UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

blodtrykksmåling 3.jpg

Illustrasjonsfoto

Stillingsbetinget lavt blodtrykk innebærer at blodtrykket går ned når du reiser deg fra liggende eller sittende til stående (ortostatisk) stilling.

  • Sist endret: 13.12.2013
  • Sist revidert: 13.12.2013

Hva er stillingsbetinget lavt blodtrykk?

Den medisinske betegnelsen på stillingsbetinget lavt blodtrykk er ortostatisk hypotensjon. Tilstanden innebærer at blodtrykket går ned når du reiser deg fra liggende eller sittende og til stående (ortostatisk) stilling. Ortostatisk hypotensjon er et funn, en observasjon som legen gjør, og ikke en sykdom. Tilstanden kan være med eller uten symptomer.

Diagnosen stilles ved måling av blodtrykket. Tilstanden defineres som en reduksjon i det øvre (systoliske) blodtrykk på minst 20 mm Hg (kvikksølv) eller en reduksjon i det nedre (diastoliske) blodtrykk på minst 10 mm Hg innen 3 minutter etter at du har reist deg opp.

Forekomst

Stillingsbetinget lavt blodtrykk forekommer i alle aldersgrupper, men funnet opptrer hyppigere blant eldre, særlig blant personer som er syke eller svakelige. Tilstanden er forbundet med flere symptomer, tilstander, sykdommer, f.eks. som svimmelhet etter å ha reist seg opp, økt risiko for fall, hjerteinfarkt og "drypp" - det kan også være et forvarsel om hjerneslag.