UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Påvisning av celleforandringer gjør det mulig å gripe inn på et tidlig tidspunkt med tiltak som kan forhindre kreft.

  • Sist endret: 08.12.2014
  • Sist revidert: 08.12.2014

Hva er celleforandringer i livmorhalsen?

No title

Celleforandringer kan være forstadier til livmorhalsekreft. Med forstadier menes forandringer som kan utvikle seg til kreftforandringer, men som ikke er kreft nå. I de fleste tilfeller vil celleforandringer ikke utvikles til kreft, men gå tilbake selv uten behandling.

I Norge får alle kvinner mellom 25 og 69 år tilbud om å delta i screening mot livmorhalskreft, som utføres ved at det tas en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

Celleprøven kan være normal, eller vise celleforandringer. Celleforandringene følger en trappemodell hvor de stegvis går fra lette forandringer til mer alvorlige, med livmorhalskreft i toppen av trappen. Celleforandringene kan underveis i trappen snu, slik at selv ved alvorlige celleforandringer, kan cellene bli normale igjen uten behandling. Dersom celleforandringene med tiden ikke normaliseres, eller ikke "snur i trappen", kan kreftceller utvikles.

celleforandringer i livmorhalsen
Animasjon av celleforandringer i livmorhalsen

Debattregler