UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

 • Sist endret: 14.11.2014
 • Sist revidert: 14.11.2014

Hva er multippel sklerose?

MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes. Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Vanlige startsymptomer er:

 • Synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn
 • Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt kan det vise seg ved redusert tempo eller utholdenhet
 • Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet)
 • Noen opplever svekket gangfunksjon og balanseproblemer
 • Nedsatt arbeidsevne og tretthet
 • Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner
 • Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse
 • Symtpomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker
 • Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode
 • Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling
MS forandringer, demyelinisering 1

Forandringer i hjernen ved MS - ødeleggelse av myelinet.

multippel sklerose