UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

eldre mann, deprimert, trist.jpg

Illustrasjonsfoto

Aldersdemens starter snikende og forverrer seg gradvis. I starten skjer utviklingen ganske langsomt, men etter en tid endrer pasienten seg merkbart.

  • Sist endret: 13.12.2013
  • Sist revidert: 13.12.2013

Utvikling av aldersdemens

23376388

Hjernen

Alzheimers sykdom starter snikende og forverrer seg gradvis. Utviklingen følger en kurve som kan sammenlignes med unnarennet på en hoppbakke. De første årene er forverringen langsom. Når utviklingen er kommet til "kulen" av hoppbakken, endrer situasjonen seg, og personen som er rammet, endrer seg merkbart over tid. Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer, kan utviklingen skje mer trinnvis. Ved denne type er det ofte slik at gjentatte hjerneslag etterfølges av kognitiv svikt.

Etter hvert som svikten utvikler seg, uansett årsak til hjerneskaden, får pasienten stadig større problemer med å klare seg i det daglige. Enkelte oppgaver som å lage seg mat, passe på å ta medisiner og betale regninger, blir vanskelig. Etter hvert blir det problematisk å vaske og kle på seg. Kokeplater kan glemmes. Desorienteringen fører til at stedsansen går tapt, og pasienten kan gå seg bort. Sent i forløpet kan kontroll over urin og avføring svekkes.