UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Det finnes to hovedtyper lymfekreft: Hodgkins sykdom og non-Hodgkins sykdom. Ca 600 nordmenn rammes årlig av lymfekreft.

  • Sist endret: 03.01.2014
  • Sist revidert: 03.01.2014

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen

Alle kroppens organer er bygd opp av forskjellige typer celler. Disse har ulike egenskaper og forskjellig form og utseende alt etter hvor de har sitt utspring.

Kroppen trenger hele tiden nye celler, dels fordi organene vokser, dels til erstatning for celler som skades eller dør. Fornyelsen skjer ved at celler deler seg, og denne delingsprosessen blir normalt holdt under kontroll av forskjellige reguleringsmekanismer i kroppen. I noen av cellene kan det imidlertid oppstå forandringer i genene; arvestoffet som styrer delingen. Dette kan være forårsaket av for eksempel radioaktiv stråling, giftstoffer eller virusangrep, men i de fleste tilfeller forblir årsaken ukjent. Hvis forandringene fører til en unormal rask celledeling, kan det oppstå flere celler enn organet trenger, og resultatet blir en svulst. Denne svulsten behøver ikke være farlig, men i noen tilfeller svikter kroppens kontrollmekanismer. Svulstcellene vokser da ukontrollert og får en unormal form og størrelse. Det er slike celler vi kaller kreftceller.