UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Påvisning av celleforandringer gjør det mulig å gripe inn på et tidlig tidspunkt med tiltak som kan forhindre kreft.

  • Sist endret: 29.10.2014
  • Sist revidert: 29.10.2014

Hva er celleforandringer i livmorhalsen?

No title

Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Med forstadier menes forandringer som kan utvikle seg til kreftforandringer, men som ikke er kreft nå. Og der vi kan gripe inn i utviklingen og forhindre at det oppstår kreft. I de fleste tilfellene vil celleforandringer ikke utvikles til kreft, selv uten behandling, men det er likevel fornuftig med kontroll.

Ordet "celleforandringer" dekker både utvikling av unormale celler og forstadier til livmorhalskreft. Forstadier til livmorhalskreft kalles også dysplasier, og det finnes flere stadier av disse. Celleprøven kan vise lette eller alvorlige celleforandringer. Selv ved alvorlige celleforandringer er det ikke sikkert at det ubehandlet vil utvikles kreft. Først når celler som er forandret, trenger gjennom slimhinnen, snakker vi om livmorhalskreft.

celleforandringer i livmorhalsen
Animasjon av celleforandringer i livmorhalsen

Forandringene kan ses i celleprøver som tas fra overflaten på livmorhalsen. Det ble tidligere skilt mellom tre nivåer av tilstanden, CIN 1, CIN 2 og CIN 3 - der CIN 3 betegnet de mest uttalte forandringene. Denne inndelingen er nå forlatt. Det skilles nå mellom LSIL (lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon) og HSIL (høygradig skvamøs intraepitelial lesjon). LSIL er altså uttrykk for mindre forandringer, mens HSIL er uttrykk for mer omfattende og mulige alvorligere celleforandringer. På tidspunktet hvor det eventuelt påvises celleforandringer, er det ingen symptomer på sykdom. Forandringene blir som regel oppdaget ved rutinekontroll hos lege hvor det tas celleprøve, også kalt kreftprøve.

Forekomsten av celleforandringer har økt siden 70-tallet. Over 25 000 norske kvinner får hvert år konstatert unormale celler i livmorhalsen ved celleprøve. I dag utføres rutinekontroll hvert tredje år hos kvinner over 25 år. På denne måten oppdager vi lettere forstadier og reduserer forekomsten av livmorhalskreft. Gynekologer mener at rutinemessig taking av celleprøve på kvinner under 25 år gjør mer skade enn gagn.

Debattregler