UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 27.07.2015
  • Sist revidert: 27.07.2015

Spørsmålene under handler om hvordan du har hatt det de siste 2 ukene!

Spørreskjemaet ble utviklet av en gruppe ledet av professor i psykiatri ved Frederiksborg General Hospital in Denmark1.

  Hvor stor en del av tiden            
    Hele tiden Det meste av tiden Litt over halve tiden Litt under halve tiden Litt av tiden Ikke på noe tidspunkt
1 Har du følt deg trist eller lei?
2 Har du manglet interesse for dine daglige gjøremål?
3 Har du følt at du manglet energi og krefter?
4 Har du hatt mindre selvtillit?
5 Har du hatt dårlig samvittighet eller skyldfølelse?
6 Har du følt at livet ikke var verd å leve?
7 Har du hatt vanskeligheter med å konsentrere deg, f.eks. å lese avis eller følge med på fjernsyn?
8a Har du følt deg rastløs?
8b Har du følt deg mer stille?
9 Har du hatt vanskeligheter med å sove om natten?
10a Har du hatt nedsatt appetitt?
10b Har du hatt økt appetitt?

Total score (item 1-10).

Sum:

Tolkning av skår

Benyttes MDI som en rating scale på samme måte som Hamiltonskalaene, er det summen av de 10 spørsmålene som angir graden av depresjon. For spørsmål 8 og 10, hvor det er to svaralternativer (a) og (b), velger man det som har høyest skår. Den teoretiske sum-skår går derfor fra 0 (ingen depresjon) til 50 (maksimal depresjon).

  • MDI total skår < 20: Normal person med hensyn til depresjon
  • MDI total skår 20-24: Indikerer lett depresjon
  • MDI total skår 25-29: Indikerer moderat depresjon
  • MDI total skår > 29: Indikerer alvorlig depresjon