sist revidert: 10.06.2014

De fleste laboratorier måler ikke LDL-kolesterol, men beregner verdien ved Friedwalds formel:

  • LDL-kolesterol = total kolesterol - HDL-kolesterol - 0,45 x triglyserider

Formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/l

Total kolesterol: mmol/l
HDL-kolesterol: - mmol/l
Triglyserider: - 0,45 x mmol/l
Kolesterol/HDL ratio: =
LDL-kolesterol: = mmol/l