TERMIN-
kalkulator
RIETELLER

Oppgi første dag i siste menstruasjon

Beregnet termin  
Svangerskapsuke  
Tid til fødsel  
Befruktningsdato  
Start Slutt Varighet Hyppighet

Utgave for helsepersonell

Svangerskapskvalme er plagsomt, men en normal og svært hyppig plage. Tilstanden medfører svært sjelden noen alvorlig påvirkning av den gravides generelle helse.

  • Sist endret: 07.05.2013
  • Sist revidert: 07.05.2013

Hva er svangerskapskvalme?

Dersom tilstanden blir så alvorlig at den påvirker din allmenntilstand, kalles det på legespråket hyperemesis gravidarum. Denne tilstanden kjennetegnes ved så kraftig kvalme og brekninger at den gravide blir i generelt dårlig form. Plagene kan være så uttalte at du verken får i deg mat eller drikke, og følgene kan være avmagring og uttørking.

Vanlig, normal svangerskapskvalme begynner som regel i svangerskapsuke 3-4, det vil si 2-3 uker etter første uteblitte menstruasjon. Plagene vil hos mange øke fram mot uke 9-10, og deretter avta og gradvis forsvinne. I perioden mellom uke 12 til uke 15 forsvinner plagene helt hos de fleste. Men i noen tilfeller kan kvalmen vedvare over i de siste delene av svangerskapet. Det typiske er at kvalmen er særlig plagsom om morgenen, men dette varierer og noen plages på andre tider av døgnet. Ofte kan kvalmen være ledsaget av en viss tretthet, og det er ikke uvanlig at graden av plager varierer fra dag til dag.

Vanlig svangerskapskvalme rammer 70-85% av alle gravide i varierende grad, mens hyperemesis gravidarum kun rammer omtrent 1%.

Debattregler