UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

hodepine, smerte,vondt,syk.jpg

Illustrasjonsfoto

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Noen er godartede, andre er ondartede. Noen vokser svært langsomt, andre vokser hurtig. En viktig oppgave er derfor å få en nøyaktig diagnose.

  • Sist endret: 20.01.2014
  • Sist revidert: 20.01.2014

Hva er en hjernesvulst?

Hjernesvulst er en svulst som oppstår i hjernen. Svulster er celleklumper som består av celler som deler seg og vokser raskere enn normalt vev. Dersom veksten er ukontrollert og svulsten vokser inn i det omgivende vevet (infiltrerer) og kan spre seg til andre områder av kroppen, foreligger en ondartet (malign) svulst. Svulster som har spredt seg til hjernen fra andre deler av kroppen (metastaser) omtales ikke her.

Hjernemetastase fra brystkreft

Foto: Radiologisk avdeling, UNN

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. De deles inn etter hvilken celletype de minner mest om, hvor de er lokalisert og hvorvidt de er godartet eller ondartet. Fordi også hjernesvulster som er godartet kan være dødelig i form av sin plassering, risikerer man at skillet mellom en godartet og ondartet svulst blir kunstig.

Hjernesvulst er forholdsvis sjelden. Årlig får vel 1000 personer hjernesvulst i Norge. Av disse er omtrent 40 barn.