TERMIN-
kalkulator
RIETELLER

Oppgi første dag i siste menstruasjon

Beregnet termin  
Svangerskapsuke  
Tid til fødsel  
Befruktningsdato  
Start Slutt Varighet Hyppighet

Jeg er helsepersonell

Gravid hos legen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er svangerskapsforgiftning, hva forårsaker tilstanden og hvordan er forløpet?

  • Sist endret: 20.08.2015
  • Sist revidert: 20.08.2015

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en tilstand der den gravide, på grunn av sykdom i morkaken, får forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. Ofte ses i tillegg hevelse (vann) i bena, og noen kan ha forstyrrelser i blodlevringen.

Svangerskapsforgiftning kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men den gravide kan også være helt uten plager - særlig tidlig i forløpet. De vanligste plagene er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter. Ødemer (hevelser) er ikke alltid til stede.

Svangerskapsforgiftning oppstår etter uke 20 i svangerskapet, og med økende hyppighet frem mot nedkomst. Preeklampsi kan utvikle seg til eklampsi (hos ca. 1%), som kjennetegnes av hodepine, uro, synsforstyrrelser, irritabilitet, søvnighet og sparsom vannlating. Når kramper opptrer, har den gravide eklampsi.

Svangerskapsforgiftning opptrer ved ca. 3% av alle svangerskap. Årlig registreres kun 20-30 tilfeller av eklampsi i Norge - det vil si ca. 1% av de med svangerskapsforgiftning utvikler eklampsi. Svangerskapsforgiftning er seks til åtte ganger vanligere hos førstegangsgravide enn blant kvinner som har født før.