UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

blod

Illustrasjonsfoto

Blodtyper er arvelige egenskaper som er knyttet til de røde blodlegemenes overflate.

  • Sist endret: 04.01.2014
  • Sist revidert: 04.01.2014

De to blodtypesystemene som har størst betydning, kalles ABO og Rhesus.

AB0 og Rh-systemet

I ABO-systemet finnes blodtypene O (null), A, B og AB. I Rhesus-systemet skilles det mellom Rh+ (positiv) og Rh- (negativ). Disse to systemene virker sammen. Du kan enten være A+ eller A-, B+ eller B-, og så videre. Det finnes også andre, men mindre viktige blodtype-systemer.

Ca. 40% av den norske befolkningen har blodtype O, 48% har A, 8% har B og 4% har AB. 85% av den norske befolkningen er Rh+ (positiv), mens 15% er Rh- (negativ). Dette er uavhengig av ABO-typen. Det har ingen helsemessig betydning for deg hvilken blodtype du har, men ved blodoverføring må blodtypene til giver og mottaker passe sammen.