UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk som oppdateres fortløpende. NEL brukes av norske leger, sykepleiere, helsesekretærer og annet helsepersonell.

  • Sist endret: 27.11.2013
  • Sist revidert: 27.11.2013

Innholdet er basert på norsk og internasjonal forskning og mangeårig medisinsk erfaring. Gjennom å bruke NEL kan leger og andre brukere innen helsetjenesten holde seg oppdatert på det nyeste av forskning og fagstoff, og de kan på denne måten følge med i utviklingen.

NEL ble lansert i 1999 og er Norges ledende medisinske oppslagsverk for helsetjenesten. NEL inneholder over 7000 oversiktsartikler om symptomer, sykdommer, undersøkelser, behandlinger, samt pasientinformasjoner. Innholdet oppdateres kontinuerlig. Pasientinformasjonene i NEL finnes fritt tilgjengelig på NHI.no.

I 2008 kjøpte Danske Regioner tilgang til NEL og startet oversettelsen av den danske utgaven. I 2011 var NEL ferdig oversatt og tilpasset til dansk medisin under navnet Lægehåndbogen. Også den danske Patienthåndbogen er basert på norske NEL/NHI.no.

I mars 2013 ble den svenske utgaven av NEL, Medibas, lansert i Sverige.

NEL er et abonnementsprodukt. 95% av norske allmennleger abonnerer på NEL. Det samme gjør en rekke sykehus, universiteter, høgskoler og kommuner.

Se oversikt over lisenspriser og bestill abonnement på NEL her.

Legehandboka finner du her: www.legehandboka.no