UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 09.08.2010

Vi har 12 par hjernenerver. På samme måte som nervene som går ut fra ryggmargen til kroppen, er hjernenervene forbindelsen mellom hjernestammen og strukturer i hodet. Hjernenervene sender i tillegg noen utløpere til mer fjerntliggende organer i kroppen.

Hjernenervene består av ulike nervefibertyper:

  • Somatisk efferente. Denne typen nervefibre går til tverrstripet skjelettmuskulatur, det vil si til muskulatur som kan viljestyres.
  • Visceral efferente. Disse nervefibrene går til glatt muskulatur og kjertler, og styres ikke av viljen vår.
  • Somatisk afferente. Disse nervefibrene bringer signaler inn til sentralnervesystemet fra blant annet hud, slimhinner i ansiktet, likevektsapparatet.
  • Visceral afferente. Disse nervefibrene gir opplysning om tilstanden til innvollsorganene.

Noen av hjernenervene er kun motoriske eller sensoriske, mens andre består av ulike typer nervefibre.