UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Flått

Foto: Jan Stenløkk , Norsk Entomologisk forening

I ca. 98% av alle flåttbitt skjer det ingen overføring av smitte, og du blir ikke syk. Ca. 2 av 100 flåttbitt fører til sykdommen som kalles borelliose.

  • Sist endret: 26.10.2015

Hva er borreliose?

Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1-2% til over 60% av flått. I gjennomsnitt oppstår sykdom kun etter ca 2 % av alle flåttbitt, det vil si at 98 av 100 flåttbitt ikke fører til sykdom.

Det har vært en økning i antallet alvorlige infeksjoner i årene etter 2000 - men en liten reduksjon de aller siste årene (250 til 300 tilfeller). I 2013 ble det meldt 316 tilfeller av generell (det vil si ikke bare i huden) borreliose, noe som var en økning i forhold til de foregående årene.

flåttbitt

Blant dem som utvikler sykdom, er det vanlig å beskrive tilstanden i tre ulike ytringsformer:

Stadium 1 - tidlig lokalisert infeksjon

Fra 2-30 dager etter et flåttbitt (som ikke alltid har blitt oppdaget!) ses et typisk, ringformet, svakt rødt utslett som brer seg utover fra bittstedet. Dette kalles erytema migrans - eller vandrende rødt utslett. Utslettet blir vanligvis større enn 5 cm i diameter, men kan også bli mye større. Det er vanlig at utslettet etter hvert får en avblekning i sentrum. De fleste (60-80%) som blir smittet får dette utslettet, men man kan være smittet selv om man ikke har hatt utslett. Samtidig med utslettet får man vanligvis litt sykdomsfølelse, men oftest forløper det hele uten feber. Dette første stadiet varer vanligvis 2-4 uker, og utslettet glir gradvis over av seg selv, også uten noen form for behandling.

  • Erytema migrans
  • borreliose, erythema chronicum migrans
  • erytema migrans
  • erytema migrans
  • Erythema migrans
  • blodfull flått
  • erytema migrans
  • erytema migrans
  • erytema migrans

Stadium 2 - tidlig utbredt sykdom

Dersom bakterien i tidlig fase spres med blodet til andre deler av kroppen enn kun til huden, kalles det tidlig generell, eller tidlig utbredt sykdom. Dette skjer vanligvis 4-8, eventuelt helt opptil 12 uker etter flåttbittet. Mange har da hatt erytema migrans på forhånd. I denne fasen er det først og fremst spredning av bakterien til hjerne- og nerver, eller til muskler og ledd som gir plager. Bakterien kan føre til en mild form for hjernehinnebetennelse med plagsom hodepine. Nerverøtter kan også bli angrepet og føre til smerter i nakke, skuldre, lår eller armer. Man kan også få betennelse i nerver og lammelser i enkelte nerver - ansiktslammelse er vanligst. Ved spredning til ledd er leddsmerter vanlig, og noen kan få hevelser i ledd. Ved tidlig spredning av bakterien kan også hjertet bli påvirket. Hos noen ser man mange ringforma utslett selv om man kun har fått ett enkelt flåttbitt. Også denne fasen vil hos de fleste gli over selv uten behandling.

Stadium 3 - sen utbredt sykdom

Stadium tre kan opptre måneder til år etter smitten hos personer som ikke har fått behandling med antibiotikum i stadium 1 eller stadium 2. Dette stadiet kan vise seg ved et utslett på oversiden av armer eller ben - det ses en blå/rød misfarging og huden blir arraktig og tynn. Sykdommen kan også vise seg ved kroniske leddsmerter, eller ved hodepine, konsentrasjonsvansker, eventuelt lammelser og svekket følsomhet.