UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 19.11.2012
Hjerneinfarkt

Hjerneinfarkt (iskemisk apopleksi). Svart boks markerer område der arterien er forsnevret eller blokkert.