UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

smertestillende

Illustrasjonsfoto

For å ta med seg medikamenter til Schengen-landene må man medbringe tilhørende Schengen-attest.

 • Sist endret: 16.02.2014
 • Sist revidert: 16.02.2014

En Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller et vanedannende stoff. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.

Narkotiske legemidler

Reisende som har med seg slike medisiner, bør alltid kunne fremlegge en attest som viser at den reisende selv eier medisinene. Det er ikke et absolutt krav, men Statens legemiddelverk anbefaler alle reisende å ha med seg en slik attest.

 • Dersom du bruker mer enn ett preparat, kreves en attest for hvert medikament
 • Det er apotekene som er gitt myndighet til å fylle ut Schengen-attester
  • Man må oppsøke sitt lokale apotek
  • Dersom annet apotek benyttes, må du medbringe resepter eller annen dokumentasjon av forbruket
  • Det utstedes attest for 30 dager om gangen, det vil si at man kan ta med medisiner for 30 dager
  .
 • Kravet til Schengen-attest gjelder narkotiske eller vanedannende legemidler, det vil si såkalt gruppe A eller gruppe B medikamenter
  • Det er unntak for attestkrav for sammensatte preparater med kodein, eks. Pinex forte
 • Listen nedenfor er eksmepler på preparater hvor det kreves en attest for hvert preparat. Listen er ikke komplett. Er du i tvil om det medikamentet du benytter er omfattet av attestkravet, ta kontakt med ditt lokale apotek.
Legemiddel Firma Legemiddelform Styrke
ALOPAM Alpharma tabletter 10-25 mg
ALOPAM Alpharma tabletter 15 mg
ALOPAM Alpharma tabletter 25 mg
ANERVAN Recip tabletter
ANERVAN Recip stikkpiller
APODORM Alpharma tabletter 2,5 mg
APODORM Alpharma tabletter 5 mg
BARBITAL Apotek tabletter 250 mg
CONCERTA Janssen-Cilag depottabletter 18 mg
CONCERTA Janssen-Cilag depottabletter 36 mg
DEXEDRINE Medeva tabletter 5 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depotgranulat 20 mg/dose
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depotgranulat 30 mg/dose
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depotgranulat 60 mg/dose
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depotgranulat 100 mg/dose
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depotgranulat 200 mg/dose
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 5 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 10 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 30 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 60 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 100 mg
DOLCONTIN Pharmacia & Upjohn depottabletter 200 mg
DORMICUM Roche injeksjonsvæske 1 mg/ml
DORMICUM Roche injeksjonsvæske 5 mg/ml
DUROGESIC Janssen-Cilag depotplaster 25 mikrog/time
DUROGESIC Janssen-Cilag depotplaster 50 mikrog/time
DUROGESIC Janssen-Cilag depotplaster 75 mikrog/time
DUROGESIC Janssen-Cilag depotplaster 100 mikrog/time
EQUASYM UCB tabletter 5-20 mg
FENEMAL AFI tabletter 15 mg
FENEMAL Nycomed Pharma tabletter 50 mg
FENEMAL Nycomed Pharma tabletter 100 mg
FENTANYL Alpharma injeksjonsvæske 50 mikrog/ml
FENTANYL Hameln injeksjonsvæske,oppløsning 50 mikrog/ml
FENTANYL Pharmalink injeksjonsvæske 50 mikrog/ml
FLUNIPAM Alpharma tabletter 0,5 mg
FLUNIPAM Alpharma tabletter 1 mg
FORTRALIN Sanofi Winthrop injeksjonsvæske,oppløsning 30 mg/ml
