UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 25.10.2009

Hemostase er en fellesbetegnelse på de mekanismene kroppen bruker for å stanse en blødning etter en karskade.

Hemostasen inndeles i tre ulike trinn:

  • Sammentrekning av blodkar.
  • Danning av plateplugg ved hjelp av blodplater.
  • Koagulering av blodet.

Dersom mekanismene ikke virker godt nok, kan det oppstå store blødninger. Er mekanismene derimot overaktive, kan det dannes blodpropper som blokkerer blodkarene. Når skaden på blodkaret er tilhelet, løses blodproppen opp, en prosess som kalles fibrinolyse.

Sammentrekning av blodkar

Det første som skjer dersom et kar skades, er en sammentrekning av blodkaret. Dette fører til at lekkasjen av blod til omgivelsene reduseres. Sammentrekningen skyldes blant annet at de glatte muskelcellene i blodkaret blir påvirket av ulike stoffer (for eksempel serotonin) som skilles ut fra skadet vev eller fra skadde blodplater. I tillegg får de glatte muskelcellene stimulering via nervefibre som gir beskjed om at de skal trekke seg sammen. Sammentrekningen av blodkarene kan vare opptil en halv time. Jo større skaden på blodkaret er, jo kraftigere vil sammentrekningen av blodkaret være. Mister man for eksempel en arm, trenger det ikke medføre livstruende blødning fordi blodkarenes sammentrekning er veldig sterk.