UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

  • Sist endret: 10.11.2011
  • Sist revidert: 10.11.2011

Hva er sialadenitt?

Sialoadenitt (UL)

Sialadenitt er den medisinske betegnelsen på infeksjon i en spyttkjertel. Infeksjonen er vanligvis forårsaket av bakterier.

Vi har tre viktige spyttkjertler. Den største (glandulaparotis) ligger ved kjevevinkelen rett foran øret. De to andre (gl.submandibularis og gl.sublingualis ) ligger under nedre kjevebein. Dersom man får infeksjon i en av disse, vil man merke at det blir ømt i ett eller flere av disse områdene.

Debattregler