UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Trigeminusnevralgi er anfall med intense, korte, skarpe, lynende eller gjennomborende smerter i deler av ansiktets følenerve, trigeminusnerven. Behandlingen er medikamentell eller kirurgisk.

  • Sist endret: 13.01.2014

Hva er trigeminusnevralgi?

Trigeminusnevralgi er anfall med intense, korte, skarpe, lynende eller gjennomborende smerter i deler av ansiktets følenerve, trigeminusnerven - se figurene nedenfor. Trigeminusnerven består av tre grener, og smertene ved trigeminusnevralgi er vanligvis lokalisert til de grenene som forsyner områdene i midtre og nedre del av ansiktet med følenerver (sensoriske grener). Tilstanden er vanligvis ensidig, men 3-5% har smerter på begge sider.

No title

Sykdommen er sjelden, men forekomsten øker med alderen. Den rammer som regel personer over 50 år, og den forekommer noe hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det antas å være 15-16 personer per 100.000 som har sykdommen, men blant menn over 80 år er forekomsten 45 per 100.000. Tilstanden er sjelden hos personer under 40 år.