UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Betennelse i synsnerven skyldes en autoimmun reaksjon som i halvparten av tilfellene er forbundet med multippel sklerose. De aller fleste akutte betennelser normaliserer seg.

  • Sist endret: 28.10.2013
  • Sist revidert: 28.10.2013

Hva er optikusnevritt?

Lengdesnitt øye med synsnerven

Optikusnevritt er en betennelsestilstand i synsnerven, som går fra øyets netthinne til hjernen, og som bringer informasjon om hva øyet ser til hjernen. Det er en såkalt demyeliniserende betennelse - det vil si at hylsen (myelinet) som omgir nervetrådene, ødelegges. Betennelsen kan opptre som en isolert episode eller som ledd i multippel sklerose. Det oppstår plutselig synsnedsettelse, vanligvis kun på det ene øyet. Synsnedsettelsen kan være av varierende grad, helt ned til at det kun er bevart evne til å sjelne lys med det angrepne øyet. Synsnedsettelsen inntrer i løpet av timer til få dager. Det er smerter og ømhet på øyet, eller i forbindelse med bevegelser av øyet.

Tilstanden er forholdsvis sjelden, vi regner 1-5 nye tilfeller per 100.000 per år. Tre av fire som får denne sykdommen, er kvinner. Debutalder er vanligvis 20 og 49 år. Tilstanden er ensidig i 75% av tilfellene. Det hender at denne synsnervebetennelsen også rammer barn.