UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

syk,tenåring.jpg

Illustrasjonsfoto

Denne typen hjernehinnebetennelse er den hyppigste formen for hjernehinnebetennelse. Sykdommen betegnes også som smittsom hjernehinnebetennelse fordi det er økt risiko for at flere i nærmiljøet skal bli syke av denne bakterien.

  • Sist endret: 20.12.2011

Hva er meningokokk hjernehinnebetennelse?

Hjernehinnebetennelse (meningitt) er infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen1-31. Skrede S, Sjursen H, Solberg CO. Behandling av akutt bakteriell meningitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3306-9. Tidsskriftet
2. Sáes-Llorens X, McC racken GH Jr. Bacterial meningitis in children. Lancet 2003; 361: 2139-48. PubMed
3. Stephens DS, Greenwood B, Brandtzaeg P. Epidemic meningitis, meningococcaemia, and Neisseria meningitidis. Lancet 2007; 369: 2196-210. PubMed
. Hos barn viser tilstanden seg som blodforgiftning (sepsis), meningitt eller en kombinasjon4Hart CA, Thomson APJ. Meningococcal disease and its management in children. BMJ 2006; 333: 685-90. BMJ. Sepsis er en alvorligere tilstand som kan føre til sjokk - en akutt livstruende tilstand, mens meningitt har større risiko for å føre til skader på nervesystemet når den akutte infeksjonen er over. I vår del av verden utvikler mer enn 60% meningitt uten sjokk.

Hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien (Neisseria meningitidis) er den hyppigste formen for hjernehinnebetennelse, og sykdommen betegnes også smittsom hjernehinnebetennelse fordi det er økt risiko for at flere i nærmiljøet skal bli syke av denne bakterien.

Antallet meningokokkinfeksjoner har vært fallende i Norge. I perioden 1975-87 var det 250-350 tilfeller årlig, mens det i perioden 1987-1997 var ca 100-150 tilfeller per år. I perioden 2005-2011 ble det meldt 30-44 tilfeller årlig.

Smittsom hjernehinnebetennelse rammer først og fremst barn og unge5-65. Goldschneider I, Gotschlich EC and Artenstein MS. Human immunity to the meningococcus. I. The role of humoral antibodies, J Exp Med 1969; 129: 1307-26.
6. Goldschneider I, Gotschlich EC and Artenstein MS. Human immunity to the meningococcus. II. Development of natural immunity. J Exp Med 1969; 129: 1327-48. PubMed
. En tredel er under 5 år, 1/3 er tenåringer, mens bare 1/5 er over 25 år.

Debattregler