FORTRALIN Sanofi Winthrop stikkpiller 50 mg
FORTRALIN Sanofi Winthrop tabletter 50 mg
HYDROKON Apotek tabletter 5 mg
KETODUR Searle depotkapsler 10 mg
KETODUR Searle depotkapsler 25 mg
KETOGAN Searle injeksjonsvæske
KETOGAN Searle stikkpiller
KETORAX Searle injeksjonsvæske,oppløsning 5 mg/ml
KETORAX Searle tabletter 5 mg
KODEIN Nycomed Pharma tabletter 25 mg
LEPTANAL Janssen-Cilag injeksjonsvæske 50 mikrog/ml
METADON Apotek injeksjonsvæske 10 mg/ml
METADON oppløsning
METADON Apotek tabletter 5 mg
MIDAZOLAM Alpharma injeksjonsvæske,oppløsning 1 mg/ml
MIDAZOLAM Alpharma injeksjonsvæske,oppløsning 5 mg/ml
MOGADON MediLink tabletter 5 mg
MORFIN Nycomed Pharma injeksjonsvæske 10 mg/ml
MORFIN Nycomed Pharma injeksjonsvæske 20 mg/ml
MORFIN Nycomed Pharma injeksjonsvæske 40 mg/ml
MORFIN Nycomed Pharma stikkpiller 10 mg
MORFIN Nycomed Pharma tabletter 10 mg
MORFIN Nycomed Pharma tabletter 30 mg
MORFIN RETARD NM Pharma depottabletter 10 mg
MORFIN RETARD NM Pharma depottabletter 30 mg
MORFIN RETARD NM Pharma depottabletter 60 mg
MORFIN RETARD NM Pharma depottabletter 100 mg
MORFIN-EPIDURAL Nycomed Pharma injeksjonsvæske 2 mg/ml
MORFIN-SKOPOLAMIN Nycomed Pharma injeksjonsvæske
OXYCONTIN Mundipharma depottabletter 10 mg
OXYCONTIN Mundipharma depottabletter 20 mg
OXYCONTIN Mundipharma depottabletter 40 mg
OXYNORM Mundipharma kapsler 5 mg
PETIDIN Nycomed Pharma injeksjonsvæske 50 mg/ml
PETIDIN Apotek stikkpiller 25 mg
PETIDIN Nycomed Pharma stikkpiller 100 mg
RACEMISK AMFETAMIN Apotek tabletter 5 mg
RAPIFEN Janssen-Cilag injeksjonsvæske 0,5 mg/ml
RITALIN Novartis tabletter 10 mg
RIVOTRIL Roche dråper 2,5 mg/ml
RIVOTRIL Roche tabletter 0,5 mg
RIVOTRIL Roche tabletter 2 mg
ROHYPNOL Roche tabletter 1 mg
ROHYPNOL BELGIA Sigma tabletter 1 mg
SEREPAX Wyeth Pharma tabletter 10 mg
SOBRIL Pharmacia & Upjohn tabletter 10 mg
SOBRIL Pharmacia & Upjohn tabletter 15 mg
SOBRIL Pharmacia & Upjohn tabletter 25 mg
STESOLID Alpharma injeksjonsvæske 5 mg/ml
STESOLID Alpharma klyster 5 mg/2,5 ml
STESOLID Alpharma klyster 10 mg/2,5 ml
STESOLID Alpharma stikkpiller 5 mg
STESOLID Alpharma stikkpiller 10 mg
STESOLID Alpharma tabletter 2 mg
STESOLID Alpharma tabletter 5 mg
STESOLID PREFILL Alpharma klyster 5 mg/ml
SUBUXONE Schering-Plough sublingualtablett 2-8 mg
SUBUTEX Schering-Plough sublingvaltablett 0,4 mg
SUBUTEX Schering-Plough sublingvaltablett 2 mg
SUBUTEX Schering-Plough sublingvaltablett 8 mg
SUFENTA Janssen-Cilag injeksjonsvæske 5 mikrog/ml
SUFENTA Janssen-Cilag injeksjonsvæske 50 mikrog/ml
TEMGESIC Schering-Plough injeksjonsvæske, oppløsning 0,3 mg/ml
TEMGESIC Schering-Plough sublingvaltabletter 0,2 mg
TEMGESIC Schering-Plough sublingvaltabletter 0,4 mg
TEMGESIC ENGLAND Paranova resoribletter 0,2 mg
TEMGESIC ENGLAND Paranova resoribletter 0,4 mg
ULTIVA Glaxo Wellcome injeksjons/infusjonssubstans
VALIUM Roche tabletter 5 mg
VIVAL Alpharma tabletter 2 mg
VIVAL Alpharma tabletter 5 mg
XANOR Pharmacia & Upjohn depottabletter 2 mg
XANOR Pharmacia & Upjohn tabletter 0,25 mg
XANOR Pharmacia & Upjohn tabletter 0,5 mg
XANOR Pharmacia & Upjohn tabletter 1 mg
XANOR Pharmacia & Upjohn tabletter 2 mg
XANOR DEPOT Pharmacia & Upjohn depottabletter 0,5 mg
XANOR DEPOT Pharmacia & Upjohn depottabletter 1 mg
XANOR DEPOT Pharmacia & Upjohn depottabletter 3 mg