UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

hjerne

Illustrasjonsfoto

Nervesystemet består av to deler: et sentralt system og et perifert system.

  • Sist endret: 02.10.2012

Sentrale og perifere nervesystem

Det sentrale systemet er hjernen og ryggmargen som begge er bygd opp av nerveceller og nervefibre. Hjernen er inndelt i ulike sentra med forskjellige oppgaver. Eksempelvis styrer et senter følelser, andre styrer bevegelser, samordner bevegelser, kontrollerer kroppens hormonkjertler. Mellom de ulike sentra er det nerveforbindelser slik at signalene som går ut fra hjernen, påvirkes fra mange sentra og samordnes. Ryggmargen formidler signalene til og fra hjernen i fra kroppen. Ryggmargen består i høy grad av lange nervebaner som bringer nerveimpulsene opp og ned fra hjernen.

Det perifere nervesystemet består av et omfattende nettverk av nerver som går ut fra hjernen (hjernestammen) og fra ryggmargen. Derfra går nervene ut i kroppen og utgjør til sammen det perifere nervesystemet. Det skilles mellom nerver som bringer impulser inn til sentralnervesystemet - sensoriske nerver - og nerver som fører impulser ut til bevegelesorganene - motoriske nerver. De perifere nervene er forbundet med ryggmargen på forskjellige nivå. Det er gjennom ryggmargen at informasjon fra disse nervene flyter til og fra hjernen. Gjennom små hull i hjerneskallen går noen perifere nerver direkte ut fra hjernen, de såkalte hjernenervene. Disse nervene betjener funksjoner som syn, øyebevegelser, hørsel, lukt, smak, ansiktsbevegelser.

Dette nervesystemet kontrollerer alle dine bevisste aktiviteter og gjennom automatiske funksjoner opprettholdes din kroppsstilling og det riktige spenningsnivå i musklene.