UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse. Det er en alvorlig sykdom, og pasientene trenger å bli møtt på en god måte i helsetjenesten.

  • Sist endret: 28.04.2015
  • Sist revidert: 28.04.2015

Hva er kronisk utmattelsessyndrom?

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av mer enn 6 måneders varighet, og som hemmer dagliglivets funksjoner. Betegnelsen syndrom henspiller på at tilstanden er sammensatt av en rekke ulike symptomer og tegn. Syndromet er ikke ensartet, og det finnes ingen enkeltstående sykdomsmekanisme. Diagnosen stilles på grunnlag av pasientens beskrivelse og legens utelukkelse av annen sykdom. Ingen enkeltfunn ved legeundersøkelse, laboratorieprøver eller bildediagnostikk kan bekrefte diagnosen.

Forskningen på årsaker er vanskelig fordi det mangler karakteristiske fysiske funn (en biologisk markør), tilstanden er vanskelig avgrensbar og den rommer åpenbart ulike tilstander (den er heterogen), og det er vansker med å skille årsak fra effekt.

Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom har en alvorlig sykdom og trenger å bli møtt på en god måte i helsetjenesten.